Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  GIAO AN TU CHON SINH HOC 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Ngoc
  Ngày gửi: 13h:24' 24-09-2009
  Dung lượng: 735.5 KB
  Số lượt tải: 1157
  Số lượt thích: 0 người

  Tự chọn tiết 1
  Chủ đề 1.
  Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của sinh học tế bào

  . Mục tiêu
  Sau khi học xong chủ đề này cần phải đạt được mục tiêu sau:
  - Trình bày được một cách có hệ thống về thành phần hoá học của tế bào: Các nguyên tố cấu tạo tế bào và cơ thể, nước, vai trò của nước.
  - Trình bày được cấu tạo và chức năng của các hợp chất hữu cơ: lipít và prôtêin.
  . Phương tiện dạy học
  Tranh vẽ phóng to cấu trúc của phân tử nước.
  . Tiến trình dạy học
  1. Bài cũ
  Hỏi: m hãy nêu cấu trúc của nước và vai trò của nước đối với tế bào?
  2. Bài mới
  Hoạt động dạy - học
  Nội dung kiến thức
  
  A. Thành phần hoá học của tế bào
  . Các chất vô cơ trong tế bào
  1. Thành phần nguyên tố của tế bào
  
  GV: yêu cầu HS liệt kê các nguyên tố có trong tế bào
  HS: Nhớ và nêu tên các nguyên tố có trong tế bào.
  - Trong số 92 NT có trong TN, có khoảng 25 NT có trong cơ thể sống là phổ biến và cân thiết cho sự sống. Trong đó có 4 NT C, H, , N là cơ bản và chiém 96, %.
  - Gồm 2 loại NT: Đa lượng và vi lượng
  
  2. Nước và vai trò của nước
  
  H: Nước có cấu trúc lí hoá như thế nào?
  HS: Liên hệ kiến thức cũ và nêu cấu trúc lí hoá của nước
  - Nước là TP vô cơ quan trọng bậc nhất đối với tế bào và cơ thể không chỉ ở hàm lượng chiếm 70% mà còn ở vai trò đặc biệt quan trọng của chúng đối với hoạt động sông.
  - Do tính phân cực của các PT nước ( các PT nước có thể LK với nhau nhờ LK hiđrô và có thể liên kết với các phân tử khác ( PT nước có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể sống như: là dung môi hoà tan các chất, điều hoà nhiệt, là môi trường khuếch tán9
  
  
  . Các chất hữu cơ trong tế bào
  
  H: Trong tế bào có những loại hợp chất hữu cơ nào quan trọng?
  HS: Có 4 loại HC hữu cơ quan trọng: Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin và axit Nu
  H: m hãy lập bảng liệt kê các dạng cacbonhiđrat, cấu trúc và vai trò của chúng trong cơ thể?
  HS: Lập bảng và đại diện lên trình bày


  a. Cacbonhiđrat (sacccarit): Cấu tạo từ C, H, , CT: (CH2)n, Tỉ lệ H: giống như H2Gồm đường đơn, đường đôi và đường đa.
  b. Lipit (Chất béo); cấu tạo từ C H, , không tan trong nước chỉ tan trong dung môi hữu cơ.
  - Lipit là dạng dự trữ nhiên liệu cho nhiều NL hơn cacbonhiđrat (1g cacbonhiđrat cho 4,2 kcal, 1g lipit cho 9, kcal
  - Gồm có: dầu mỡ, photpholipit, stêrôit và mốt số vitamin.
  
  
  Bảng liệt kê các dạng lipit
  Dạng lipit
  Chức năng
  
  Mỡ
  Dữ trữ năng lượng ở động vật
  
  Dầu
  Dữ trữ năng lượng ở thực vật
  
  Phôtpholipit
  Cấu tạo nên màng tế bào
  
  Stêrôit
  Hoomon sinh dục
  
  Vitamin
  Thành phần côenzim của enzim
  
  
  Bảng liệt kê cấu trúc và vai trò của các dạng cacbonhiđrat
  Cacbonhiđrat
  Cấu trúc
  Vai trò
  Ví dụ
  
  Đường đơn
  Đơn phân (CH2)n
  Dự trữ năng lượng
  Glucozơ, Fructozơ, Glactôzơ
  
  Đường đôi
  2 phân tử đường đơn
  Dự trữ năng lượng
  Saccarôzơ, Lactôzơ, Mantôzơ
  
  Đường đa
  Gồm nhiều phân tử đường đơn (đa phân)
  Dự trữ, cấu trúc
  Glicôgen, TB, xenlulozơ, kitin
  
   V. Củng cố
  GV nhấn mạnh các kiến thức cơ bản về thành phần hoá học của tế bào và cơ thể
  V. Bài tập về nhà
  Hoàn thành các bảng liệt kê trên vào vở bài tập

  ---------------------------------------------------------------------------------


  Tự chọn tiết 2
  Chủ đề 1.
  Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của sinh học tế bào

  . Mục tiêu
  Sau khi học xong chủ đề này cần phải đạt được các mục tiêu sau:
  - Trình bày được một cách có hệ thống về thành phần hoá học của tế bào củ thể là trình bày được cấu tạo và chức năng của prôtêin và axit nuclêic.
  . Phương tiện dạy học
  Tranh vẽ phóng to cấu trúc của prôtêin
  Tranh vẽ phóng to cấu trúc của AND, ARN, mô hình AND
  . Tiến trình dạy học
  Bài mới

  . Các chất hữu cơ trong tế bào
  
  H: Prôtêin có cấu trúc và chức năng như
   
  Gửi ý kiến