Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ke hoach boi duong thuong xuyen cu the

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Vào
  Ngày gửi: 20h:24' 06-04-2013
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 142
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS …………..
  Tổ : …………..
  -----(((((-----

  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN


  NGƯỜI THỰC HIỆN: ………………..
  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:TRƯỜNG THCS …………….

  PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN
  TRƯỜNG THCS ……….

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số : /KH-THCS….
   ………, ngày 30 tháng 3 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO VIÊN
  Họ và tên giáo viên: ………….
  Ngày tháng năm sinh: ………………
  Tổ chuyên môn: ………….
  Năm vào ngành giáo dục : …………
  Nhiệm vụ được giao trong năm học : …………………………….

  Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ hướng dẫn số 96/HD –SGD ĐT-12/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo
  Căn cứ Công văn số 252/ SGDĐT-TCCB ngày 15/3/2013 V/v triển khai công tác BDTX
  Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS……………….. xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
  I. MỤC TIÊU:
  1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
  2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  a. Nội dung bồi dưỡng 1:
  Thời lượng :30 tiết
  Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
  Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm 15 tiết
  Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.
  Tháng
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Nội dung cần bồi dưỡng
  Số tiết
  Hình thức bồi dưỡng
  
  7-2013
  - Nắm được mục tiêu và các vấn đề được sử dụng
  -Phương tiện chuẩn bị
  - Tổ chức thực hiện
  Theo kế hoạch Bộ Giáo dục
  15

  Tập trung

  
  
  
  Thực hành các nội dung Mođul theo môn được đào tạo của Bộ Giáo dục.
  15
  Cá nhân (3t), nhóm (4t), SH chuyên môn tổ hoặc liên trường (cụm) (8t)
  
  b. Nội dung bồi dưỡng 2:
  Thời lượng :30 tiết
  +Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
  +Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ ,nhóm 15 tiết
  Môn
  Nội dung
  t/gian tự học
  t/g học tập trung
  
  Ngữ văn
  Lớp 7
  Khung chương trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7
  Chuyên đề 1: Văn biểu cảm
  -Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
  -Phương pháp làm bài văn biểu cảm
  Chuyên đề 2: Các dạng bài biểu cảm
  -Biểu cảm về sự vật con người
  -biểu cảm về tác phẩm văn học
  Chuyên đề 3: Ca dao
  -Ngôn ngữ ,thời gian không gian nghệ thuật.
  Chuyên đề 4: Ôn tập Tiếng Việt
  -Chuyên đề 5: Cảm thụ văn học
  +Ca dao
  +Thơ trữ tình trung đại và hiện đại ,thơ Đường
  +Tùy bút.
  Chuyên đề 6 :Tục ngữ
  chuyên đề 7 :Văn nghị luận
  -Phép lập luận chứng minh
  -phép lập luận giải thích

  15 tiết
  15 tiết
  
  
  2. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết)
  Giáo viên lựa chọn xây dựng kế hoạch cụ thể theo những mã mô đun sau:
  Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2013:


   
  Gửi ý kiến