Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • DỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Trung Sơn
  Ngày gửi: 20h:56' 26-10-2008
  Dung lượng: 120.5 KB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN: VẬT LÝ 12
  Thời gian: 45 phút Họ Và Tên: …………………………………………
  Lớp: 12……

  Câu 1/ Một con lắc lò xo dao động có phương trình x = -4 sin5t ( cm). Điều nào sau đây là SAI:
  Biên độ dao động là A = 4cm. B. Tần số góc là 5rad/s.
  Chu kỳ là T = 0,4s. D. Pha ban đầu = 0.
  Câu 2/ Chọn câu ĐÚNG: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng nào sau đây không
  thay đổi? A. Vận tốc. B. Tần số . C. Bước sóng. D. Năng lượng.
  Câu 3/ Một vật thực hiện đồng thời 2 DĐĐH cùng phương có các dao động thành phần:
  x1=A1sin (+ φ1); x1 =A2 sin (+φ2). Nếu φ1= φ2+6π thì biên độ dao động tổng hợp là:
  A. A=A1 +A2. B. A=A1 - A2. C. A=A2 –A1. D. A=A1 + 2A2.
  Câu 4/ Môt DĐĐH với tần số f = 5Hz), khi vật có li độ x=2cm thì vận tốc là 2dm/s) biên độ dao động là
  A. 4cm. B. 2cm/s. C. 4cm. D. 5cm.
  Câu 5/ Hai DĐĐH cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là 4cm và 9cm. Biên độ dap động tổng hợp không thể
  nhận giá trị nào sau đây? A. 10 cm. B. 6cm. C. 12cm. D. 16cm.
  Câu 6/ Một con lắc nằm ngang, dđ trên quỹ đạo MN quanh VTCB 0. Nhận xét nào dưới đây sai.
  A.Tại VTCB 0, Động năng cực đại, thế năng bằng 0
  B. Khi chuyển từ M hoặc N về VTCB 0 thế năng giảm, động năng tăng.
  C. Ở vị trí M,N gia tốc cực đại, vận tốc của vật bằng 0
  D. Khi qua VTCB 0, Vận tốc cực đại vì lực hồi phục cực đại
  Câu 7/ Một con lắc lò xo, khối lượng vật nặng m, độ cứng k. Nếu tăng độ cứng k lên gấp đôi và giảm khối lượng vật
  nặng còn một nửa thì tần số dao động của con lắc sẽ:
  A.Tăng 4 lần B.Giảm 4 lần C.Tăng 2 lần D. Giảm 2 lần
  Câu 8/ Một vật có khối lượng 100g gắn vào 1 lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Kích thích cho quả cầu dao động với
  biên độ 4cm. Vận tốc cực đại của quả cầu là:
  A.0,4 cm/s B.4cm/s C.40cm/s D.10 cm/s
  Câu 9/ Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân bằng O, giữa hai điểm biên B
  và C. Trong giai đoạn nào thì vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc?
  A. B đến C. B. O đến B. C. C đến B. D. C đến O.
  Câu 10/ Một dây đàn dài 100cm phát ra âm có tần số 100

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng