Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  mẫu giấy mời đẹp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:37' 27-03-2010
  Dung lượng: 27.0 KB
  Số lượt tải: 71
  Số lượt thích: 0 người
  phßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc

  giÊy mêi

  KÝnh göi: ¤ng (bµ)…………………………………………….
  Lµ:…………………………………………………………………………
  Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng
  KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä
  §Ó …………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….
  Thêi gian: …….. Vµo håi…. giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200
  NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê
  HiÖu tr­ëng  phßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc

  giÊy mêi

  KÝnh göi: ¤ng (bµ)…………………………………………….
  Lµ:…………………………………………………………………………
  Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng
  KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä
  §Ó …………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….
  Thêi gian: …….. Vµo håi…. Giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200
  NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê
  HiÖu tr­ëng
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng