Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tieng Anh 7- 3 cột

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Duy Yên
Ngày gửi: 10h:30' 26-10-2009
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 674
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1
Lớp:
Tiết:
Ngày giảng:
Sĩ số:
Vắng:

Lớp:
Tiết:
Ngày giảng:
Sĩ số:
Vắng:


Unit 1: back to school
Lesson 1: A1 - 2 Friends
I/ Aims: Sau khi hoàn thành tiết học, học sinh sẽ có khả năng:
- Chào hỏi mọi người
- Tự nói giới thiệu về bản thân
II/Teaching points:
- Reading for de tails, allot of - many in troduction and greeting with "nice to meet you" How is.
III/ Teaching aids:
- Student`s book
- Teacher`s book
- Tape
- Color chalks
VI/ Steps:
Teacher`s activities
Sts` activities
Contents

I - Warm up:How are you?
We are fine


Good afternoon
Good afterroon


II- Check up:Calls 2 sts to ask and
S1: asks
Hoa 12A2

Answer about Hoa
S2: answers
In Hiep Hoa

III- The new lesson A11. PresentationDo you have any new
- Listen and


friends this school year?
Answer


What do you say yourfriends when you firet
- Answer questions


met after the Summer holiday?Are you happy to be back again?- Indroduces new words
- Listen - repeat
2. New words


- Copy
- Nice to see you


- Read inchorus
 meet


and individual
- To miss- Happy > < unhappy (4)

- Asks sts to look at the picture
- Look at the
3. Dialogue (a)

and listen to the dialogue turce
picture and listen


- Reading and writing on the board
- Listen and complete the dialogue
- Nga - Ba. Nice to see you again.Nice,.............too,this is our ……….- Her - HoaNice to...............Hoa.....................you, too

- Calls 3 sts to go to the b2 to write missing words
S1: -
S2: -
S3: -


- Corrects
- Remarks


Introduce (b)

Dialogue b

Hoa là người mới đến. hoa muốn làm bạn với một người nam sinh viên cùng lớp tên là Nam cá bạn ấy nói:- Asks sts to repeat the dialogree in chorus
- Repeat the dialogue in chorus


- Ask sts to answer 3 questions
- Inpairs- Write an swers
a) Her name is Hoa


on the board
b) She is in class 7a

- Correct
- Remark
c) Nam is also in class 7A


- Copy
4. A2 Reading

a) PresentationPre- reading (Tor E)
- Listen and tick
1. Hoa is from Hue


Tor F
2. She lives with her


1.T
parents in HN


2. F
3. She has a lot of friends


3. F
in HN


4. T
4. She misses her friends

- Asks sts to read
5. F
in Hue

paragraph and correct

5. She is happy now

theer prediction
- Read


(Read a loud first)While - Reading- Answer qs
- Go to the b2 to do- Practice in pairs


- Corrects
- Copy


Post - Reading:Change Hoa ( IEg: I am a student
- Do


IV. ConsolidationGive some gs about Hoa
- Listen and answer question


- Where is Hoa from?- Does she live in TB?- Does she miss her parents and friends in Hue?V. Home work:Guiding the way to do (write)
- Listen


Hoa ( I- Do exercise (1,2)
- Copy


on page 3 in exercise book

Lớp:


Tiết:


Ngày giảng:


Sĩ số:


Vắng:

Lớp:
 
Gửi ý kiến