Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ke hoach boi duong thuong xuyen

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: hai981184@yahoo.com
  Người gửi: Trần Bá Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:17' 12-07-2008
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 201
  Số lượt thích: 0 người
  Sở giáo dục và đào tạo nghệ an cộng hoà xã hội chũ nghĩa việt nam
  Trường thpt quỳ hợp 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
  Chu kỳ III .năm 2004 – 2008

  Giáo viên: Nguyễn văn Vinh
  Tổ: Toán - Tin
  Trường thpt Quỳ hợp 1

  I – mục đích:
  Kiến thức:
  nắm được cơ sở lý luận
  một số thông tin mới về các phương pháp trắc nghiệm khách quan.
  Cải tiến phương pháp. lập kế hoạch học tập và bồi dưỡng thường xuyên
  Đánh giá giờ học toán ở trường phổ thông.
  Kỷ năng:

  Xây dựng và thử nghiệm cách soan giao an điện tử , giáo án theo chương trình mới đổi của bộ giáo duc và đào tạo.
  thực hành xây dựng ngân hàng câu hỏi về trắc nghiệm khách quan đúng sai. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn dựa trên chương trình THPT.
  Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm dùng chung cho các khối thi kiểm tra hoc kỳ và thi khảo sát chat lượng .
  Thái độ:
  Thường xuyên nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, và theo kip với xu thế phat triển của nền giáo dục.
  II – Nội dung:
  Phương pháp đánh giá giờ học TD trong trường phổ thông:
  Đánh giá soạn giáo án.
  Đánh giá bài học .
  Đánh giá từng phần bài học.
  Đánh giá về sử dụng thời gian và LVĐ.
  Cải tiến phương pháp lập kế hoạch giáo dục thể chất trong trường học.
  kế hoạch dài hạn.
  nội dung công tác GDTC và huấn luyện thể thao trong trường học.
  Mục tiêu và kế hoạch thi đấu.
  Tổ chức thi đấu.
  3.Vận dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong đánh giá chất lượng giáo dục thể chất trong trường học.
  Khái niệm và phân loại trắc nghiệm.
  So sánh trắc nghiệm tự luận hay luận đề và trắc nghiệm khách quan.

  Sở giáo dục và đào tạo nghệ an cộng hoà xã hội chũ nghĩa việt nam
  Trường thpt quỳ hợp 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
  Chu kỳ III .năm 2004 – 2008

  Giáo viên: Trâng Bá Hải
  Tổ: Toán - Tin
  Trường thpt Quỳ hợp I

  Thời gian
  Nội dung học tập
  Địa điểm
  
  T8 - 2004
  - Học tập các văn bản hướng dẫn của sở GD - ĐT
  Trường THPT
  
  
  - Học tập tư tưởng Hổ Chí Minh
  Quỳ Hợp 1
  
  
  - Nghiên cứu tài liệu thí điểm SGK lớp 10
  
  
  
  - Trao đổi thảo luận tài liệu
  
  
  T9 - 2004
  - Viết thu hoạch sau khi nghiên cứu SGK thí điểm10
  NT
  
  T10 - 2004
  - Tự nghiên cứu, rút ra đổi mới phương pháp dạy.
  NT
  
  
  - Trao đổi thảo luận nhóm tổ.
  
  
  T11 - 2004
  - Soạn bài và áp dụng phương pháp dạy mới
  NT
  
  
  - Thao giảng tổ nhóm rút kinh nghiệm
  
  
  T12 - 2004
  - Tự nghiên cứu. tiếp tục dự giờ rút kinh nghiệm
  NT
  
  T1 - 2005
  - Học tập chuyên đề đổi mới cách dạy cách học ( do sở GD - ĐT ) tổ chức.
  Trường THPT
  Quỳ châu
  
  
  - Viết bài thu hoạch
  
  
  T2 – 2005
  - Dự giờ nhóm để rút kinh nghiệm.
  NT
  
  
  - thảo luận tổ nhóm để rút mkinh nghiệm
  
  
  T3 - 2005
  - Dự giờ nhóm để rút kinh nghiệm.
  NT
  
  
  - thảo luận tổ nhóm để rút mkinh nghiệm
  
  
  T4,5,6-2006
  - Tự học tập nghiên cứu chuyên đề bồi dưởng thường xuyên ( theo tài liệu đổi mới cách dạy cách học) của thầy giáo Nguyễn Tài Công).
  NT
  
  T7,8 - 2005
  - Tự nghiên cứu
  NT
  
  T9,10,11-2005
  - Dự giờ rut kinh nghiệm,nhóm tổ
  NT
  
  T12 - 2005
  - Tiếp thu chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức
  Trung tâm giáo duc thường xuyên Nghệ An
  
  T1,5- 2006
  - Ap dụng, đổi mới phương pháp giảng dạy trong các giờ lên lớp.
  Trường THPT Quỳ Hợp 1
  
  
  - Trao đổi ở nhóm, tổ để rút kinh nghiệm.
  NT
  
  T 6 - 2006
  - Tự nghiên cứu tài liệu
  
  
  T 7,8 - 2006
  Học tập chuyên đề về phương pháp mới ( thay sách giáo khoa lớp 10 ) do Sở GD - ĐT tổ chức
  Viết bài thu hoạch.
  Tại Trường THPT Quỳ châu
  
  
  T9,12 - 2006
  Tự nghiên cứu SGK lớp 11
  Trau dồi kiến thức
  Tại Trường THPT Quỳ Hợp 1
  
  
  - Trao đổi ở tổ nhóm chuyên môn
  
  
  
  - Ap dụng thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp trong các giờ dạy.
  
  
  
  - Dự giờ theo kế hoạch của trường.
  
  
  T1->T6-2007
  - Tự nghiên cứu
  NT
  
  
  - Dự giờ để học tập và rút kinh nghiệm
  
  
  T7->T8 - 2007
  - Học tập chuyên đềvề phương pháp mới ( thay SGK lớp 11) do sở tổ chức và thầy .Phạm Mạnh Quyết giảng dạy
  Tại Trường THPT Nội Trú Quỳ Châu
  
  
  - Viết bài thu hoạch.
  
  
  T9->T12
  - Tự nghiên cứu tài liệu
  Tại Trường THPT Quỳ Hợp 1
  
  
  - Dự giờ rút kinh nghiệm.
  
  
  T1->T6 - 2008
  - Tự nghiên cứu tài liệu chuyên đề thay sách giáo khoa 11
  NT
  
  
  - Dự giờ rút kinh nghiệm.
  
  
  T7,8 - 2008
  - Học tập chuyên đề về phương pháp đổi mới ( thay SGK lớp 12) do sở tổ chức.
  
  
  
  - Viết thu hoạch.
  
  
  T9->T12-2008
  - Tự nghiên cứu tài liệu.
  Trường THPT Quỳ Hợp 1
  
  
  - Phối hợp với tổ nhóm chuyên môn.
  
  
  
  - Dự giờ rút kin nghiệm
  
  
   Người lập kế hoạch

  Trần Bá Hải
   
  Gửi ý kiến