Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỊNH HƯỚNG BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hữu Từ
  Ngày gửi: 00h:45' 25-05-2013
  Dung lượng: 130.0 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH LẠNG SƠN
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 2172/SGDĐT-GDTX
  V/v định hướng chuyên đề tự chọn và đăng ký chuyên đề, tài liệu BDTX GV
  năm học 2012-2013.
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2012

  
  
  Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thành phố;
  - Các trường THPT, Trung tâm GDTX, NN-TH, KTTH-HN.

  Tiếp theo công văn số 2110/SGDĐT-GDTX, ngày 16/11/2012 của Sở về việc hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013-2014, nhằm giúp cho các đơn vị hướng dẫn giáo viên lựa chọn chuyên đề nội dung 3 thực hiện BDTX, Sở định hướng các chuyên đề bồi dưỡng và hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch, đăng ký chuyên đề, tài liệu BDTX năm học 2012-2013 như sau:

  Định hướng các chuyên đề tự chọn BDTX năm học 2012-2013

  Năm học 2012-2013, mỗi giáo viên lựa chọn, thực hiện từ 2 đến 3 chuyên đề (tương đương với 30 đến 45 tiết bồi dưỡng) theo cấp học trong các chuyên đề sau:
  1. Giáo dục mầm non (08 chuyên đề - mô đun)

  Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục
  MN1
  Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
  
  
  MN2
  Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm.
  
  
  MN3
  Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
  
  
  MN4
  Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.
  
  
  MN5
  Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.
  
  
  MN6
  Chăm sóc trẻ mầm non.
  
  
  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên
  MN17
   Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 36 tháng.
  
  
   MN18
   Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi.
  
  2. Giáo dục tiểu học (12 chuyên đề)

  Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên
  TH9
  Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học.
  
  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
  TH12
  Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học.
  
  
  TH13
  Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.
  
  
  TH14
  Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.
  
  VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học
  TH15
  Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
  
  
  TH16
  Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
  
  VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
  TH24
  Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  
  
  TH25
  Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
  
  XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
  TH39
  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
  
  
  TH40
  Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học
  
  
  TH41
  Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục.
  
  
  TH42
  Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học
  
  
  3. Giáo dục THCS (14 chuyên đề)

  Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục
  THCS
  10
  Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS.
  
  
  THCS
  11
  Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
   
  Gửi ý kiến