Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ke hoach giang day Tieng anh 6,7,8,9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Giang
  Ngày gửi: 15h:38' 19-09-2009
  Dung lượng: 771.5 KB
  Số lượt tải: 672
  Số lượt thích: 0 người
  Kế hoạch giảng dạy môn tiếng anh 6

  Tháng
  Tuần
  

  Tiết
  

  Tên bài dạy
  Chuẩn bị
  

  Ghi chú
  
  
  
  
  
  
  Giáo viên
  
  Học sinh

  
  
  
  
  1
  1
  Hướng dẫn cách học
  G.án , sgk, sbt
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  2
  Unit 1.A1,2,3,4. Hello
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  3
  A5,6,7. Hello
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  2
  4
  B1.2.3.4 Good morning
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  5
  C1,2.How old are you ?
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  6
  C3,4. How old are you?
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  3
  7
  Unit 2.A1,2,3 Come in
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  8
  B1&3 Where do you live?
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  9
  B4,5Where do you live?
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  4
  10
  C1My school
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  11
  C2,3 My school
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  12
  Unit 3. A1,2. My house
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  5
  13
  A3,4 My house
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  14
  B1,2 Numbers
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  15
  B3,4,5. Numbers
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  6
  16
  C1,2 Families
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  17
  Grammar practice
  G.án, sgk, sbt,
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  18
  Written Test
  G.án, sgk, sbt,
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  7
  19
  Unit 4. A1,2Where is your school
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  20
  A3,4Where is your school
  G.án, sgk, sbt,
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  21
  B1,2,3,4,5 My class
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  8
  22
  Test correction
  G.án, sgk, sbt,
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  23
  C1,2,3 Getting ready for school
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  24
  C4,5,6,7. Getting ready for school
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  9
  25
  Unit 5.A1,2. My day
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  26
  A3,4 My day
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  27
  A5,6. My day
  G.án, sgk, sbt, băng đài
  Học bài, làm bt
  
  
  
  
  10
  28
  B1,2,3 My routine
  G.án, sgk, sbt,
  Học bài, làm bt
  
  No_avatar
  day la phan phoi chuong trinh hay ke hoach giang day vay thay?
   
  Gửi ý kiến