Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HD dang ky BDTX 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Đức Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:42' 23-04-2013
  Dung lượng: 113.0 KB
  Số lượt tải: 88
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 521/SGDĐT-ĐTBD Phú Thọ, ngày 17 tháng 4 năm 2013
  V/v: Đăng ký nội dung BDTX

  Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THPT, PT DTNT tỉnh;
  - Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN,
  Ngoại ngữ - Tin học tỉnh;
  - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành.

  Thực hiện Kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, PT DTNT tỉnh, Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN, NN-TH tỉnh, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành thực hiện một số nội dung sau:
  I. Về đăng ký nội dung BDTX năm học 2013-2014: Căn cứ tình hình thực tế, Sở GD&ĐT định hướng đăng ký nội dung bồi dưỡng 3 cho năm học 2013-2014 như sau:
  1. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON:
  1.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-MN):
  Gồm các môđun MN 1, MN 3, MN 4, MN 6.
  1.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-MN):
  Gồm các môđun MN 7, MN 10, MN 12, MN 14.
  1.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-MN):
  Gồm các môđun MN 17, MN 18, MN 20, MN 26.
  1.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-MN):
  Gồm các môđun MN 27, MN 29, MN 33, MN 34.
  1.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-MN):
  Gồm các môđun MN 39, MN 40, MN 41, MN 44.

  2. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC:
  2.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 7, TH 12, TH 24.
  2.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 13, TH 25, TH 34.
  2.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 15, TH 26, TH 35.
  2.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 16, TH 27, Th36.
  2.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 14, TH 37, TH 38.  3. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THCS:
  3.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-THCS):
  Gồm các môđun THCS 1, THCS 2, THCS 4, THCS 5.
  3.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS):
  Gồm các môđun THCS 10, THCS 12, THCS 13, THCS 14.
  3.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-THCS):
  Gồm các môđun THCS 17, THCS 18, THCS 19, THCS 20.
  4.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-THCS):
  Gồm các môđun THCS 23, THCS 24, THCS 25, THCS 26.
  5.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-THCS):
  Gồm các môđun THCS 31, THCS 32, THCS 35, THCS 36.
  4. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT:
  4.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-THPT):
  Gồm các môđun THPT 1, THPT 2, THPT 5, THPT 6.
  4.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-THPT):
  Gồm các môđun THPT 7, THPT 8, THPT 9, THPT 10.
  4.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-THPT):
  Gồm các môđun THPT 13, THPT 14, THPT 15, THPT 16.
  4.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-THPT):
  Gồm các môđun THPT 17, THPT 18, THPT 19, THPT 20.
  5.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-THPT):
  Gồm các môđun THPT 23, THPT 24, THPT 25, THPT 26.
  5. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GDTX:
  5.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-GDTX):
  Gồm các môđun GDTX 3, GDTX 6, GDTX 8, GDTX 28.
  5.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-GDTX):
  Gồm các môđun GDTX 4, GDTX 17, GDTX 23, GDTX 28.
  5.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-GDTX):
  Gồm các môđun GDTX 5, GDTX 13, GDTX 25, GDTX 28.
  5.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-GDTX
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng