Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tieng Anh 7- 3 cột

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Duy Yên
  Ngày gửi: 10h:30' 26-10-2009
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 728
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 1
  Lớp:
  Tiết:
  Ngày giảng:
  Sĩ số:
  Vắng:
  
  Lớp:
  Tiết:
  Ngày giảng:
  Sĩ số:
  Vắng:
  
  
  Unit 1: back to school
  Lesson 1: A1 - 2 Friends
  I/ Aims: Sau khi hoàn thành tiết học, học sinh sẽ có khả năng:
  - Chào hỏi mọi người
  - Tự nói giới thiệu về bản thân
  II/Teaching points:
  - Reading for de tails, allot of - many in troduction and greeting with "nice to meet you" How is.
  III/ Teaching aids:
  - Student`s book
  - Teacher`s book
  - Tape
  - Color chalks
  VI/ Steps:
  Teacher`s activities
  Sts` activities
  Contents
  
  I - Warm up:
  
  
  
  How are you?
  We are fine
  
  
  Good afternoon
  Good afterroon
  
  
  II- Check up:
  
  
  
  Calls 2 sts to ask and
  S1: asks
  Hoa 12A2
  
  Answer about Hoa
  S2: answers
  In Hiep Hoa
  
  III- The new lesson A1
  
  
  
  1. Presentation
  
  
  
  Do you have any new
  - Listen and
  
  
  friends this school year?
  Answer
  
  
  What do you say your
  
  
  
  friends when you firet
  - Answer questions
  
  
  met after the Summer holiday?
  
  
  
  Are you happy to be back again?
  
  
  
  - Indroduces new words
  - Listen - repeat
  2. New words
  
  
  - Copy
  - Nice to see you
  
  
  - Read inchorus
   meet
  
  
  and individual
  - To miss
  
  
  
  - Happy > < unhappy (4)
  
  - Asks sts to look at the picture
  - Look at the
  3. Dialogue (a)
  
  and listen to the dialogue turce
  picture and listen
  
  
  - Reading and writing on the board
  - Listen and complete the dialogue
  - Nga - Ba. Nice to see you again.
  
  
  
  Nice,.............too,
  
  
  
  this is our ……….
  
  
  
  - Her - Hoa
  
  
  
  Nice to...............Hoa
  
  
  
  .....................you, too
  
  - Calls 3 sts to go to the b2 to write missing words
  S1: -
  S2: -
  S3: -
  
  
  - Corrects
  - Remarks
  
  
  Introduce (b)
  
  Dialogue b
  
  Hoa là người mới đến. hoa muốn làm bạn với một người nam sinh viên cùng lớp tên là Nam cá bạn ấy nói:
  
  
  
  - Asks sts to repeat the dialogree in chorus
  - Repeat the dialogue in chorus
  
  
  - Ask sts to answer 3 questions
  - Inpairs
  
  
  
  - Write an swers
  a) Her name is Hoa
  
  
  on the board
  b) She is in class 7a
  
  - Correct
  - Remark
  c) Nam is also in class 7A
  
  
  - Copy
  
  
  
  
  4. A2 Reading
  
  a) Presentation
  
  
  
  Pre- reading (Tor E)
  - Listen and tick
  1. Hoa is from Hue
  
  
  Tor F
  2. She lives with her
  
  
  1.T
  parents in HN
  
  
  2. F
  3. She has a lot of friends
  
  
  3. F
  in HN
  
  
  4. T
  4. She misses her friends
  
  - Asks sts to read
  5. F
  in Hue
  
  paragraph and correct
  
  5. She is happy now
  
  theer prediction
  - Read
  
  
  (Read a loud first)
  
  
  
  While - Reading
  
  
  
  - Answer qs
  - Go to the b2 to do
  
  
  
  - Practice in pairs
  
  
  - Corrects
  - Copy
  
  
  Post - Reading:
  
  
  
  Change Hoa ( I
  
  
  
  Eg: I am a student
  - Do
  
  
  IV. Consolidation
  
  
  
  Give some gs about Hoa
  - Listen and answer question
  
  
  - Where is Hoa from?
  
  
  
  - Does she live in TB?
  
  
  
  - Does she miss her parents and friends in Hue?
  
  
  
  V. Home work:
  
  
  
  Guiding the way to do (write)
  - Listen
  
  
  Hoa ( I
  
  
  
  - Do exercise (1,2)
  - Copy
  
  
  on page 3 in exercise book
  
  
  
  
  
  
  
  

  Lớp:
  

  Tiết:
  

  Ngày giảng:
  

  Sĩ số:
  

  Vắng:
  
  Lớp:
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng