Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm Giáo án

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BỐ CỤC ĐỀ TÀI MỚI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:35' 06-02-2010
  Dung lượng: 39.0 KB
  Số lượt tải: 446
  Số lượt thích: 0 người
  HƯỚNG DẪN BỐ CỤC CỦA MỘT ĐỀ TÀI
  ( SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CHUYÊN ĐỀ)
  TRANG BÌA:
  Đ ơn vị

  Tên đề tài ( SKKN)

  Họ và tên tác giả:...
  Chức vụ:..
  Tổ chuyên môn:..
  Trường:...........

  Yên Bái, tháng . năm..

  
  MỤC LỤC
  Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
  Trong phần này bao gồm:
  Lý do chọn đề tài.
  Mục đích nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu
  Giới hạn, phạm vi, nội dung nghiên cứu
  Nhiệm vụ nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu
  Thời gian nghiên cứu
  Phần thứ hai: NỘI DUNG
  Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài
  Thường dựa vào các cơ sở sau đây:
  Các định nghĩa về các thuật ngữ, các khái niệm chính yếu mà đề tài phải sử dụng trong quá trình phân tích đề tài (ví dụ: các khái niệm về đội ngũ, về xã hội hoá, về chất lượng, về năng lực, khái niệm về chỉ đạo)
  Những vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực đề tài nghiên cứu (ví dụ: lý luận về quản lí, các yếu tố tạo thành chất lượng đội ngũ, các vấn đề về phương pháp dạy học, những vấn đề về thanh tra)
  Các luận điểm, các quan điểm khoa học
  Các cơ sở chính trị và pháp lý: các chủ trương đường lối, nghị quyết, các chỉ thị về phát triển và quản lý giáo dục, về lĩnh vực nghiên cứu
  Kết thúc chương I có thể làm kết luận chương I để nêu lên nhiệm vụ cần nghiên cứu, cần thực hiện của đề tài.
  Chương II: thực trạng của đề tài.
  Sơ lược lịch sử của đề tài.
  Các luận điểm, các kết quả trước đó (nếu có)
  Tình hình đè tài hiện nay (tình trạng của đề tàit, thực trạng của vấn đề nghiên cứu). Có thể có những số liệu thống kê, những tư liệu, nhữngđiều tra để minh chứng ch thực trạng của vấn đề.
  Nêu rõ quan điểm của bản thân và những tồn tại (những vấn đền) cần giải quyết.
  Nêu chi tiết các nhiệm vụ cần giải quyết và sẽ được thực hiện ở chương III
  Chương III: Giải quyết vấn đề
  Trình bày các giai đoạn nghiên cứu, cách thức sử dụng các phương pháp nghiên cứu.
  Các dẫn liệu, số liệu, các kết quả điều tra, thí nghiêm đã thu thập được.
  Dựa vào các giả thuyết, giả định khoa học đã nêu để phân tích, nhận xét, từ đó rút ra kết luận cho từng vấn đề đã được nghiên cứu.
  Nêu bật những phát hiện, những kết luận độc đáo, mới mẻ đã thu thập được qua thực tế nghiên cứu, ứng dụng.
  Đối với các đè tài thuộc các giải pháp, các biện pháp, những kinh nghiệm thì chương này nêu lên các giải pháp hoặc các biện pháp, hay các kinh nghiệm để giải quyết vấn đề.
  Đây là chương cần tập trung để có những phát hiện, những kết luận mới.
  Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
  tóm tắt một cách cô đọng nhất, thể hiện tập trung tất cả các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Nêu lên những kết luận chính, cơ bản nhất, tổng hợp các kết quả nghiên cứu (Tóm tắt các giải phápT, các biện pháp, các kinh nghiệm ở chương III). Kết luận phải có cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn vững vàng, tính triển vọng của vấn đề. Kết luận cần trình bày sáng sủa, sâu sắc.
  Đưa ra những đề xuất, khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO (chỉ ghi những tài liệu chính)
  PHỤ LỤC
  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ( TRUNG BÌNH, KHÁ, XUẤT SẮC) CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ( PHÒNG GD& ĐT)
  Ghi chú: Phần đánh giá của HĐKH cấp trường, cấp cơ sở phải có nhận xét ngắn gọn nêu được giá trị thực tiễn của đề tài ( SKKN, CĐ), khả năng có thể triển khai ở mức độ nào.
   
  Gửi ý kiến

  Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng