Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ke hoach BDTX mam non

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Vân
  Ngày gửi: 15h:40' 27-04-2013
  Dung lượng: 13.4 KB
  Số lượt tải: 776
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT NHƯ XUÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MẦM NON YÊN LỄ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                               
  Yên Lễ, ngày 25 tháng 4 năm 2013

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014

  Họ và tên giáo viên: Lê Thị Vân
  Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm non
  Chức vụ: Giáo viên
  Tổ chuyên môn: Mẫu giáo
  Công việc chuyên môn : Giảng dạy lớp Mẫu giáo 5- 6 tuổi
  Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó chuyên môn Mẫu giáo
  Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012 và Công văn số 307/SGD&ĐT-GDCN ngày 01/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên;
  Căn cứ Công văn số 105/ PGD&ĐT ngày 09/4/ 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân về việc hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
  Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường Mầm non Yên Lễ lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho giáo viên năm học 2013 – 2014
  Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2013 - 2014.
  Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 như sau:
  Mục tiêu của việc BDTX
  Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm
  chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  Bồi dưỡng thường xuyên làm cho giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
  Bảo đảm tất cả giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
  Phát huy vai trò các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
  II. Nội dung BDTX:
  - Nội dung bồi dưỡng 1 ( Khối kiến thức bắt buộc, thời lượng 30 tiết) Bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo bậc học, cấp học Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên).Nội dung này bộ giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, Sở giáo dục và đào tạo sẽ thông báo đến các đơn vị trực thuộc này sau khi có nội dung bồi dưỡng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
  - Nội dung bồi dưỡng 2: ( Khối kiến thưc bắt buộc, thời lượng 30 tiết) Bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục Thanh Hoá theo bậc học, cấp học (theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá (30 tiết/giáo viên).
  TT
  Nội dung
  Số tiết
  
  1
  Văn hóa địa phương
  10
  
  2
  Xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên liệu sẵn có của địa phương ( Từ nhiên liệu, từ nguyên liệu tái sử dụng )
  10
  
  3
  Một số trò chơi dân gian của địa phương
  10
  
   - Nội dung bồi dưỡng 3 : ( Khối kiến thức tự chọn, thời lượng 60 tiết) Căn cứ văn bản hướng dẫn về BDTX của cấp học, bậc học (ban hành kèm Thông tư số 30, 31, 32, 33 ngày 08/08/2011 và căn cứ Chương trình BDTX của bậc học, cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 26 ngày 10/7/2011 và Thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ GD&ĐT; căn cứ kế hoạch
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓