Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 1- My friends

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thu Phương
  Ngày gửi: 21h:26' 21-01-2010
  Dung lượng: 169.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người

  PHÂN PHốI CHƯƠNG TRìNH TIếNG ANH LớP 8
  Cả năm: 3 tiết *3 tuần = 105 tiết
  Học kỳ I: 3 tiết * 18 tuần = 54 tiết
  Học kỳ II: 3 tiết * 17 tuần = 51 tiết

  HọC Kỳ I:

  Tiét học Bài học(Units) Nội dung Tiết PPCT

  1 Ôn tập/Hướng dẫn cách học 1
  2_6 Unit1 Getting startedListen&read 2
  My friends Speak& Listen 3
  Read 4
  Writing 5
  Language focus 6
  7_11 Unit 2 Making Getting started Listen&read 7
  Arrangememts Speak&Listen 8
  Read 9
  Writing 10
  Language focus 11
  12_17 Unit3 Getting startedListen&read 12
  At home Speak 13
  Listen 14
  Read 15
  Wrting 16
  Language focus 17
  Ôn tập, củng cố 18
  19 Kiểm tra viết 19
  Chữa bài kiểm tra 20
  21_25 Unit 4 Getting startedListen&read 21
  Our past Speak& Listen 22
  Read 23
  Writing 24
  Language focus 25

  26_30 Unit 5 Getting startedListen&read 26
  Study habits Speak&Listen 27
  Read 28
  Writing 29
  Language focus 30
  31_35 Unit 6 Getting startedListen&read 31
  The young Pionể Speak& Listen 32
  Read 33
  Writing 34
  Language focus 35
  36 Ôn tập và củng cố 36
  Kiểm tra viết 1 tiết 37
  Chữa bài kiểm tra 38
  39- 43 Unit 7 Getting startedListen&read 39
  My neiborhood Speak &Listen 40
  Read 41
  Writing 42
  Language focus 43

  44 - 48 Unit 8 Getting startedListen&read 44
  Country life& Speak&Listen 45
  City life Read 46
  Writing 47
  Language focus 48
  49- 52 Ôn tập HK1 49, 50, 51, 52
  Kiểm tra học kì I 53
  Chữa bài kiểm tra 54

  Học Kỳ II

  Tiết học Bài học (Units) Nội dung Tiết PPCT

  55- 59 Unit 9 GettingstartedListen&read 55
  A first-Aid Course Speak& Listen 56
  Read 57
  Writing 58
  Language focus 59
  60- 64 Unit 10 Getting startedListen&read 60
  Recycling Speak& listen 61
  Read 62
  Writing 63
  Language focus 64

  65- 69 Unit 11 Getting startedListen&read 65
  Traveling Speak &Listen 66
  Around Read 67
  Vietnam Writing 68
  Language focus 69
  70 Ôn tập và củng cố 70
  71 Kiểm tra viết 1 tiết 71
  72 Chữa bài kiểm tra 72
  73- 77 Unit 12 Getting startedListen&read 73
  A Vacation Speak & Listen 74
  Aboard Read 75
  Writing 76
  Language focus 77

  78- 82 Unit 13 GettingstartedListen&read 78
  Festivals Speak & Listen 79
  Read 80
  Writing 81
  Language focus 82

  83-87 Unit 14 GettingstartedListen&read 83
  Wonders of Speak & Listen 84
  the world Read 85
  Writing 86
  Language focus 87
  88 Ôn tập và củng cố 88
  89 Kiểm tra viết 1

  No_avatar
  No_avatar

  nói là cách làm mà vẫn gà

   

  No_avatar

  do

  No_avatar
  Chẳng hiểu gì hết
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng