Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bai tap ve cong suat dien va dien nang su dung-vat ly 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Duy Xuân
  Ngày gửi: 08h:00' 08-01-2013
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:

  TIẾT 14, BÀI 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG
  I/MỤC TIÊU:
  1-Kiến thức
  - hs nắm được công thức tính công suất điện và điện năng sử dụng.
  2-Kĩ năng
  - hs tư duy thành thạo
  3-Thái độ
  - hs nghêm túc và tích cực học tập
  II/CHUẨN BỊ:
  III/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
  1-Kiểm Tra bài cũ: không kiểm tra
  2-Bài mới:


  Hoạt động của thầy

  
  Hoạt động của trò
  
  Ghi bảng
  
  
  HĐ 1: giải bài 1

  
  - yêu cầu 1 hs đọc đề bài và gợi ý cách giải.
  - yêu cầu hs giải ra nháp theo phần hướng dẫnở SGK
  - mời hs lên chữa bài
  - chỉnh sử cho hs nếu cần
  - 1 hs đọc , cả lớp chú ý theo dõi
  - cá nhân hs tự giải bài tập

  - 1 hs lên chữa, hs khác theo dõi, nhận xét
  1, bài 1:
  tóm tắt:
  cho;
  U = 220 V
  A = 341 mA = 0,34 A
  tìm:
  a, R = ? P = ?
  b, t = 4h/ ngày = 14 400 s/ ngày
  n = 30 ngày
  ( A = ? (J, Kwh)
  giải:
  a, R = U/ I = 220 : 0,341
  = 645 
  P = UI = 220. 0,341 = 75 w
  b, A= P.t = 30. 75. 14 400
  = 32 400 000 J
  = 9 Kwh

  
  
  HĐ 2: giải bài 2

  
  - yêu cầu 1 hs đọc phần đề bài và phần gợi ý cách giải
  - yêu cầu hs suy nghĩ và tự giải
  - yêu cầu 4 hs lên bảng chữa các ý phần tóm tắt, ý a, ý b, ý c
  - chỉnh sửa cho hs nếu cần
  - 1 hs đọc, cả lớp chú ý theo dõi
  - cá nhân hs tự giải bài tập

  - 4 hs lên bảng chữa, hs còn lại theo dõi và nhận xét
  2, bài 2:
  tóm tắt:
  biết:
  Uđ = 6 v
  Pđ = 4,5 w
  U = 9 v
  tìm:
  a, I = ?
  b, Rb = ? Pb = ?
  c, Ab = ? A = ? biết t = 10 phút = 600 s
  giải:
  a, I = Iđ = Pđ/Uđ = 4,5/6
  = 0,75 A
  b, Rb = Ub/ I
  mà: Ub = U - Uđ
  = 9 - 6
  = 3 v
  vậy: Rb = 3: 0,75 = 4 
  Pb = Ub.I = 3. 0,75 = 2,25 w
  c, từ A= P.t
  (Ab = Pb.t = 2,25.600
  = 1350 J
  A = P.t = ( Pđ + P b ).t
  = ( 4,5 + 2,5 ). 600
  = 4050 J
  
  
  HĐ 3: giải bài 3:

  
  - yêu cầu 1 hs đọc phần đề bài và phần gợi ý
  - yêu cầu hs tự giải theo hướng dẫn
  - yêu cầu các hs lên bảng chữa lần lượt các ý
  - chỉnh sửa cho hs nếu cần
  - 1 hs đọc, cả lớp chú ý theo dõi
  - giải ra nháp
  - 3 hs lên chữa, hs khác theo dõi và nhận xét
  3, bài 3:
  tóm tắt:
  biết:
  U1 = 220 v
  P1 = 100 w
  U2 = 220 v
  P2 = 1000 w
  U = 220 v
  tính:
  a, vẽ sơ đồ mạch điện
  b, A= ? biết t = 1h = 3600s ( đơn vị J, Kwh )
  giải:  a, 
  b, A= P.t
  = ( P1 + P2 )
  = ( 100 + 1000 ).3600
  = 3 960 000 J
  = 1,1 Kwh
  
  
  3, hướng dẫn về nhà:
  - yêu cầu hs về làm bài tập từ: 14.1 - 14.4 SBT
  - yêu cầu hs về xem trước bài 15 và kẻ trước mẫu báo cáo thực hành.

  ----------------------------------------------------
   
  Gửi ý kiến