Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach su dung thiet bi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Lê Thanh Tuần
Ngày gửi: 22h:40' 14-10-2009
Dung lượng: 176.5 KB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người
Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học
Môn Tiếng Anh 9 Năm học 2009 – 2010

Tuần
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Loại đồ dùng, thiết bị
Cần sử dụng
Phân loai thí nghiệm

C/ minh
T/hành

1
1
Ôn tập / kiểm tra

2
UNIT 1 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh2
3
UNIT 1 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh
4
UNIT 1 :
Read
Tranh3
5
UNIT 1 :
Write

6
UNIT 1 :
Language focus
4
7
UNIT 2 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh
8
UNIT 2 :
Speak
Tranh5
9
UNIT 2 :
Listen
Đài – băng
10
UNIT 2 :
Read
6
11
UNIT 2 :
Write

12
UNIT 2 :
Language focus
7
13
Written test 1

14
UNIT 3 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh8
15
UNIT 3 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh
16
UNIT 3 :
Read
Tranh9
17
Test correction

18
UNIT 3 :
Write

Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học
Môn Tiếng Anh 9 Năm học 2009 – 2010

Tuần
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Loại đồ dùng, thiết bị
Cần sử dụng
Phân loai thí nghiệm

C/ minh
T/hành

10
19
UNIT 3 :
Language focus

20
UNIT 4 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh11
21
UNIT 4 :
Speak

22
UNIT 4 :
Listen
Đài – băng12
23
UNIT 4 :
Read
Tranh
24
UNIT 4 :
Write
13
25
UNIT 4 :
Language focus

26

Written test 2
14
27
UNIT 5:
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh
28
UNIT 5:
Speak and listen
Đài – băng ; tranh15
29
UNIT 5:
Read
Tranh
30

Test correction
16
31
UNIT 5:
Write

32
UNIT 5:
Language focus
17
33

Revision

34

Revision
18
35

Test for the first term
19
36

Test correction

Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học
Môn Tiếng Anh 9 Năm học 2009 – 2010

Tuần
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Loại đồ dùng, thiết bị
Cần sử dụng
Phân loai thí nghiệm

C/ minh
T/hành

20
37
UNIT 6 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh
38
UNIT 6 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh21
39
UNIT 6 :
Read
Tranh
40
UNIT 6 :
Write
22
41
UNIT 6 :
Language focus

42
UNIT 7 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh23
43
UNIT 7 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh
44
UNIT 7 :
Read
Tranh24
45
UNIT 7 :
Write


 
Gửi ý kiến