Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bien ban thi TN THPT cua Thu ky hoi dong (TK1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Văn Hường (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:28' 19-04-2010
  Dung lượng: 69.4 KB
  Số lượt tải: 982
  Số lượt thích: 0 người

  CÁC BIÊN BẢN TIẾN TRÌNH THI

  SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
  HĐ COI THI THPT THÔNG NÔNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
  
  BIÊN BẢN
  HỌP LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI

  Kỳ thi: Tốt nghiệp THPT năm 2010
  Khóa thi: ngày …… tháng ….. năm 2010

  1. Thời gian: ...................................................................................................................................
  2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………….
  3. Thành phần tham dự:
  Lãnh đạo hội đồng:
  1. ...................................................................................................................
  2. ...................................................................................................................
  3. …………………………………………………………………………..
  4. …………………………………………………………………………..
  Các ủy viên hội đồng coi thi: ……………………………………………………………...

  Vắng
  Lý do
  
  
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………

  
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………

  
  4. Nội dung cuộc họp: Đã tiến hành họp lãnh đạo ban coi thi, bàn bạc thống nhất và phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo ban coi thi :
  * Phân công trong lãnh đạo ban coi thi:
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  * Các nội dung bàn bạc thống nhất:
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

  Cuộc họp kết thuc hồi … giờ … phút cùng ngày.

  CHỦ TỊCH HĐ COI THI
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  THƯ KÝ
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  
    Vũ Văn Niu
    Trương Văn Hường
  
  
  SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
  HĐ COI THI THPT THÔNG NÔNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
  
  BIÊN BẢN
  HỌP HỘI ĐỒNG COI THI LẦN THỨ NHẤT

  Kỳ thi: Tốt nghiệp THPT năm 2010
  Khóa thi: ngày …… tháng ….. năm 2010

  1. Thời gian: ................................................................................................................................
  2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………..
  3. Thành phần tham dự:
  Lãnh đạo hội đồng:
  1. ...................................................................................................................
  2. ...................................................................................................................
  3. …………………………………………………………………………..
  4. …………………………………………………………………………..
  Thanh tra thi:
  1. ...................................................................................................................
  2. ...................................................................................................................
  Các ủy viên hội đồng coi thi: ……………………………………………………………...

  Vắng
  Lý do
  
  
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………

  
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  ………………………………………………

  
  4. Nội dung cuộc họp
  a. Đọc quyết định thành lập HĐCT, tổ chức kiểm ra giám sát kỳ thi:
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  b. Tóm tắt báo cáo về toàn bộ công việc chuẩn bị cho kỳ thi:
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  c. Phân công kiểm tra hồ sơ:
  * Chủ tịch hội đồng coi thi phân công các đồng chí có tên sau đây kiểm tra hồ sơ các phòng thi:
  Số thứ tự
  Họ và tên
  Nhiệm vụ
  Chữ ký
  
  1
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  6
  
  
  
  
  7
  
  
  
  
  8
  
  
  
  
  9
  
  
  
  
  10
  
  
  
  
  11
  
  
  
  
  12
  
  
  
  
  Phân công kiểm tra hồ sơ:
  Tổ kiểm tra
  Phòng thi số
  Tổ kiểm tra
  Phòng thi số
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  
   Đối chiếu sự thống nhất giữa các hồ sơ: bảng ghi tên dự thi , giấy khai sinh , học bạ, bằng TN, giấy CN ưu tiên về các nội dung: Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, diện ưu tiên, xếp loại hạnh kiểm , học lực...
  Kết quả kiểm tra như sau: ( ghi các trường hợp không khớp nội dung hồ sơ,hồ sơ không hợp lệ)
  Phòng
  SBD
  Nội dung hồ sơ
  Sai
  Đúng là
  Đại diện tổ kiểm tra ký
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
   Chúng tôi cam đoan đã kiểm tra kỹ lưỡng, đối khớp nội dung các hồ sơ, sau này còn phát hiện điều gì sai chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm

  * Chủ tịch hội đồng phân công các đồng chí sau đây kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi:
  Số thứ tự
  Họ và tên
  Nhiệm vụ
  Chữ ký
  
  1
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  Thời gian : .......... giờ .......... phút, ngày: .......... tháng ......... năm 20 ...................................................
  Đã tiến hành kiểm tra CSVC tại HĐ coi thi: .........................................................................................
  Kết
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓