Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  giáo án Địa lí 9 cả năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Hùng
  Ngày gửi: 10h:09' 25-08-2009
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 324
  Số lượt thích: 0 người
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9
  MÔN ĐỊA LÍ
  (Áp dụng từ năm 2005-2006)
  Cả năm 35 tuần x 1,5 tiết / tuần = 52 tiết
  Học kỳ I : 17 tuần x 2 tiết + 18 tuần x 1 tiết = 35 tiết
  Học kỳ II : 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết
  I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
  HỌC KÌ I
  ĐỊA LÝ VIỆT NAM (tiếp theo)
  II. ĐỊA LÝ DÂN CƯ :
  Tiết 1 : Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
  Tiết 2 : Bài 2 : Dân cư và sự gia tăng dân số
  Tiết 3 : Bài 3 : Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
  Tiết 4 : Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
  Tiết 5 : Bài 5 : Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 vàn năm 1999.
  III. ĐỊA LÝ KINH TẾ
  Tiết 6 : Bài 6 : Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
  Tiết 7 : Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp .
  Tiết 8 : Bài 8 : Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
  Tiết 9 : Bài 9 : Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thủy sản.
  Tiết 10 : Bài 10 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc , gia cầm.
  Tiết 11 : Bài 11 : Các nhân tố ảnh hướng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
  Tiết 12 : Bài 12 : Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
  Tiết 13 : Bài 13 : Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.
  Tiết 14 : Bài 14 : Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
  Tiết 15 : Bài 15 : Thương mại và dịch vụ du lịch.
  Tiết 16 : Bài 16 : Thực hành : Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế .
  Tiết 17 : Ôn tập .
  Tiết 18 : Kiểm tra viết 1 tiết.
  IV. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
  Tiết 19 : Bài 17 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ .
  Tiết 20 : Bài 18 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
  Tiết 21 : Bài 19 :
  Tiết 22 : Bài 20 : Vùng đồng bằng sông Hồng.
  Tiết 23 : Bài 21 : Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
  Tiết 24 : Bài 22 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng thực phẩm và bình quân lương thực theo đầu người.
  Tiết 25 : Bài 23 : Vùng Bắc Trung Bộ
  Tiết 26 : Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
  Tiết 27 : Bài 25 : Vùng duyên Hải Nam Trung Bộ.
  Tiết 28 : Bài 26 : Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo)
  Tiết 29 : Bài 27 : Thực hành : Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và duyên Hải Nam Trung Bộ.
  Tiết 30 : Bài 28 : Vùng Tây Nguyên
  Tiết 31 : Bài 29 : Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
  Tiết 32 : Bài 30 : Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
  Tiết 33 : ôn tập
  Tiết 34 : Kiểm tra học kì
  Tiết 35 : Bài 31 : Vùng Đông Nam Bộ.
  HỌC KÌ II
  Tiết 36 : Bài 32 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
  Tiết 37 : Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
  Tiết 38 : Bài 34 : Thực hành : Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bản số liệu.
  Tiết 39 : Bài 35 : Vùng đồng bằng sông Cửu Long
  Tiết 40 : Bài 36 : Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
  Tiết 41 : Bài 37 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển của ngành thủy sản, hải sản ở đồng bằng sông Cửu Long.
  Tiết 42 : Ôn tập .
  Tiết 43 : Kiểm tra 1 tiết
  Tiết 44 : Bài 38 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo .
  Tiết 45 : Bài 39 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiêp theo)
  Tiết 46 : Bài 40 : Thực hành : Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
  V. ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG
  Tiết 47 : Bài 41 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố.
  Tiết 48 : Bài 42 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo)
  Tiết 49 : Bài 43 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo)
  No_avatar
  Ngậm tiềnTuyệt
  No_avatar
  Ngậm tiềnTuyệt
  No_avatar
  hay que Chưa quyết địnhhay gheThè lưỡi hay thay ma ghe TuyệtBối rối
  No_avatar

  Khóc

   
  Gửi ý kiến