Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giao án toán hình lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Phi Long
  Ngày gửi: 07h:23' 17-06-2008
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 275
  Số lượt thích: 0 người

  Tiết : 1- 2
  Ngày / /
  Chương I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

  §1:MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
  TRONG TAM GIÁC VUÔNG
  
  

  I . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
  HS nắm được : Nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1
  Biết thiết lập các hệ thức b2= ab’,c2=ac’,h2=b’c’,ha=hc và dướI sự dẫn dắt của GV
  HS có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giảI bài tập
  
  
  II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
  Thước thẳng, thước đo góc ,êke
  
  
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
  
   Kiểm tra bài cũ
  
  
  GV kiểm tra bài cũ
  
  Học sinh thực hiện

  
  
  Hoạt động 1

  
  
  Hệ thức giữa cánh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền
  Định lí 1:Trong một tam giác vuông ,bình phương mỗI cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền  
  Thực hiện phần chứng minh

  Học sinh xét các tam giác đồng dạng
  Theo hướng dẫn của giáo viên

  Làm bài tập 1 (sgk)
  
   Hoạt động 2

  
  
  Một số hệ thức liên quan tớI đường cao
  Định lí 2: Trong một tam giác vuông ,bình phương đường cao ứng vớI cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huỳên  
  Thực hiện phần chứng minh

  Học sinh xét các tam giác đồng dạng
  Theo hướng dẫn của giáo viên


  h2=b’c’


  
   Hoạt động 3

  
  
  Đặt vấn đề : xét hình 1 Sách giáo khoa
  GV hướng dẫn thực hiện

  Định lí 3: Trong một tam giác vuông ,tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng

  GV gợi ý chứng minh
  Thực hiện phần ? 1 (sgk)
  Làm bài tập 1 (sgk)  bc2=ah


  
   Hoạt động 4

  
  Đặt vấn đề : xét hình 2 Sách giáo khoa
  GV hướng dẫn thực hiện

  Định lí 4: Trong một tam giác vuông ,nghịch đảo của bình phương đường cao ứng vớI cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông

  GV gợi ý chứng minh (biến đổi từ hệ thức cần chứng minh ) theo phương pháp phân tích đi lên
  Thực hiện phần ? 2 (sgk)
  Làm bài tập 3 (sgk)


  

  
  
  Luyện tập củng cố kiến thức

  
  Làm các bài tập 1,2,3,4(sách bài tập)
  Chú ý: Trong các ví dụ và bài tập tính toán bằng số của chương này ,các số đo độ dài ở mỗI bài không ghi đơn vị là cùng số đo
  
  
  Hướng dẫn công việc tạI nhà

  
  Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại các kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theocác kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theo : luyện tập
  
  
  IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:


  
  
  


  Tiết : 3-4
  Ngày / /
  LUYỆN TẬP
  
  

  I . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
  HS nắm được : CÁCH VẬN DỤNG các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1
  Biết thiết vận dụng các hệ thức b2= ab’,c2=ac’,h2=b’c’,ha=hc và dướI sự dẫn dắt của GV. HS có kỹ năng vận dụng các hệ thức trên để giảI bài tập

  
  
  II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
  Thước thẳng, thước đo góc ,êke
  Học sinh chuẩn bị các bài tập 5,6,,7,8,đã dặn trong tiết lý thuyết
  
  
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
  
   Kiểm tra bài cũ
  
  
  GV kiểm tra bài cũ
  
  Học sinh thực hiện

  
  
  Hoạt động 1
  
  Nhắc lại : Định lý 1

  GiớI thiệu và phân tich bài tập 5 Sách giáo khoa

  Học sinh nêu lại định lý 1

  Làm bài tập 5 (sgk)
  
   Hoạt động 2
  
  Nhắc lại : Định lý 2

  GiớI thiệu và phân tich bài tập 6 Sách giáo khoa

  Học sinh nêu lại định lý 2

  Làm bài tập 6 (sgk)
  
   Hoạt động 3
  
  Nhắc lại : Định lý 3

  GiớI thiệu và phân tich bài tập 7 Sách giáo khoa

  Học sinh nêu lại định lý 3

  Làm bài tập 7 (sgk)
  
   Hoạt động 4
  
  
  GiớI thiệu và phân tich bài tập 8,9 Sách giáo khoa

  
  Làm bài tập 8 (sgk)
  
  
  Luyện tập củng cố kiến thức
  
  Làm các bài tập 5,6,7,8 (sách bài tập)
  
  
  Hướng dẫn công việc tạI nhà
  
  Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại các kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theo
  
  
  IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:


  
  
  


  Tiết : 5 - 6
  Ngày / /
   §2: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  
  

  I . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
  HS nắm được các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn .Hiểu được các định nghĩa như vầy là hợp lí .Các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng a Tính được các tỉ số lựơng giác của ba góc đặc biệt là 30o,45o ,60o
  Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau Biết dựng góc khi cho một trong các tỉ số lượng giác của nó
  HS có kỹ năng vận dụng và giải bài tập có liên quan
  
  
  II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

  Thước thẳng, thước đo góc ,êke
  Ôn lại cách viết các hệ thức tỷ lệ giữa cá cạnh của tam giác đồng dạng
  
  
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
  
   Kiểm tra bài cũ
  
  
  GV kiểm tra bài cũ
  
  Học sinh thực hiện

  
  
  Hoạt động 1

  
  Khái niệm tỉ số lương giác của một góc nhọn

  a)Mở đầu (Hướng dẫn gợi ý để giới thiệu đến định nghĩa)


  GV hướng dẫn học sinh thực hiện phần ? 1 (sgk)

  b)Định nghĩa
  Tỉ số giữa cạnh đốI và cạnh huyền được gọI là sin của góc a ,kí hiệu sin(
  Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọI là côsin của góc a ,kí hiệu cos(
  Tỉ số giữa cạnh đốI và cạnh kề được gọI là tang của góc a ,kí hiệu tg( ( hay tang( )
  Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đốI được gọI là côtang của góc a ,kí hiệu cotg( (hay cot( )  


  Thực hiện phần ? 1 (sgk)  Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét :


  Nhận xét : Từ định nghĩa trên dễ thấy các tỉ số lượng giác của một góc nhọn luôn tương đương
  Và ta có sin( <1 , cos( <1


  Thực hiện phần ? 2 (sgk)

  
   Hoạt động 2

  
  
  Thực hiện phần ? 3 (sgk)
  GV hướng dẫn cách dựng

  
  Thực hiện phần ? 3 (sgk)


  
   Hoạt động 3

  
  Tỉ số lương giác của hai góc nhọn phụ nhau
  Định lí : Nếu hai góc nhọn phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia ,tang góc này bằng côtang góc kia
  Chú ý : Từ nay khi viết các tỉ số lương giác của Một góc trong tam giác ,ta bỏ kí hiệu “ ” đi .Chẳng hạn ,viết sin A thay cho sin Â
  Thực hiện phần ? 4 (sgk)  SinC =CosB


  Học sinh Làm các ví dụ 5, 6, 7 (sgk)
  
  
  Luyện tập củng cố kiến thức

  
  Làm các bài tập 10, 11, 12 (Sách giáo khoa )
  
  
  Hướng dẫn công việc tạI nhà

  
  Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại
  Học sinh chuẩn bị các bài tập 13,14,15,16
  
  
  IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:


  
  
    Tiết : 7
  Ngày / /
  LUYỆN TẬP
  
  

  I . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
  HS vận dụng được các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn .Hiểu được các định nghĩa như vầy là hợp lí .Các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng a Tính được các tỉ số lựơng giác của ba góc đặc biệt là 30o,45o ,60o
  Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau Biết dựng góc khi cho một trong các tỉ số lượng giác của nó
  HS có kỹ năng vận dụng và giải bài tập có liên quan
  
  
  II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
  Thước thẳng, thước đo góc ,êke
  Học sinh chuẩn bị các bài tập 13,14,15,16 đã dặn trong tiết lý thuyết
  
  
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
  
   Kiểm tra bài cũ
  
  
  GV kiểm tra bài cũ
  
  Học sinh thực hiện

  
  
  Hoạt động 1
  
  Nhắc lại : sin( của góc nhọn ( trong tam giác vuông
  Phương pháp dựng góc nhọn (


  GiớI thiệu và phân tich bài tập 13 a Sách giáo khoa

  Học sinh nêu lại : sin( của góc nhọn ( trong tam giác vuông
  Học sinh nêu :Phương pháp dựng góc nhọn (

  Làm bài tập 13a (sgk)
  Thực hiện tương tự cho câu b,c,d .
  
   Hoạt động 2
  
  Nhắc lại : các tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

  GiớI thiệu phân tich và gợi ý bài tập 14 Sách giáo khoa

  Học sinh nêu lại các tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

  Làm bài tập 14 ( Sách giáo khoa )
  
   Hoạt động 3
  
  
  GiớI thiệu và phân tich bài tập 15 Sách giáo khoa

  
  Làm bài tập 15(sgk)
  
   Hoạt động 4
  
  
  GiớI thiệu và phân tich bài tập 16, 17 Sách giáo khoa

  
  Làm bài tập 16, 17 (sgk)
  
  Luyện tập củng cố kiến thức
  
  Làm các bài tập 21,22,23,24 (sách bài tập)
  
  Hướng dẫn công việc tạI nhà
  
  Xem lạI : các nội dung trong tiết đã học, làm tiếp các bài tập còn lại các kiến thức trong tiết vừa học, nghiên cứu tiết tiếp theo
  Làm các bài tập 25,26,27,29 (sách bài tập)
  
  
  IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:


  
  
  
  Tiết : 8- 9
  Ngày / /
   §3: BẢNG LƯỢNG GIÁC - TÌM TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GÓC BẰNG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
  
  

  I . MUC TIÊU CẦN ĐẠT SAU TIẾT HỌC:
  HS nắm được cấu tạo của bảng lượng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau Thấy được tính đồng biến của sin và tang ,tính nghịch biến của cosin và côtang ( khi góc a tăng từ 0o đến 90o ( 0o HS có kỹ năng tra bảng để tìm các tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc và ngược lạI ,tìm số đo góc khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó
  Vận dụng máy tính điện tử để tính tỷ số lượng giác và góc bằng máy tính điện tử
  
  
  II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
  Thước thẳng, thước đo góc ,êke
  Bảng lượng giác
  Máy tính điện tử
  
  
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
  
   Kiểm tra bài cũ
  
  
  GV kiểm tra bài cũ
  
  Học sinh thực hiện

  
  
  Hoạt động 1

  
  GiớI thiệu
  Cấu tạo của bảng lương giác


  
  Học sinh xem hướng dẫn
  
   Hoạt động 2

  
  Cách dùng bảng
  a)Tìm tỉ số lương giác của một góc nhọn cho trước
  Chú ý : Khi sử dụng bảng VIII hay bảng IX ,đốI vớI những góc có số phút khác bộI của 6 ,ta dùng phần hiệu chính theo nguyên tắc :
  _Đối vớI sin và tang ,góc lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn ) thì cộng thêm ( hoặc trừ đi ) phần hiệu chính tương ứng
  _ ĐốI vớI côsin và côtang thì ngược lạI , góc lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn
   
  Gửi ý kiến