Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bao cao KDCL 2012-2013 gốc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Công Dũ (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:06' 21-01-2013
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 287
  Số lượt thích: 0 người
  BÁO CÁO
  TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHU KÌ 2009- 2012

  DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  Chữ ký
  
  1
  Võ Quang Lực
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  
  2
  Nguyễn Quang Bàn
  Phó Hiệu trưởng
  P.chủ tịch HĐ
  
  
  3
  Văn Bá Như
  Thư ký Hội đồng
  Thư ký HĐ
  
  
  4
  Văn Phú Sang
  CT Công đoàn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  5
  Huỳnh Mạnh
  Tổng phụ trách Đội
  Uỷ viên HĐ
  
  
  6
  Văn Phú Tân`
  Tổ trưởng chuyên môn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  7
  Huỳnh Thà
  Tổ trưởng chuyên môn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  8
  Dương Văn Tuấn
  Tổ trưởng chuyên môn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  9
  Nguyễn Hữu Cử
  Tổ trưởng chuyên môn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  10
  Bạch Thị Yên
  Tổ trưởng chuyên môn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  11
  Đoàn Công Tri
  Tổ trưởng chuyên môn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  12
  Huỳnh Thị Tuyết
  Phụ trách Văn thư
  Uỷ viên HĐ
  
  
  13
  Hồ Thị Minh Phượng
  Kế toán-CSVC
  Uỷ viên HĐ
  
  
  14
  Võ Thị Thanh Thủy
  Phụ trách thư viện
  Uỷ viên HĐ
  
  
  15
  Trần Văn Trảng
  Trưởng ban Hội CMHS
  Uỷ viên HĐ
  
  
  
  (Ghi đúng theo Quyết định thành lập Hội đồng của Hiệu trưởng)
  MỤC LỤC
  NỘI DUNG
  TRANG
  
   Danh sách và chữ ký các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá
  i
  
  Mục Lục
  ii
  
  Danh mục các chữ viết tắt
  viii
  
  Tổng hợp kết quả tự đánh giá
  xi
  
  Phần I : Cơ sở dữ liệu của trường THCS Trần Cao Vân
  1
  
  I. Thông tin chung của nhà trường
  1
  
  1. Điểm trường
  1
  
  2. Thông tin chung về lớp học và HS
  2
  
  3. Thông tin về nhân sự
  4
  
  4. Danh sách CBQL
  6
  
  II. Cơ sở vật chất thư viện tài chính
  6
  
  1. Cơ sở vật chất, thư viện
  6
  
  2. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 4 năm gần đây
  8
  
  Phần II : Tự đánh giá của nhà trường
  10
  
  I. Đặt vấn đề
  10
  
  II. Tự đánh giá
  18
  
  Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
  18
  
  Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  18
  
  Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh theo qui định của Điều lệ trường trung học.
  21
  
  Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo qui định của Điều lệ trường trung học và các qui định khác của pháp luật.
  22
  
  Tiêu chí 4: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại điều lệ trường trung học của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng (tổ giáo vụ và quản lý học sinh, tổ quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt.
  25
  
  Tiêu chí 5. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường
  27
  
  Tiêu chí 6. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quản quản lý giáo dục các cấp.
  29
  
  Tiêu chí 7. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
  31
  
  Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
  33
  
  Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường
  36
  
  Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.
  39
  
  Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
  41
  
  Tiêu chí 1: Năng lực của cán bộ quản lý trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.
  42
  
  Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ
   
  Gửi ý kiến