Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Phụ lục 7 - Đề án vị trí việc làm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Đệ (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:11' 22-04-2013
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD - ĐT XUÂN TRƯỜNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 01/20113 /ĐA-THCS XT
  Xuân Tân, ngày 25 tháng 04 năm 2013
  
  ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
  Phần I
  SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
  I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
  1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị chủ yếu là dạy và học của giáo viên và học sinh
  1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị: Đối tượng chủ yếu là giáo viên và học sinh, phạm vi trên địa bàn xã............., tính chất hoạt động của đơn vị là dạy và học
  1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị: Đơn vị hoạt động trên cơ sở Điều lệ trường học của cấp học và các quy định của Sở GD - ĐT, Phòng GD - ĐT...
  2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
  Các yếu tố tác động: số lớp học, học sinh của nhà trường, phụ huynh học sinh…
  II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường phổ thông cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 41/2010/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Phần II
  XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
  Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV, xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau:
  1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
  1.1. Vị trí cấp trưởng đơn vị là Hiệu trưởng
  1.2. Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị là các phó hiệu trưởng
  2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
  2.1. Vị trí việc làm là dạy học
  2.2. Vị trí việc làm: Tổng phụ trách đội
  ………………
  3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
  3.1. Vị trí việc làm: Kế toán, Thư viện TB, Y tế trường học …….
  3.2. Vị trí việc làm ……..
  ……………….
  II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
  Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV, xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
  TT
  VỊ TRÍ VIỆC LÀM
  Số lượng người làm việc
  
  I
  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
  
  
  1
  Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập
  
  
  2
  Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
  
  
  3
  Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc
  
  
  4
  Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc
  
  
  II
  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
  
  
  1
  Vị trí việc làm …
  
  
  2
  Vị trí việc
   
  Gửi ý kiến