Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thao giảng Tổ bài Bạn đến chơi nhà

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Lương
  Ngày gửi: 15h:51' 25-09-2009
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 204
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  NGỮ VĂN 7  NGUYỄN KHUYẾN
  Bài 8 Tiết 30

  BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
  ( Nguyễn Khuyến)
  I. GIỚI THIỆU TÁC GIẢ,TÁC PHẨM :
  1. Tác giả:

  BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
  ( Nguyễn Khuyến)
  Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
  Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
  Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
  Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà,
  Cải chửa ra cây,cà mới nụ,
  Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa,
  Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
  Bác đến chơi đây ta với ta!
  ( Nguyễn Khuyến(*) trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập IV,NXB Văn hóa,Hà Nội,1968)
  2.Tác phẩm :

  BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
  ( Nguyễn Khuyến)
  Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
  Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
  Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
  Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà,
  Cải chửa ra cây,cà mới nụ,
  Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa,
  Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
  Bác đến chơi đây, ta với ta !

  BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
  ( Nguyễn Khuyến)
  Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
  Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
  Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
  Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà,
  Cải chửa ra cây,cà mới nụ,
  Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa,
  Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
  Bác đến chơi đây, ta với ta !
  BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
  ( Nguyễn Khuyến)
  III. TÌM HIEÅU TAÙC PHAÅM:
  1. Cách tiếp đãi bạn của nhà thơ :
  - Đã bấy lâu nay bác tới nhà :
  - lời thông báo,tiếng reo vui
  - hồ hởi ,tự nhiên như lời nói hằng ngày
  ?Biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết, vì bạn già lâu ngày gặp nhau.
  - Đã bấy lâu nay
  - bác
  ? Thời gian không xác định ? lâu lắm
  ? Thái độ niềm nở, thân mật và kính trọng.
  a. Câu thơ mở đầu (câu đề ):
  * Giọng thơ :
  * Nhòp thô :
  BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
  ( Nguyễn Khuyến)
  II. TÌM HIEÅU TAÙC PHAÅM:
  1. Cách tiếp đãi bạn của nhà thơ :
  - Đã bấy lâu nay bác tới nhà :
  - lời thông báo,tiếng reo vui
  - hồ hởi ,tự nhiên như lời nói hằng ngày
  ?Biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết, vì bạn già lâu ngày gặp nhau.
  - Đã bấy lâu nay
  - bác
  ? Thời gian không xác định ? lâu lắm
  ? Thái độ niềm nở, thân mật và kính trọng.
  a. Câu thơ mở đầu (câu đề ):
  * Giọng thơ :
  * Nhòp thô :

  THẢO LUẬN
  THẢO LUẬN
  THẢO LUẬN
  Nguyễn Khuyến đã tiếp đãi bạn từ xa,từ lâu có dịp đến thăm mình như thế nào? Có thật là nhà thơ nghèo đến như thế không?
  b. Cách tiếp đãi bạn ( 6 câu thực):
  * Tình huống oái oăm :
  - Có trẻ ? đi vắng
  - Có chợ ? xa
  - Có cá ngon, gà béo ? ao sâu, vườn rộng
  - Có cải,cà,bầu,mướp ? chưa ăn được
  - Trầu không ? không có
  ?Diễn đạt cách hóm hỉnh, dí dỏm tình cảm chân thành ,sâu sắc của nhà thơ với bạn.
  ? Bức tranh vườn Bùi hiện lên sống động, vui tươi.Thể hiện cuộc sống thanh bạch không có nhưng lại có : tình bạn chân thành thắm thiết.
   Phoùng ñaïi,ñoái laäp
  2. Tình baèng höõu thaân thieát (caâu keát ):
  -
  ta với ta
  ?
  -
  - ta ? đại từ nhân xưng ?Nguyễn Khuyến và bạn
  - ta  ñaïi töø nhaân xöngBaø Huyeän Thanh Quan
  - ta vôùi ta tình baïn
  - ta với ta ? nỗi buồn cô đơn của khách ly hương
  - ta  ñaïi töø nhaân xöng  Baø Huyeän Thanh Quan
  - ta vôùi ta nieàm vui aám aùp vaø saâu naëng cuûa tình baïn
  - ta vôùi ta  noãi buoàn coâ ñôn cuûa khaùch ly höông
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓