Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Kế hoạch giảng dạy môn sinh học kì I


    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trần Hữu Hải (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:12' 28-10-2008
    Dung lượng: 644.0 KB
    Số lượt tải: 212
    Số lượt thích: 0 người
    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC - KHỐI 10
    HỌC KỲ I (Năm học 2008 - 2009)

    Thời gian
    Tuần
    Tiết
    PPCT
    Tên bài dạy
    Tên TB,ĐDDH,TN
    được sử dụng
    Projetor
    or
    Overhead
    Ghi chú
    
    21/8 - 24/8
    1
    1
    Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
    Tranh vẽ hình 1 SGK
    
    
    
     25/8 - 31/8
    2
    2
    Bài 2: Các giới sinh vật
    Tranh hệ thống năm giới
    
    
    
    01/9 - 07/9
    3
    3
    Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
    Tranh vẽ hình 3.1 và 3.2 SGK
    
    
    
    08/9 - 14/9
    4
    4
    Bài 4,5: Cacbonhiđrat, Lipit và Protein
    Tranh vẽ hình 4.1 và 4.2 SGK
    
    
    
    15/9 - 21/9
    5
    5
    Bài 6: Axit Nucleic
    Tranh vẽ cấu trúc Protein, mô hình cấu trúc AND, ARN.
    
    
    
    22/9 - 28/9
    6
    6
    Bài 7: Tế bào nhân sơ
    Mô hình của trực khuẩn
    
    
    
    29/9 - 05/10
    7
    7
    Bài 8,9: Tế bào nhân thực
    Tranh vẽ hình 8.1 và 8.2 SGK
    
    Tiết 1(từ I đến -V)
    
    06/10 - 12/10
    8
    8
    Bài 9,10: Tế bào nhân thực
    Tranh vẽ hình 9.1, 9.2, 10.1, và 10.2 SGK
    
    Tiết 2 (còn lại)
    
    13/10 - 19/10
    9
    9
    Kiểm tra 45 phút
    
    
    
    
    20/10 - 26/10
    10
    10
    Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
    Tranh vẽ hình 11.1, 11.2 và 11.3 SGK
    
    Ôn tập
    
    27/10 - 02/11
    11
    11
    Bài 12: Thực hành
    Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
    Mẫu vật, hóa chất….
    
    
    
    03/11 - 09/11
    12
    12
    Bài tập chương II
    
    
    
    
    10/11 - 16/11
    13
    13
    Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
    Tranh vẽ hình 13.1 và 13.2 SGK
    
    
    
    17/11 - 23/11
    14
    14
    Bài 14: Ezim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.
    Tranh vẽ hình 14.1 và 14.2 SGK
    
    
    
    24/11 - 30/11
    15
    15
    Bài 16: Hô hấp của tế bào
    Tranh vẽ hình 16.1, 16.2 và 16.3 SGK
    
    Kiểm tra 15 phút
    
    01/12 - 07/12
    16
    16
    Bài 17: Quang hợp
    Tranh vẽ hình 17.1 và 17.2 SGK
    
    
    
    08/12 - 14/12
    17
    17
    Ôn tập học kỳ (theo nội dung bài 21)
    
    
    
    
    15/12 - 21/12
    18
    18
    Bài 15: Thực hành
    Một số thí nghiệm về enzim
    Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ và hóa chất như sách giáo khoa.
    
    
    
    22/12 - 28/12
    19
    19
    Bài 18: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
    Tranh vẽ hình 18.1 - 18.2 SGK
    
    
    
    29/12 - 04/01/09
    20
    20
    Kiểm tra học kỳ I
    
    
    
    
    

    Ngọc lặc, ngày 9 tháng 9 năm 2008

    Tổ trưởng CM


    Ngô Công Cảnh
    Phụ trách chuyên môn


    Trần Hữu Hải
    Hiệu trưởng


    Trần Thị Phương
    
    


    KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC - LỚP 10
    HỌC KỲ II (Năm học 2008 - 2009)    Thời gian
    Tuần
    Tiết
    PPCT
    Tên bài dạy
    Tên TB,ĐDDH,TN
    được sử dụng
    Projetor
    or
    Overhead
    Ghi chú
    
    05/1 - 11/1
    21
    21
    Bài 19: Giảm phân
    Tranh vẽ hình 19.1 - 19.2 SGK
    
    
    
    12/1 - 18/1
    22
    22
    Bài 20: Thực hành
    Quan sát các kỳ nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
    Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ và hóa chất như sách giáo khoa.
    
    
    
    19/1 - 25/1
    23
    
    Nghỉ tết âm
     
    Gửi ý kiến
    print