Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch BDTX cá nhân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ninh Thị Hà
  Ngày gửi: 16h:55' 20-10-2013
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA KAO
  TỔ KHỐI I


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đạ tông, ngày 15 tháng 10 năm 2013

  
  
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
  Năm học: 2013 – 2014

  Họ và tên: Ninh Thị Hà
  GVCN lớp : 1A
  Trường Tiểu học Đa Kao
  Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giào dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bội dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học.
  Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-SGDĐT ngày 24/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
  Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-PGD&ĐT Đam Rông ngày 25/01/2013 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
  Căn cứ Kế hoạch của trường TH Đa Kao về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
  Căn cứ kế hoạch số 06/ KH-TK của tổ khối 1 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
  Bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 như sau:
  I/ MỤC ĐÍCH:
  1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.
  2. Để nhằm trang bị kiến thức cho bản thân về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  II/ ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C
  III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
  Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc tiểu học
  Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
  * Nội dung
  - Học tập Nghị quyết TW 6 khoá XI (15 tiết )
  - Tập huấn dạy học Tiếng Việt CNGD1, các kĩ thuật dạy học (10 tiết )
  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
  - Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
  a. Công tác xây dựng chuyên đề: 5 tiết
  - Chuyên đề dạy học Tiếng Việt CNGD1 (5 tiết)
  b. Điều chỉnh dạy học môn toán, Tiếng Việt và các môn học khác (5 tiết)
  c. Dạy học tăng thời lượng Tiếng việt, Toán cho HS dân tộc (10 tiết)
  - Vai trò của việc dạy học Tiếng Việt CNGD1 (1 tiết)
  - Lập kế hoạch dạy học Tiếng Việt CNGD1 (6 tiết)
  - Phương pháp, hình thức dạy học Tiếng Việt CNGD1 (2 tiết)
  - Dự giờ tiết dạy áp dụng dạy học Tiếng Việt CNGD1 (11 tiết)
  d. Lập kế hoạch dạy học tăng số buổi/tuần: (5 tiết)
  2. Khối kiến thức tự chọn: (Gọi là nội dung bồi dưỡng 3).
  Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
  Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
  * Nội dung đăng kí:
  + Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.
  + Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học.
  + Tăng cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
  Thời gian
  Nội dung bồi dưỡng
  Mục tiêu bồi dưỡng
  T.gian tự học (tiết)
  Thời gian học tập trung (tiết)
  
  
  
  
  
   Lý thuyết
  Thực hành
  
  Tháng 9/2013
  đến tháng 10/2013

   Mã mô đun: TH12
  Lập kế hoạch dạy học tích
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng