Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  báo cáo phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuyến
  Ngày gửi: 19h:21' 17-03-2010
  Dung lượng: 93.0 KB
  Số lượt tải: 2326
  Số lượt thích: 0 người


  HUYỆN M’ĐRĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  GIÁO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số : 07/ BC-
  M’đrăk, ngày 25.tháng 10 năm 2008

  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG 3 NĂM 2006- 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2008- 2010

  PHẦN THỨ NHẤT:
  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG 3 NĂM 2006- 2008
  Thực hiện công văn số 51/ CV- LĐLĐ huyện ngày 02/10/2008 của Liên đoàn lao động Huyện V/V tổ chức sơ kết phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2006- 2008. BCH công đoàn giáo dục huện đã triển khai xuống tất cả các đơn vị CĐCS trường học tiến hành tổ chức sơ kết phong trào theo tinh thần công văn, sau đó báo cáo kết quả về công đoàn ngành. Trên cơ sở đó BCH công đoàn giáo dục huyện MĐrắk tổng hợp kết quả phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2006- 2008 như sau:
  I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  1/ Tình hình chung
  a/ Thuận lợi: Với tổng số nữ CNVC lao động 644 người chiếm75 % tổng số CNVC toàn ngành nên ngành giáo dục huyện nhà đặc biệt có sự quan tâm đến các hoạt động và quyền lợi nữ CNVC- LĐ nhất là tổ chức các công đoàn cơ sở trường học đã đẩy mạnh các hoạt động nữ công, thuc đẩy phong trào phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà ngày một có hiệu quả đó là điều kiện thuân lợi để nữ CNVC- LĐ trong các đơn vị phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ CNVC- LĐ trong toàn ngành lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu đổi mới của thời đại.
  b/ Khó khăn: Địa bàn công tác rải rác ở các vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thông tin hai chiều bị hạn chế đã ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành. Điều kiện sinh hoạt của một số nữ giáo viên vùng sâu, giáo viên tập thể, hoạc một số nữ có hoàn cảnh gia đình éo le gặp không ít khó khawncungx có ảnh hưởng đếnhoạt đọng phong trào nhất là các hoạt động tập thể. Trước những khó khăn trên song thuận lợi là cơ bản lai được sự chỉ đạo sát sao, chăm lo đúng mức của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như của công đoàn các cấp nên nữ công công đoàn giáo dục Huyện đã bám sát kế hoạc để triển khai phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà giai đoạn 2006- 2010 và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
  2/ Tình hình nữ CNVC- LĐ:
  a/ Số lượng: Tổng số CNVC- LĐ: 861người trong đó: Nữ CNVC- LĐ: .644 người chiếm tỉ lệ 75.%
  b/ Chất lượng:
  Trình độ đại học:171chị / 644.chị , chiếm tỉ lệ 26.5%
  Trình độ cao đẳng:354.chị / 644chị , chiếm tỉ lệ 55.%
  Trình độ trung cấp: 92 chị /644.chị , chiếm tỉ lệ14.2%
  Trình độ sơ cấp:7chị / 644chị , chiếm tỉ lệ 01%
  Nữ công nhân viên chức chưa qua đào tạo :20 chị /644chị , chiếm tỉ lệ.18%
  Tổng số Đảng viên :181chị / 644.chị , chiếm tỉ lệ18%
  c/ Tình hình cán bộ nữ và tổ chức nữ công:
  Nữ tham gia HĐND các cấp :9chị / 644 chị , chiếm tỉ lệ1.4%
  Nữ tham gia quản lý đơn vị :50chị / 644chị , chiếm tỉ lệ.7.8%
  + Trong hệ thống công đoàn;
  Ban thường vụ, BCHCĐ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở: :75chị / ...644.chị , chiếm tỉ lệ..11.6.%
  - Chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở, cấp trên cơ sở: :37chị / 644chị , chiếm tỉ lệ.5.7%
  -Ban nữ công: 36.
  - Tổ nữ công.: 36
  -Cán bộ nữ công: 59
  II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG 3 NĂM 2006- 2008
  1/ Giỏi việc nước: Với những khó khăn và thuận lợi chung của ngành hầu hết nữ CNVC- LĐ công đoàn giáo dục đã cố gắng khắc phục những khó khăn, tận dụng những thuận lợi phấn đấu tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành thi đua lao động giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . Cụ thể
  + Đối với nữ ngành giáo dục Mầm non: Với những khó khăn mang tính đặc
   
  Gửi ý kiến