Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

su nong chay và su dong dac-vat ly 6

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Duy Xuân
Ngày gửi: 08h:56' 07-01-2013
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
Lớp: Tiết: (tkb). Ngày giảng: Sĩ số: Vắng:

Tiết 28, bài 24.
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
I.MỤC TIÊU
1/Kiến thức : nhận biết được những đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy.
2/Kỹ năng :
-Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
-Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm (vẽ đường biểu diễn và rút ra kết luận cần thiết).
3/Thái độ : trung thực, cẩn thận, chính xác.
II.CHUẨN BỊ
1, GV :
- bảng kẻ sẵn ô (vẽ đường biểu diễn)
- dụng cụ tiến hành thí nghiệm (bảng 24.1, băng phiến và các dụng cụ cần thiết khác)
2, HS :
- học bài cũ, xem trước bài mới
- thước, sgk
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1)Bài cũ: Không
2)Bài mới:


Hoạt động của thầy


Hoạt động của trò

Ghi bảng


HĐ1. Thí nghiệm tìm hiểu về sự nóng chảy của băng phiến


-Treo hình 24.1
-Mô tả các dụng cụ
-Cho HS xem băng phiến
-Gọi HS đọc thông tin SGK.
-Treo bảng 24.1
-Mô tả thí nghiệm và cách ghi kết quả.
-Hướng dẫn HS biểu diễn số liệu từ bảng 24.1 bằng đồ thị.
-Vẽ mẫu từ phút 0đến2
-Yêu cầu HS vẽ đồ thị vào bảng phụ do GV chuẩn bị
-Yêu cầu một HS lên bảng vẽ vào bảng phụ của GV
-GV nhận xét
-HS quan sát
-HS theo dõi.


-HS đọc (SGK 75)

-HS theo dõi


-HS ghi nhận


-HS quan sát

-HS vẽ đồ thị vào bảng phụ

-Cá nhân HS thực hiện

-HS quan sát
I.SỰ NÓNG CHẢY
1/Phân tích kết quả TNHĐ2. Quan sát đồ thị, trả lời câu hỏi sgk và rút ra kết luận


-Gọi HS đọc C1
-Gọi HS hoàn thành C1
-GV nhận xét

-Gọi HS đọc C2
-Gọi HS hoàn thành C2
-GV nhận xét, tóm ý
-Gọi HS đọc C3
-Gọi HS hoàn thành C3
-GV nhận xét, tóm ý


-Gọi HS đọc C4
-Gọi HS hoàn thành C4
-GV nhận xét, tóm ý
-Gọi HS mô tả lại toàn bộ quá trình nóng chảy của băng phiến
-Gọi HS khác nhận xét
-GV nhận xét, tóm ý.
-Gọi HS đọc C5
-Yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành C5
-Gọi đại diện nhóm báo cáo
-GV nhận xét
-GV: sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể nào sang thể nào?
-Gọi HS nhận xét
-GV nhận xét, gọi HS nhắc lại

-Cá nhân HS đọc
-Cá nhân HS trả lời (tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng)
-HS theo dõi, ghi nhận
-Cá nhân HS đọc
-Cá nhân HS trả lời (800C , thể rắn và thể lỏng)


-HS ghi nhận


-Cá nhân HS đọc
-Cá nhân HS trả lời (không thay đổi, đoạn thẳng nằm ngang)
-HS ghi nhận-Cá nhân HS đọc


-Cá nhân HS trả lời (tăng, đoạn thẳng nằm nghiêng)
-HS ghi nhận
-Cá nhân HS dựa vào đồ thị và các câu trả lời C1, C2, C3, C4 để trả lời
-Cá nhân nhận xét
-Cá nhân HS đọc

C1: Nhiệt độ của băng phiến tăng dần, đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng
C2: Đến 800C băng phiến bắt đầu nóng chảy, tồn tại ở thể rắn và lỏng
C3: Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang
C4: Khi nóng chảy hết, nhiệt độ của băng phiến tăng dần theo thời gian, đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng
2/Rút ra kết luận :
-Băng phiến nóng chảy ở 800C, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến
-Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi
-Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
3,Củng cố
-Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là bao nhiêu?
-Trong
 
Gửi ý kiến
print