Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TỰ CHỌN BÁM SÁT TIẾNG ANH 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vi Thi Bich Lien
  Ngày gửi: 09h:12' 08-12-2009
  Dung lượng: 58.3 KB
  Số lượt tải: 2482
  Số lượt thích: 0 người
  Preparing date: 13/10/2009
  Teaching date: 14/10/2009 class 9
  Tự chọn Tiếng anh 9
  Period 1 Review unit 1
  UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL

  I. VOCABULARY
  II. GRAM MAR POINTS
  USED TO: (Đã từng )
  1)Affirmative ( Khẳng định )
  S+ used to +bare infinitive
  
  Ex: My father used to be a high school teacher.
  2) Negative: (Phủ định )
  S+ + use to + bare infinitive
  
   Ex:We use to go to school by bus.
  3) Questions: ( Câu hỏi)


  Ex: Where did you use to live when you were a child?
  The sentence with “Wish” and “if only” (giá mà, ước mà)
  1.For present actions.

  Ex: I speak Chinese.
  ( I wish
  If only I could speak Chinese.
  Lan understand the Grammar lesson.
  ( She wishes she understood the Grammar lesson
  2. For future actions.
  Ex: We are going to do a test tomorrow.
  ( We wish we going to do a test tomorrow.
  Tom come with us on the trip to the countryside.
  We wish he would come with us on the trip to the countryside
  3. Past wish
  Structure with “ timeand “rather …”

  1. time + S + past subjunctive
  Eg: time you studied your lessons harder
  midnight. time we went home

  2. time for sb to do sth
  Eg: time for you to study your lessons harder
  time for us to go home

  3. rather + S + past subjunctive
  Eg: rather you go
  rather you cooked dinner

  III. PRACTICE.
  Getting started:
  Listen and read.
  C. two weeks
  B. Ha Noi people are friendly
  D. All the above
  B. Invite Lan to Kuala Lumpur.
  Speak.
  Listen.
  Key: a – 1 b – 2 c - 2
  Read.
  a, 1. Area: 329,758 sq km 5. Capital city: Kuala Lumpur
  2. Population: over 22 million 6. Official religion: Islam
  3. Climate: tropical climate 7. National language: Bahasa Malaysia
  4. Unit of currency: riggit. 8. Compulsory second language: English
  b, 1. T
  2. F : There are more than two religions
  3. F: English, Chinese, and Tamil are also widely spoken.
  4. F: One of the three: Malay, Chinese, Tamil.
  5. F: English is a compulsory second language, not primary language of instruction.
  Write.
  Language Focus
  Ex 2:
  Mai made a cake
  Tung hung colorful lamps on the wall/ in the room
  Hoa bought flowers
  Nam painted a picture of Ha Noi
  Nga and Lan went shopping
  Ex 3:
  I wish I were taller.
  I wish I were in the swimming pool now.
  I wish I had a computer.
  I wish I live far from school (I wish I lived close to school)
  I wish I had a sister.
  I wish I draw badly. (I wish I drew well)
  I wish I had my phone number.
  I wish I knew many friends.
  i) I wish there were rivers and lakes in my hometown
  Preparing date: 20/10/2009
  Teaching date: 21/10/2009 class 9
  Tự chọn Tiếng anh 9
  Period 2 practice exercises

  Pronunciation.
  Find the word that has the underlined letter(s) pronounced different from the others
  1/ a. invite b. pick c. ticket d. kitchen
  2/ a. lock b. shock c. block d. program
  3/ a. bad b. sad c. day d. catch
  4/ a. greet b. teeth c. deer d. knee
  5/ a. sign b. high c. sit d. mind
  Find the one choice that best completes the sentences
  Vocabulary.
  6/ I love this city ! The sights of it make a deep _____ on me.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng