Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ngữ văn 9 Cực hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Túy Phương
  Ngày gửi: 14h:47' 03-08-2008
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 820
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn:4-9-2007 Tuần 1-Bài 1
  Ngày giảng:
  Tiết1 - Phong cách Hồ Chí Minh (Trích)
  - Lê Anh Trà -
  A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
  - Thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa
  truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị.
  - Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập rèn
  luyện theo gương Bác.
  B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tranh ảnh, bài viết về nơi ở, và nơi làm việc của Bác.
  - Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về nơi ở và làm việc của Bác.
  C. Tiến trình bài giảng:
  * Hoạt động 1: Khởi động:
  1-Tổ chức:
  2-Kiểm tra:
  - Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập cho môn học của học sinh.
  - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
  3-Bài mới: Giới thiệu bài:
  ở các lớp dưới các em đã được tìm hiểu một số văn bản viết về Hồ Chí Minh,
  giờ hôm nay với văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phong
  cách sống và làm việc của Bác.
  * Hoạt động 2: Đọc, hiểu văn bản

  - Hướng dẫn HS đọc: Chậm rãi, bình
  tĩnh, khúc triết (GV đọc mẫu(HS đọc).
  - Nhận xét cách đọc của học sinh.

  ? Dựa vào phần chú thích (SGK-7) hãy
  giải thích ngắn gọn các từ khó?  ? Xác định kiểu văn bản cho văn bản này?
  ? Văn bản được chia làm mấy phần?
  Nêu nội dung chính của từng phần?


  - Một học sinh đọc lại đoạn 1.
  ? Trong đoạn văn này tác giả đã khái
  quát vốn tri thức văn hoá của Bác Hồ như
  thế nào? (Thể hiện qua câu văn nào?).
  ? Nhận xét gì về cách viết của tác giả?

  ? Tác dụng của biện pháp so sánh, kể và
  bình luận ở đây?


  ? Bác có được vốn văn hoá ấy bằng những
  con đường nào?


  ? Điều kỳ lạ nhất trong phong cách văn
  hoá Hồ Chí Minh là gì?


  ? Nhận xét gì về nghệ thuật của tác giả
  trong đoạn này? tác dụng?

  *Hoạt động 3:
  (Thực hiện ở tiết sau).
  Hướng dẫn học sinh làm bài tập.


  I- Tiếp xúc văn bản:
  1- Đọc, kể tóm tắt:


  2- Tìm hiểu chú thích (SGK7):
  - Bất giác: Tự nhiên, ngẫu nhiên, không
  dự định trước.
  - Đạm bạc: Sơ sài, giản dị, không cầu kỳ,
  bày vẽ.
  3- Bố cục:
  - Kiểu văn bản: Nhật dụng.
  - Văn bản trích chia làm 3 phần:
  +Đoạn 1: Từ đầu đến “rất hiện đại”
  Quá trình hình thành và điều kỳ lạ của
  phong cách văn hoá Hồ Chí Minh.
  +Đoạn 2: Tiếp đến “ Hạ tắm ao”
  Những vẻ đẹp cụ thể của phong cách
  sống và làm việc của Bác Hồ.
  +Đoạn 3: Còn lại: Bình luận và khẳng
  định ý nghĩa của phong cách văn hoá HCM.
  II- Phân tích văn bản:
  1- Con đường hình thành phong cách văn
  hoá Hồ Chí Minh:
  - Vốn tri thức văn hoá của Bác: “Có thể nói
  ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các
  dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới
  sâu sắc như Hồ Chí Minh.
  ( So sánh một cách bao quát đan xen
  giữa kể và bình luận.
  ( Khẳng định vốn tri thức văn hoá của
  Bác rất sâu rộng.
  - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng,
  Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều nơi, tiếp
  súc với nhiều nền văn hoá. Cụ thể là:
  + Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại
  quốc:
  ( Nắm vững phương tiện giao tiếp là
  ngôn ngữ - công cụ giao tiếp quan trọng
  để tìm hiểu và giao lưu văn hoá với các
  dân tộc trên thê giới.
  + Học trong công việc, trong lao động ở
  mọi lúc, mọi nơi (“Làm nhiều nghề khác
  nhau”).
  + “Học hỏi, tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật
  đến một mức khá uyên thâm”(Học hỏi
  tìm hiểu đến mức sâu sắc.
  + “Chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn
  hoá, tiếp thu mọi các đẹp, cái hay”(Tiếp
  thu có chọn lọc.
  + “Phê phán những tiêu cực của CNTB”
  ( “Tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã
  nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc …
  để trở thành một nhân cách rất Việt Nam
  … rất hiện đại”.
  ( Đó chính là điều kỳ lạ vì Người đã tiếp
  thu một cách có chọn lọc những tinh hoa
  văn hoá nước ngoài. Trên nền tảng văn
  hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng
  quốc tế. Bác đã kết hợp giữa truyền thống
  và hiện đại, giữa phương Đông và phương
  Tây, xưa và nay, dân tộc và quốc tế(Nghệ
  thuật đối lập
  =>Phong cách Hồ Chí Minh: Kết hợp hài
  hoà …
  Củng cố, dặn dò:
  - Hệ thống bài học.
  Bài tập: Nêu những biểu hiện của sự kết
  hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân
  tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại của Chủ
  tịch Hồ Chí Minh?
  - Hướng dẫn về nhà: Học bài + soạn tiếp
  tiết 2 của văn bản.
  
  

  Ngày soạn :4-9-2007
  Ngày giảng:
  Tíêt 2 - Phong cách Hồ Chí Minh (Tiếp)
  - Lê Anh Trà -
  A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
  - Thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa
  truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị.
  - Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập rèn
  luyện theo gương Bác.
  B. Chuẩn bị:
  - Giáo viên: Tranh ảnh, các bài viết về Bác theo chủ đề.
  - Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh, các bài viết về Bác theo sự hướng dẫn của giáo viên.
  C. Tiến trình bài giảng:
  * Hoạt động 1: Khởi động:
  1-Tổ chức:
  2-Kiểm tra:
  - Câu hỏi: Phong cách văn hoá Hồ Chí Minh được hình thành như thế nào?
  Điều kỳ lạ nhất trong phong cách văn hoá Hồ Chí Minh là gì?
  - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
  3-Bài mới: Giới thiệu bài:
  (Tiếp tục tìm hiểu văn bản).
  * Hoạt động 2: Đọc, hiểu văn bản:


  - Một học sinh đọc đoạn 2 và đoạn 3.
  ? Nhắc lại nội dung chính của đoạn văn?

  ? Phong cách sống của Bác được tác giả
  đề cập tới ở những phương tiện nào?
  Cụ thể ra sao?  (Tích hợp với văn bản: “Đức tính giản dị
  của Bác Hồ”, vở kịch “Đêm trắng”, các
  văn bản thơ khác).
  ? Học sinh liên hệ với những bài viết đã
  sưu tầm được.


  ? Nhận xét gì về cách đưa dẫn chứng,
  cách viết của tác giả?
  ? Phân tích hiệu quả của các biện pháp
  nghệ thuật trên?
  ? Theo tác giả, lối sống của Bác chúng
  ta cần nhìn nhận như thế nào cho đúng?


  ? Để giúp bạn đọc hiểu biết một cách
  sâu và sát vấn đề, tác giả đã sử dụng các
  biện pháp nghệ thuật gì?
  ? Nêu tác dụng của các biện pháp nghệ
  thuật?
  ? Nêu cảm nhận của bản thân khi học
  xong văn bản này?  *Hoạt động 3:


  ? Những đặc sắc về nghệ thuật của văn
  bản?
  ? Nêu nội dung chính của văn bản?
  - Hai học sinh đọc ghi nhớ.
  *Hoạt động 4:
  - Giáo viên hệ thống bài.
  - Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1,
  bài tập 2 (Sách bài tập).  - Hướng dẫn học sinh về nhà.

  I- Tiếp xúc văn bản:
  II- Phân tích văn bản: (Tiếp)
  2-Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh:
  - Thể hiện ở lối sống giản dị mà thanh cao
  của Người.
  + Nơi ở, nơi làm việc: “Chiếc nhà sàn nhỏ
  bằng gỗ”… “Chỉ vẹn vẹn có vài phòng
  tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và
  ngủ… đồ đạc rất mộc mạc, đơn sơ”.
  + Trang phục: “Bộ quần áo bà ba nâu”
  “Chiếc áo trấn thủ”.
  “Đôi dép lốp thô sơ”
  + Tư trang: “Tư trang ít ỏi, một chiếc vali
  con với vài bộ quần áo, vài vật kỷ niệm”.
  + Việc ăn uống: “Rất đạm bạc”
  Những món ăn dân tộc không cầu kỳ “Cá
  kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối”.
  ( Nghệ thuật: Dẫn chứng tiêu biểu, kết
  hợp lời kể vớibình luận một cách tự nhiên,
  nghệ thuật đối lập (Chủ tịch nước mà hết
  sức giản dị).
  =>Nổi bật nét đẹp trong lối sống của Bác.
  - Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác
  cũng giống như các nhà nho nổi tiếng trước
  đây (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm) –
  Nét đẹp của lối sống rất dân tộc, rất Việt Nam
  + “Không phải là một cách tự thần thánh
  hoá, tự làm cho khác đời, hơn đời”.
  + Đây cũng không phải là lối sống khắc
  khổ của những con người tự vui trong cảnh
  nghèo khó.
  + Là lối sống thanh cao, một cách bồi bổ
  cho tinh thần sảng khoái, một quan niệm
  thẩm mỹ (Cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên).
  (Nghệ thuật: Kết hợp giữa kể và bình luận,
  so sánh, dẫn thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm,
  dùng các loạt từ Hán Việt (Tiết chế, hiền
  triết, thuần đức, danh nho di dưỡng tinh
  thần, thanh đạm, thanh cao,…)
  => Cảm nhận sâu sắc nét đẹp trong lối
  sống giản dị mà thanh cao của Chủ tịch
  Hồ Chí Minh. Giúp người đọc thấy được
  sự gần gũi giữa Bác Hồ với các vị hiền triết
  của dân tộc.
  Tổng kết, ghi nhớ:
  1- Nghệ thuật:
  - Kết hợp giữa kể và bình luận.
  - Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu.
  - Đan xen thơ, dùng chữ Hán Việt.
  - Nghệ thuật đối lập.
  2- Nội dung:
  - Con đường hình thành phong cách văn
  hoá Hồ Chí Minh.
  - Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh.
  3- Ghi nhớ: (SGK8)
  Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự
  kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá
  dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa
  thanh cao và giản dị.
  Củng cố, dặn dò:
  1-Bài tập 1:(SGK8): Kể lại những câu chuyện
  về lối sống giản dị mà cao đẹp của Chủ tịch
  Hồ Chí Minh.
  2-Bài tập 2: Tìm dẫn chứng để chứng minh
  Bác không những giản dị trong lối sống
  mà Bác còn giản dị trong nói, viết.
  - Học bài.
  - Chuẩn bị bài “Các phương pháp hội thoa
   
  Gửi ý kiến