Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tieng Anh 7- 3 cột

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Duy Yên
  Ngày gửi: 10h:30' 26-10-2009
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 740
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 1
  Lớp:
  Tiết:
  Ngày giảng:
  Sĩ số:
  Vắng:
  
  Lớp:
  Tiết:
  Ngày giảng:
  Sĩ số:
  Vắng:
  
  
  Unit 1: back to school
  Lesson 1: A1 - 2 Friends
  I/ Aims: Sau khi hoàn thành tiết học, học sinh sẽ có khả năng:
  - Chào hỏi mọi người
  - Tự nói giới thiệu về bản thân
  II/Teaching points:
  - Reading for de tails, allot of - many in troduction and greeting with "nice to meet you" How is.
  III/ Teaching aids:
  - Student`s book
  - Teacher`s book
  - Tape
  - Color chalks
  VI/ Steps:
  Teacher`s activities
  Sts` activities
  Contents
  
  I - Warm up:
  
  
  
  How are you?
  We are fine
  
  
  Good afternoon
  Good afterroon
  
  
  II- Check up:
  
  
  
  Calls 2 sts to ask and
  S1: asks
  Hoa 12A2
  
  Answer about Hoa
  S2: answers
  In Hiep Hoa
  
  III- The new lesson A1
  
  
  
  1. Presentation
  
  
  
  Do you have any new
  - Listen and
  
  
  friends this school year?
  Answer
  
  
  What do you say your
  
  
  
  friends when you firet
  - Answer questions
  
  
  met after the Summer holiday?
  
  
  
  Are you happy to be back again?
  
  
  
  - Indroduces new words
  - Listen - repeat
  2. New words
  
  
  - Copy
  - Nice to see you
  
  
  - Read inchorus
   meet
  
  
  and individual
  - To miss
  
  
  
  - Happy > < unhappy (4)
  
  - Asks sts to look at the picture
  - Look at the
  3. Dialogue (a)
  
  and listen to the dialogue turce
  picture and listen
  
  
  - Reading and writing on the board
  - Listen and complete the dialogue
  - Nga - Ba. Nice to see you again.
  
  
  
  Nice,.............too,
  
  
  
  this is our ……….
  
  
  
  - Her - Hoa
  
  
  
  Nice to...............Hoa
  
  
  
  .....................you, too
  
  - Calls 3 sts to go to the b2 to write missing words
  S1: -
  S2: -
  S3: -
  
  
  - Corrects
  - Remarks
  
  
  Introduce (b)
  
  Dialogue b
  
  Hoa là người mới đến. hoa muốn làm bạn với một người nam sinh viên cùng lớp tên là Nam cá bạn ấy nói:
  
  
  
  - Asks sts to repeat the dialogree in chorus
  - Repeat the dialogue in chorus
  
  
  - Ask sts to answer 3 questions
  - Inpairs
  
  
  
  - Write an swers
  a) Her name is Hoa
  
  
  on the board
  b) She is in class 7a
  
  - Correct
  - Remark
  c) Nam is also in class 7A
  
  
  - Copy
  
  
  
  
  4. A2 Reading
  
  a) Presentation
  
  
  
  Pre- reading (Tor E)
  - Listen and tick
  1. Hoa is from Hue
  
  
  Tor F
  2. She lives with her
  
  
  1.T
  parents in HN
  
  
  2. F
  3. She has a lot of friends
  
  
  3. F
  in HN
  
  
  4. T
  4. She misses her friends
  
  - Asks sts to read
  5. F
  in Hue
  
  paragraph and correct
  
  5. She is happy now
  
  theer prediction
  - Read
  
  
  (Read a loud first)
  
  
  
  While - Reading
  
  
  
  - Answer qs
  - Go to the b2 to do
  
  
  
  - Practice in pairs
  
  
  - Corrects
  - Copy
  
  
  Post - Reading:
  
  
  
  Change Hoa ( I
  
  
  
  Eg: I am a student
  - Do
  
  
  IV. Consolidation
  
  
  
  Give some gs about Hoa
  - Listen and answer question
  
  
  - Where is Hoa from?
  
  
  
  - Does she live in TB?
  
  
  
  - Does she miss her parents and friends in Hue?
  
  
  
  V. Home work:
  
  
  
  Guiding the way to do (write)
  - Listen
  
  
  Hoa ( I
  
  
  
  - Do exercise (1,2)
  - Copy
  
  
  on page 3 in exercise book
  
  
  
  
  
  
  
  

  Lớp:
  

  Tiết:
  

  Ngày giảng:
  

  Sĩ số:
  

  Vắng:
  
  Lớp:

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng