Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ma tran+ đe kiem tra chuong 3 hinh 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Linh
  Ngày gửi: 21h:36' 28-03-2013
  Dung lượng: 160.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III TOÁN 9 (TIẾT 62)

  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  
  Góc với đường tròn


  
  
  
  Nắm được các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
  Nắm được mối liên hệ giữa các góc nội tiếp cùng chắn môt cung, giữa góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung.
  Chứng minh được hai góc nội tiếp bằng nhau
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ%
  
  
  
  1

  0,5
  2

  1
  1

  1,5
  
  
  4câu
  3điểm 30%
  
  

  Tứ giác
  nội tiếp
  
  
  Nhận biết được tứ giác nội tiếp được đường tròn, tính được số đo các góc trong tg n tiếp
  
  
  Nắm vững các cách chứng minh một tứ giác nội tiếp.
  
  Vận dụng định lí liên hệ giữa đường kính và dây cung, chứng minh 2 đt song song
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ%
  
  
  2

  1
  
  
  1

  2
  
  1

  1
  4 câu
  4 điểm 40%
  
  
  Độ dài đường tròn, cung tròn
  
  
  
  
  Nắm vũng công thức tính độ dài cung tròn n0
  Vận dụng công thức tính được chu vi đường tròn.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ%
  
  
  
  
  1

  0,5
  1

  1
  
  
  2 câu
  1.5điểm 15%
  
  Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
  
  
  
  
  Nắm vũng c thức tính diện tích hình quạt tròn
  Tính được diện tích hình tròn
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ%
  
  
  
  
  1
  0,5
  1
  1
  
  
  2 câu
  1.5 điểm 15%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm Tỉ lệ %
  0 câu
  0 đ
  0%
  3 câu
  1.5 đ
  15%
  8câu
  7.5đ
  75%
  1câu

  10%
  12 câu
  10 điểm
  
  

  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
  Họ và tên: Môn: Hình học 9
  Lớp: 9A
  Điểm
  Lời phê:
  
  I. TRẮC NGHIỆM:(3đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
  Câu 1: Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được đường tròn:
  A/ Hình vuông B/ Hình chữ nhật C/ Hình bình hành D/ Hình thang cân
  Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp có thì bằng:
  A/ B/ C/ D/ 
  Câu 3: Cho hình vẽ, biết , Cm là tiếp tuyến tại C
  của đường tròn (O).
  a) Số đo bằng:
  A/ B/ C/ D/ 
  b) Số đo bằng:
  A/ B/ C/ D/ 
  Câu 4: Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 6 cm là::
  A/ (cm) B/ (cm) C/ (cm) D/ (cm)
  Câu 5: Diện tích hình quạt tròn bán kính 3cm là (cm2) thì số đo góc ở tâm của hình quạt tròn là:
  A/ B/ C/ D/ 
  II- TỰ LUẬN: (7đ)
  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=6cm, AC=8cm. Trên cạnh AC lấy điểm M (M khác A và C). Đường tròn tâm O đường kính MC cắt BC tại E và cắt BM tại D, DA cắt đường tròn tại N.
  Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.
  Chứng minh: 
  Tính chu vi và diện tích của hình tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD.
  Đường thẳng MD cắt CN tại I, MN cắt CD tại K. Chứng minh: IK//NE
  Bài làm

  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
  I-TRẮC NGHIỆM:(3đ)Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 đ
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3a)
  Câu 3b)
  Câu 4
  Câu 5
  
  C
  D
   
  Gửi ý kiến