Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Giáo án phụ đạo toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Lệ Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 08-09-2009
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 2424
Số lượt thích: 1 người (Tăng Quỳnh Anh)


Buổi 1: Ôn tập các dạng phương trình
và bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. Mục tiêu :
Ôn luyện lại các dạng PT bậc nhất đã học ở lớp 8 : PT bậc nhất 1 ẩn ; PT chứa ẩn ở mẩu ; PT chứa dấu GTTĐ
- Ôn luyện và rèn luyện kĩ năng giải các bất PT bậc nhất 1 ẩn .
B. Nội dung :
1, PT bậc nhất một ẩn
Là PT có dạng ax +b = 0 (a ≠0)
( ax = -b ( x =
Bài tập : Giải các PT sau :
a, 2x +5 = 28 - 3 (5x +7 ) b, 4x + = 8 -
( 2x + 15x = 28 -21 -5 ( 4x .30 + 5 (3x -4) =8 .30 - 6(7x +9)
( 17 x = 2 ( 120x +15 x -20 = 240 - 42x -54
( x = ( 93x = 206
( x =
2, PT dạng tích :
A(x) .B(x) ... =0 ( A(x) =0 Hoặc B(x) = 0 ....
Bài tập : Giải các PT sau
a, 3x ( 5 - 7x ) = 0
( x = 0 ; x =
b, 4x2 -9 + 2x +3 = 0 ( ( 2x +3 )(2x -3 ) + 2x +3 =0
( (2x +3 ) ( 2x - 2 ) = 0 (
3. PT chứa ẩn ở mấu
B1: Đặt ĐK của ẩn ; Qui đồng khữ mẩu
B2: Biến đổi PT đưa về dạng ax +b = 0 rồi giải
B3: Đối chiếu ĐK và trả lời nghiệm
Bài tập :
Giải các Pt sau :
a,
b,
Đk: x ≠ -1 ; x ≠ 3
( x( x+1) + x( x -3 ) = 4x
( 2x2 - 6x = 0
( 2x ( x -3 ) =0 ( x =0 ( tm)
x =3 ( loại )
4. PT chứa dấu GTTĐ
Giải PT :
(1)
GV hướng dẫn HS giải theo hai cách
C1: Mở dấu GTTĐ
C2: Chuyển vế rồi đặt ĐK ở vế phải rồi giải
5. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Định nghĩa: BPT bậc nhất một ẩn là BPT có dạng a.x+b>0 hoặc a.x+b<0
VD: a, 2x-5< 0
b; 27-3x> 0
Cách giải:
Bài 1: Giải BPTsau:
a; , 2x-5< 0
2x<5x
b, 27-3x> 0 3x>-27 xx<9
Bài 2; Giải BPT sau:


Giải: 5(3x-5) - 4x.5.6 + 2.6 >(2+5x). 10
15x-25-120x+12 >20+50x
15x-120x-50x>20+25-12
-155x > 33
x
C. Hướng dẫn về nhà :
- Xem kĩ lại các bài tập đã giải ở lớp
- Làm thêm bài tập sau : Giải PT và BPT
a, 3x- 8 + =
b,
Buổi2: Ôn tập Căn bậc hai - Điều kiện tồn tại và hằng đẳng thức 
Liên hệ giữa phép nhân ; phép chia và phép khai phương
A- Lí thuyết :
1- Định nghĩa:
CBH của một số không âm a là và -
CBHSH của một số không âm a là (x= ( Vớia)

2- Điều kiện tồn tại :  có nghĩa khi A
3- Hằng đẳng thức : =
4- Liên hệ giữa phép nhân ; phép chia và phép khai phương .
+ Với A ta có 
+Với A ta có 
No_avatar
ban có thể xác nhận giúp mình để mình làm blog violet (thành viên violet í mà) này được không?
 
Gửi ý kiến