Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Nguyên Bình An (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:33' 02-03-2013
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 1628
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ NHIM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ : TRƯỜNG TH ĐA NHIM Đạ Nhim, Ngày 28 tháng 02 năm 2013

  MẪU BẢN ĐĂNG KÍ
  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  HỌ VÀ TÊN:
  Chức vụ:
  Đơn vị: Trường THCS Đạ Nhim

  NHỮNG PHẨM CHẤT CƠ BẢN CỦA TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  1/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.
  2/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý trí và nghị lực của tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích cách mạng.
  3/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
  4/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con nghười nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.
  5/ Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CẦN PHẢI THỰC HIỆN TỐT
  1. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân,có ý chí vươn lên vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng,trong cơ quan, đơn vị.
  2. Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân – gia đình – tập thể - xã hội, giữa nghĩa vụ và quyền lợi.
  3. Thực hiện đúng lời dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” tích cực lao động học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh lười biếng, lối sống thực dụng – hưởng thụ, vị kỷ.
  4. Nâng cao ý thức dân chủ và kĩ luật, gắn bó với nhân dân,vì nhân dân phục vụ; phải đặt mình trong tổ chức,tập thể, cộng đồng,tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kĩ cương, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, coi trọng phê bình và tự phê bình.
  5. Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường,kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
  NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN VỀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG,TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  Về: Nói phải đi đôi với làm,phải nêu gương về đạo đức; xây phải đi đôi với chống; phải tự tu dưỡng đạo đức suốt đời .
  Tiếp tục quán triệt,học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nói phải đi đôi với làm,phải nêu gương về đạo đức,xây phải đi đôi với chống; phải tự tu dưỡng đạo đức suốt đời. Bản thân tôi đã nhận thức.
  - Là một giáo viên nên bản thân tôi luôn phải gương mẫu trong mọi hoạt động, công việc.
  - Chấp hành tốt mọi chủ trương,đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước.
  - Tích cực tham gia các tiết thao giảng do các cấp chỉ đạo tổ chức nhằm rút kinh nghiệm chung.
  - Tôn trọng học sinh không phân biệt , đối xử, chủ động giúp đỡ những HS còn gặp khó khăn.
  - Gương mẫu và vận động mọi người thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương
  NHỮNG NỘI DUNG CÁN BỘ,ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP,LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC NĂM 2013
  (Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao,…của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương)
  - Là một giáo viên tôi luôn xác định cho bản thân mình là không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, luôn xác định đúng vai trò trách nhiệm của mình, gương mẫu và đi đầu trong mọi hoạt động, làm tốt nhiệm vụ được giao.
  - Tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ,
   
  Gửi ý kiến