Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thu Hà
  Ngày gửi: 10h:11' 03-05-2013
  Dung lượng: 97.0 KB
  Số lượt tải: 251
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT QUẢNG XƯƠNG
  TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG BÌNH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


  Quảng Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2013

  
  


  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014

  Họ và tên giáo viên : Lê Thị Hà Trình độ chuyên môn : Đại học
  Chức vụ : Giáo viên Tổ chuyên môn : Mẫu giáo
  Công việc chuyên môn và nhiệm vụ được giao: : Giáo viên đứng lớp

  I.MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm Non là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

  II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  a.Nội dung bồi dưỡng 1 : Thời lượng : 30 tiết/năm học/giáo viên
  - Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng
  b. Nội dung bồi dưỡng 2 : Thời lượng : 30 tiết/năm học/giáo viên
  - Theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo quy định theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng
  2. Khối kiến thức tự chọn
  a. Nội dung bồi dưỡng 3 :

  Yêu cầu bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Phân phối thời gian học
  (Đơn vị tính :Tiết hoc)
  
  
  
  
  
  Tự học
  Tập trung
  
  
  
  
  
  
  Lí thuyết
  Thực hành
  
  II. Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
  MN 9
  Môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 6 tuổi.
  1.Những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi
  2. Xây dựng môi trường trong lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổi
  3. Xây dựng môi trường ngoài lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổi
  4. Thực hành xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổi  Kiến thức xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3- 6 tuổi, những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3- 6 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học co trẻ 3 – 6 tuổi ; thực hành xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổi. Xác định được những đặc thù của môi trường giáo dục mầm non và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của trẻ đồng thời biết cách xây dựng môi trường giáo dục hiệu quả trong trường Mầm Non
  9
  6
  0
  
  VI. Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên
  MN 27
  Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, và giáo dục an toàn giao thông
  1.Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
  2. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm
  3. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông
  4. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép
  Mô đun thiêt kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông gồm : Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu ; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm ; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông ;thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Giúp giáo viên Mầm Non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
  9
  6
  0
  
  VII.
  Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên
  MN 32
  Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
  1.khái niệm về giáo án điện tử ;
  2.Vai trò của giáo an điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non ;
  3. Thiết kế giáo án điện tử
  4. Sử dụng giáo án điện tử
  5. Thực hành thiết kế và sử dụng giáo an điện tử
  Mô
   
  Gửi ý kiến