Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  MT- DA -DE KT CHUONG 4 DAI SO 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thành Đạt
  Ngày gửi: 07h:38' 12-04-2013
  Dung lượng: 121.0 KB
  Số lượt tải: 164
  Số lượt thích: 0 người

  Ngày soạn: 03/04/2013
  Ngày kiểm tra:


  Tiết59: kiểm tra giữa chương iv
  A. MA TRẬN ĐỀ:
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1. Hàm số y=ax2
  Nhận diện được 1 điểm thuộc (P)
  
  Học sinh tìm được hệ số a khi biết 1 điểm thuộc (P)
  
  
  H/sinh vẽ được đồ thị h/số y=ax2 và tìm được tọa độ giao điểm của (P) và (d)
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  1 (C1)
  0.5
  
  1 (C2)
  0.5
  
  
  2 (B 1)
  2.0
  
  
  4
  3.0
  
  2. Phương trình bậc hai
  Đ/k để p/t là p/t bậc hai
  
  Tính được hoặc 
  
  
  Giải được p/t bậc hai
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  1 (C3)
  0.5
  
  1 (C4)
  0.5
  
  
  2 (B2)
  3.0
  
  
  4
  4.0
  
  3. Hệ thức
  Vi-et và áp dụng
  
  
  Tính được tổng, tích hai nghiệm của ptbh và nhẩm nghiệm
  
  
  
  
  Tìm tham số khi biết ptbh thỏa m·n đ/k về nghiệm
  
  
  Số câu
  Số điểm
  
  
  2 (C5, 6)
  1.0
  
  
  
  
  1
  2.0
  3
  3.0
  
  Tổng số câu
  Tổngsố điểm
  2
  1.0
  4
  2.0
   4
  5.0
   1 (B3)
  2.0
  11
  10.0
  
  


  B. ĐỀ KIỂM TRA:
  Đề số 1
  
  KIỂM TRA CHƯƠNG IV
  Môn: Đại số 9 – Thời gian 45 phút
  Trường THCS...................................................Lớp: 9......................
  Họ và tên:................................................................................................

  Điểm
  LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
  
  I/ Trắc nghiệm: (3 điểm)
  Khoanh tròn kết quả đứng trước chữ cái đúng trong các câu sau:
  Câu1: Đồ thị hàm số y = 2x2 đi qua điểm:
  A. ( 0; 1 )
  B. ( - 1; 2)
  C. ( 1; - 2 )
  D. (1; 0 )
  
  
  Câu 2: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(4; 2). Khi đó a bằng
  A. 
  B. 
  C. 8
  D. 
  
  Câu 3: Phương trình (m + 2)x2 – 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:
  A. m = 1.
  B. m ≠ -2.
  C. m = 0.
  D. mọi giá trị của m.
  
  Câu 4: Phương trình x2 – 3x + 5 = 0 có biệt thức ∆ bằng
  A. - 11.
  B. -29.
  C. -37.
  D. 16.
  
  Câu 5: Cho phương trình x2 – 6x – 8 = 0. Khi đó:
  A. x1 + x2 = - 6; x1.x2 = 8.
  B. x1 + x2 = -6; x1.x2 = - 8.
  
  C. x1 + x2 = 6; x1.x2 = 8.
  D. x1 + x2 = 6; x1.x2 = - 8.
  
  Câu 6: Phương trình x2 + 6x – 7 = 0 có hai nghiệm là:
  A. x1 = 1 ; x2 = - 7
  B. x1 = 1 ; x2 = 7
  C. x1 = - 1 ; x2 = 7
  D.x1 = - 1 ; x2 = - 7
  
  II/ Tự luận: (7điểm).
  Bài1 (3điểm). Giải các phương trình sau:
  a) x2 + 6x + 8 = 0 b) 16x2 – 8x + 1 = 0
  Bài 2. (2điểm). Cho hai hàm số y = x2 và y = x + 2
  Vẽ đồ thì hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
  Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó.
  Bài 3 : (2điểm). Cho phương trình x2 + 2x + m - 1 = 0
  Tìm m để phương trình có hai thỏa mãn điều kiện .
  ……………………….……………….

  C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
  I/ Trắc nghiệm:
  Câu
  
   
  Gửi ý kiến