Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  on tap toan 8 nang cao chuong I-II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st chinh sua bo sung
  Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:42' 31-08-2009
  Dung lượng: 244.0 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  đề cương ôn tập môn toán
  A./ đại số
  Dạng 1: nhân chia đa thức
  Bài 1. Thực hiện phép tính
  3x( x2 + x -1 )
  ─3x( x2 + 2x ─ 3)
  
  
  ( x- x – 3)(x – 3)
  (3─2x)(4x2 +6x +9)
  5y( 2y-1) – ( 3y+2) ( 3- 3y)
  (6x3 –x2 + 5x – 1 ) : ( 2x-1)
  
  Bài 2: a) Tìm a để đa thức chia hết cho đa thức x + 2
  b) Chứng minh < 0 với mọi số thực x
  Bài 3: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x, biết:
  A= (2x +5)- 30x (2x+5) -8x
  A = (3x+1)2 + 12x – (3x+5)2 + 2(6x+3)
  Dạng 2: Dùng hằng đẳng thức để tính
  (2x-3y)
  (x+3)2
  (2x-3)3
  Dạng ân tích các đa thức sau thành nhân tử
  5x – 15y
  5x2y2 + 15x2y ─30xy2
  x3 – 2x2y + xy2 – 9x
  y – x2y – 2xy2 – y3
  x(x2 – 1) + 3(x2 – 1)
  x-10x +25
  x- 64
  
  
  
  2xy – x2 –y2 + 16.
  (x - 2)(x – 3) + (x – 2) – 1.
  
  12y ( 2x-5 ) + 6xy ( 5- 2x)
  ax – 2x – a2 + 2a
  x- 4(x+5)- 25
  a2 – b2 – 2a + 1
  
  x2 – 2xy + y2 – xy + yz
  x2 + 4x - y2 + 4
  x4 - 1
  16x2 + 24x ─ 8xy ─ 6y + y2
  
  x2 - 7x + 12
  Dạng 4: Tìm x, biết
  7x2 – 28 = 0
  
  x3 - 9x = 0
  
  
  9( 3x - 2 ) = x( 2 - 3x )
  
  ( 2x – 1 )2 – ( 2x + 5 ) ( 2x – 5 ) = 18
  5x ( x – 3 ) – 2x + 6 = 0
  
  x- 8 = (x - 2)

  
  Dạng 5: Rút gọn
  ; ; 
  Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: với x = 1; y = .
  c/m rằng giá trị của biểu thức: bằng 1 với mọi giá trị của và.
  Cho phân thức: 
  - Tìm tập xác định của phân thức
  - Rút gọn và tính giá trị của P(x) khi x = 0,5
  - Tìm x sao cho P(x) = 0
  Dạng 6: Thực hiện phép tính
  
  
  
  
   ( với )
   - 
  : 
  
  
  
  
  
  7, Thực hiện các phép tính sau: 
  a) + b) c) + + 
  d) e) f)
  8/ Cho biểu thức : A =
  a/ Tìm điều kiện xác định của A
  b/ Rút gọn A
  c/ Tìm x để A = 9
  d) Tính giá trị của biểu thức A với x = 
  9/ Cho biểu thức B =
  a/ Tìm điều kiện xác định của B
  b/ Rút gọn B
  c/ Tính giá trị của biểu thức B với x = 2008
  B./ hình học
  Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi E,F và D lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC. Chứng minh:
  Tứ giác BCDE là hình thang cân.
  Tứ giác BEDF là hình bình hành
  Tứ giác ADFE là hình thoi.
  Bài 2: Cho ABC cân ở A. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.
  Chứng minh BCEF là hình thang cân, BDEF là hình bình hành.
  BE cắt CF ở G. Vẽ các điểm M ,N sao cho E là trung điểm của GN, F là trung điểm của GM.Chứng minh BCNM là hình chữ nhật , AMGN là hình thoi.
  Chứng minh AMBN là hình thang. Nếu AMBN là hình thang cân thì ABC có thêm đặc điểm gì?
  Bài 3. Cho ABC vuông tại A (AB < AC) ,
   
  Gửi ý kiến