Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  giáo án tự chon toán 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:18' 08-05-2008
  Dung lượng: 171.0 KB
  Số lượt tải: 1071
  Số lượt thích: 0 người
  Chương trình tự chọn toán 9
  Năm học 2007 – 2008
  Tuần
  Tiết
  Tên bài
  
  1
  
  Căn bậc hai
  
  2
  
  Hệ thức về cạnh và đường cao
  
  3
  
  Căn thức bậc hai, hằng đẳng thức 
  
  4
  
  Tỉ số lượng giác của góc nhọn
  
  5
  
  Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương
  
  6
  
  Hệ thức về cạnh và góc
  
  7
  
  Các phép biến đổi căn bậc hai
  
  8
  
  Các phép biến đổi căn bậc hai(tiếp)
  
  9
  
  Căn bậc ba
  
  10
  
  Hàm số, hàm số bậc nhất
  
  11
  
  Định nghĩa và sự xác định đường tròn
  
  12
  
  Đường kính và dây cung ,liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm
  
  13
  
  Đồ thị của hàm số bậc nhất
  
  14
  
  Tiếp tuyến của đường tròn
  
  15
  
  Quan hệ giữa 2 đường thẳng trong mptđ, kiểm tra
  
  16
  
  Vị trí tương đối của 2 đường tròn
  
  17
  
  Ôn tập về phương trình , bất phương trình
  
  18
  
  Ôn tập về phương trình , bất phương trình
  
  19
  
  Hệ phương trình và cách giải
  
  20
  
  Góc với đường tròn
  
  21
  
  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  
  22
  
  Góc với đường tròn (tiếp)
  
  23
  
  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình(tiếp)
  
  24
  
  Góc với đường tròn (tiếp)
  
  25
  
  Đồ thị hàm số y = ax2 và cách vẽ
  
  26
  
  Cung chứa góc và bài toán quĩ tích
  
  27
  
  Đồ thị hàm số y = ax2 và cách vẽ
  
  28
  
  Tứ giác nội tiếp
  
  29
  
  Phương trình bậc hai và cách giải
  
  30
  
  Tứ giác nội tiếp(tiếp)
  
  31
  
  Đường tròn nội , ngoại tiếp
  
  32
  
  Phương trình bậc hai và cách giải
  
  33
  
  Hệ thức vi ét
  
  34
  
  Hệ thức Vi ét , kiểm tra
  
  35
  
  Phương trình qui về bậc hai
  
  


  Tuần 1 Tiết 1
   Căn bậc hai
  
  
  Ngày soạn Ngày dạy
  
  
  I.Mục tiêu
  - Củng cố khái niện căn bậc hai đã học ở lớp 7,
  - Mở rộng kiến thức về căn bậc hai,
  - Phân biệt rõ 2 khái niện căn bậc hai số học và căn bậc hai.
  II.Nội dung
  1.Tóm tắt kiến thức cơ bản
  a) a2 = b2 
  b) x là căn bậc hai của a không âm nếu x2 = a
  c) Mỗi số a > 0 có 2 căn bậc hai là và - tức là ()2 = (-)2 = a
  a = 0 thì căn bậc hai của a là 0
  d)Với a không âm , số x được gọi là căn bậc hai số học của a nếu x không âm
  và x2 = a
  Phân biệt 2 khái niệm CBH và CBHSH của số a không âm :
  Kí hiệu tức là x là CBHSH của a tức là x không âm và x2 = a
  Nói x là CBH của a tức là x2 = a
  Ví dụ : các CBH của 4 là 2 và -2
  CBHSH của 4 là 
  Như vậy nếu viết là sai
  2.Bài tập vận dụng và củng cố
  Bài 1 : Tìm CBHSH của các số sau :
  0,01
  0,04
  0,49
  0,64
  0,25
  0,09
  0,16
  2

  Bài 2 :Dùng MTBT tính gần đúng x ( chính xác đến 0,001)
  x2 = 5
  x2 = 6
  x2 = 2,5
  x2 = 

  Bài 3 : Số nào có căn bậc hai là :
  a) 
  b) 1,5
  c) - 0,1
  d) 
  Bài 4 : Tìm x không âm biết
  a) 
  b) 
  c)
  d) 
  Bài 5 : Không tính , hãy so sánh
  2 và 
   và 1
   và 10
  -12 và 
  Gợi ý : a) bình phương 2 số để so sánh
  b) So sánh - 1 với 
  c) Viết 10 = 2
  d) Viết 12 thành 3.4=3
  3.Bài tập về nhà :
  Bài 6 : Khẳng định nào đúng
  CBH của 0,36 là 0,6
  CBH của 0,36 là 0,06
  
  CBH của 0,36 là 0,6 và - 0,6
  
  Bài 7 : Số nào là CBHSH của 25
  
  Bài 8 : Chứng minh công thức
  
  Viết tiếp đến n ?
  Bài 9 : cho a,b > 0 , chứng minh : 
  Bài 10 : Cho m > 1 so sánh
  m và 
   và 1  *************************************


  Tuần 2 tiết 2
  Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
  
  
  Ngày soạn : Ngày dạy :
  
  
  I.Mục tiêu
  - Củng cố kiến thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
  - Vận dụng vào bài tập thành thạo các hệ thức đó
  II .Nội dung
  1.Tóm tắt kiến thức
  Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH, đặt AB = c, AC = b , AH = h ,
  BC = a ; BH = c’, CH = b’ ta có :
  b2 =a.b’ ; c2 = a.c’
  h2 = b’.c’
  ah = bc
  

  2.Bài tập
  Bài 1 : cho tam giác vuông ABC , Â = 900 , đường cao AH
  Biết AH = 16, BH = 25 , tính AB, AC , BC , CH.
  Biết AB = 12 , BH = 6 , tính AH , AC , BC , CH
  Giải :
  
  a)Theo định lí pytago ta có 
  Theo định lí 1 ta có AB2 = BH.BC 
  BH + CH = BC CH = BC – BH = 35,24 – 25 = 10,24
  Theo ĐL1 ta có AC2 = CH.BC = 35,24.15,24 
  b)Tính tương tự câu a ta có :
  
  Bài 2 : cho tam giác vuông ABC , Â = 900 có AB = 6 , AC = 8, các phân giác trong và ngoài của góc B cắt đường thẳng AC tại M,N .Tính các đoạn AM, AN
  Giải :
  Theo định lí pytago ta có BC = 10
  Theo tính chất đường phân giác ta có :
  
  Mà AM + MC = AC = 8 suy ra AM = 3 , MC = 5
  BM và BN là phân giác góc B nên 
  nên tam giác BMN vuông tại B từ đó ta có
  AB2 = AM.AN 
  
  Bài 3 : cho tam giác vuông ABC , Â = 900 , đường cao AH.Biết chu vi tam giác ABH bằng 30 cm , chu vi tam giác ACH bằng 40cm. Tình chu vi tam giác ABC
  
  P1= AB + AH + BH = 30
  P2 = AC + CH + AH = 40
  Do 2 tam giác AHB và CHA đồng dạng nên ta có : P1:P2 = AB : AC = 30:40 = 3:4
  Từ đó
  
  Mà 3 tam giác AHB , CHA, CAB đồng dạng nên P1:P2:P3= AB : AC : BC = 3:4:5
  Từ đó suy ra P3= 50 (cm)
  3.Bài tập về nhà
  Tìm x trong hình vẽ : tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
  
  
  

  No_avatar
  thank bạn nhé :)
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓