Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  HD dang ky BDTX 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Đức Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:42' 23-04-2013
  Dung lượng: 113.0 KB
  Số lượt tải: 89
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 521/SGDĐT-ĐTBD Phú Thọ, ngày 17 tháng 4 năm 2013
  V/v: Đăng ký nội dung BDTX

  Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THPT, PT DTNT tỉnh;
  - Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN,
  Ngoại ngữ - Tin học tỉnh;
  - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành.

  Thực hiện Kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, PT DTNT tỉnh, Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN, NN-TH tỉnh, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành thực hiện một số nội dung sau:
  I. Về đăng ký nội dung BDTX năm học 2013-2014: Căn cứ tình hình thực tế, Sở GD&ĐT định hướng đăng ký nội dung bồi dưỡng 3 cho năm học 2013-2014 như sau:
  1. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON:
  1.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-MN):
  Gồm các môđun MN 1, MN 3, MN 4, MN 6.
  1.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-MN):
  Gồm các môđun MN 7, MN 10, MN 12, MN 14.
  1.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-MN):
  Gồm các môđun MN 17, MN 18, MN 20, MN 26.
  1.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-MN):
  Gồm các môđun MN 27, MN 29, MN 33, MN 34.
  1.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-MN):
  Gồm các môđun MN 39, MN 40, MN 41, MN 44.

  2. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC:
  2.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 7, TH 12, TH 24.
  2.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 13, TH 25, TH 34.
  2.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 15, TH 26, TH 35.
  2.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 16, TH 27, Th36.
  2.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-TH):
  Gồm các môđun TH 1, TH 14, TH 37, TH 38.  3. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THCS:
  3.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-THCS):
  Gồm các môđun THCS 1, THCS 2, THCS 4, THCS 5.
  3.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS):
  Gồm các môđun THCS 10, THCS 12, THCS 13, THCS 14.
  3.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-THCS):
  Gồm các môđun THCS 17, THCS 18, THCS 19, THCS 20.
  4.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-THCS):
  Gồm các môđun THCS 23, THCS 24, THCS 25, THCS 26.
  5.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-THCS):
  Gồm các môđun THCS 31, THCS 32, THCS 35, THCS 36.
  4. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT:
  4.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-THPT):
  Gồm các môđun THPT 1, THPT 2, THPT 5, THPT 6.
  4.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-THPT):
  Gồm các môđun THPT 7, THPT 8, THPT 9, THPT 10.
  4.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-THPT):
  Gồm các môđun THPT 13, THPT 14, THPT 15, THPT 16.
  4.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-THPT):
  Gồm các môđun THPT 17, THPT 18, THPT 19, THPT 20.
  5.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-THPT):
  Gồm các môđun THPT 23, THPT 24, THPT 25, THPT 26.
  5. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GDTX:
  5.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-GDTX):
  Gồm các môđun GDTX 3, GDTX 6, GDTX 8, GDTX 28.
  5.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-GDTX):
  Gồm các môđun GDTX 4, GDTX 17, GDTX 23, GDTX 28.
  5.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-GDTX):
  Gồm các môđun GDTX 5, GDTX 13, GDTX 25, GDTX 28.
  5.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-GDTX
   
  Gửi ý kiến