Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giao lưu Tiếng việt cho HS dân tộc (PGD)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:36' 29-04-2010
  Dung lượng: 39.5 KB
  Số lượt tải: 89
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 75 /CV -GD
  Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2010
  
  V/v Hướng dẫn tổ chúc giao lưu“Tiếng Việt của chúng em”cho học sinh dân tọc thiểu số
  
  
   Kính gửi: - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bùi Thị Xuân.
  - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện.
  - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lam Sơn.
  Thực hiện tinh thần số công văn 1270 /BGDĐT-GDDT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số. Phòng GD-ĐT hướng dẫn các trường một số vấn đề sau:
  1. Mục tiêu:
  Phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Việt và tình yêu Tiếng Việt của học sinh.
  2. Yêu cầu:
  - Đảm bảo thiết thực, có chất lượng phù hợp với điều kiện của nhà trường.
  - Động viên được học sinh dân tộc thiểu số học tốt môn Tiếng Việt
  3. Đối tượng tham gia:
  Là học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường Tiểu học vùng dân tộc.
  4. Hình thức tổ chức:
  Tiến hành giao lưu giữa học sinh các lớp, các khối trong nhà trường. Thành lập các đội tham gia giao lưu với các trường có học sinh dân tộc trong thành phố và trong tỉnh. Tổ chức chấm điểm cho mỗi nội dung giao lưu để tạo không khí thi đua giữa các lớp, các khối, các trường…
  5. Nội dung:
  Căn cứ vào chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học, soạn thảo các nội dung giao lưu để học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 thể hiện được các kỹ năng đọc, nghe, nói, viết phù hợp với trình độ học sinh ở mỗi khối lớp.
  Học sinh thể hiện 4 kỹ năng: đọc, nghe, nói, viết thông qua các nội dung giao lưu như: chào hỏi, viết chữ đẹp, kiến thức Tiếng Việt, năng khiếu( đọc thơ, kể chuyện, hát..)
  Khuyến khích lựa chọn các hình thức thể hiện nội dung giao lưu mang màu sắc văn hóa của dân tộc thiểu số.
  Nhận được công văn này Phòng GD-ĐT thành phố Bảo Lộc yêu cầu các Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả triển khai chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số về phòng GD-ĐT trước ngày 18 tháng 5 năm 2010.
  Nơi nhận:
  
  TRƯỞNG PHÒNG
  
  Như trên (để thực hiên);
  Lãnh đạo PGD;
  Lưu: CM, VP.
  
  ( đã ký )

  Từ Ngọc Thanh

  
  
   
  Gửi ý kiến