Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án Let's go 2a tuần 25 - 32

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Diệu Hằng
  Ngày gửi: 11h:15' 30-04-2009
  Dung lượng: 29.1 KB
  Số lượt tải: 865
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần: 25
  Date of teaching: 04 / 03 / 09
  Class: 5 A – 5 D
  Unit 3:
  Lessson 49: Let’s read
  Objectives: Mục tiêu
  By the end of the lesson, students will able to read words which has sound ( in, it, ig)
  Language content: Nội dung
  Sound : in, it, ig
  Teaching methods: Phương pháp giảng dạy
  Group work
  Teaching aids: Đồ dùng dạy học
  Cassette player, book, picture
  Procedure:

  Teacher’s activity
  Student’s activity
  
  1. Warm up and review: Khởi động và ôn tập
  
  Teacher hangs pictures on the board and invites Ss goes the the board and speak
  Eg: S1: They are cooks
  S2: They are teachers
  S3: They are famers
  …………………..
  2. New lessson: Bài mới
  a. Pre – teach
  * Word family:
  T introduces the “ It” and “ Ig” families
  T wites “ It” on the board after that add “ H” letter before – it ( hit
  T read first: hit, hit, hit
  T asks Ss read after T
  T asks Ss open their book P 26 and look at the picture and read
  T introduce the “ ig” word family like the “ it” word family
  - In
  - It
  - Ig
  
  Fin
  Hit
  Big
  
  Pin
  Pit
  Fig
  
  Thin
  Sit
  Twig
  
  
  2. While – teach
  Teacher asks Ss open their book and look at the table
  T plays the tape
  - In: Fin, pin, thin
  - It: Hit, pit, sit
  - Ig: Big, fig, twig
  T plays tape again
  Teacher aks ss practice “ Can you read” part
  T give some question:
  1. What’s this?
  2. Where’s the pin?
  Teacher plays the tape
  1. The pin is in the thin pin
  2. Hit the ball and sit in the pit
  3. The fig is on the big twig
  c. Post – teacher
  Teacher aks Ss find out the words which has “ it” “ in” in the end
  Teacher asks ss work in groups
  Works in pairs

    Go to the board and speak
  S1: They are cooks
  S2: They are teachers
  S3: They are famers
  …………………..

  Listen T explain how to make a word from word family
  It ( hit
  Read after T
  Open the book and look at the picture
  Listen


  Copy down


  Listen from the tape and read
  Fin, pin thin
  Hit, pit, sit
  Big, fig, twig
  Answer:
  1. It’ s a pin
  2. The pin is on the thin fin

  Listen and read  Find out the other words

  Work in groups
  Work in pairs
  
  


  VI Summary: Tổng kết
  Ss can read “ Can you read” part fluently
  VII.Home work: Bài tập về nhà
  Learn by heart new words and do Ex in workboook


  Date of teaching: 05/ 03 / - 06 / 03 /09
  Class: 5 A – 5 D
  Unit 3:
  Lessson 50: Let’s listen
  I.Objectives: Mục tiêu
  By the end of the lesson, students will able to able to listen and use model of unit 3
  II.Language content: Nội dung
  Practice listen skill, speking skill anf read skill
  III.Teaching methods: Phương pháp giảng dạy
  Group work
  VI.Teaching aids: Đồ dùng dạy học
  Cassette player, book, picture
  V.Procedure:

  Teacher’s activity
  Student’s activity
  
  1. Warm up and review: Khởi động và ôn tập
  Slap the board
  
  T sticks the pictures on the board and asks 2 students go to the board and slap
  2. New lesson: Bài mới
  a. Pre – listen
  Teacher asks Ss open their book P. 27. Look at the pictures from 1 -> 8. Ss answer teacher’s question

  1.Where is the bed?
  2. Is there a chair in the livingroom  Teacher asks Ss guess the picture before listening  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  Guess
  a/b
  a/b
  a/b
  a/b
  a/b
  a/b
  a/b
  a/b
  
  Listen
  a
  a
  a
  b
  b
  a
  a

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng