Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  giáo án tiếng anh 8 unit9:a first aid course

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Kim Tuân
  Ngày gửi: 12h:46' 28-12-2012
  Dung lượng: 267.0 KB
  Số lượt tải: 180
  Số lượt thích: 0 người
  LỚP 8
  Cả năm : 3 tiết x 37 tuần = 111 tiết
  Học kỳ 1: 3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
  Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

  Bài
  Tiết
  Nội dung bài dạy
  Tuần
  
  
  
  Introduction
  1
  
  Unit 1. My Friends
  
  Getting started + Listen & read
  
  
  
  
  Speak & Listen
  
  
  
  
  Read
  2
  
  
  
  Write (bỏ bài tập 3)
  
  
  
  
  Language Focus
  (bỏ phần 2)
  
  
  Unit 2: Making arrangements

  
  Getting started + Listen & read
  3
  
  
  
  Speak
  
  
  
  
  Listen (test 15’)
  
  
  
  
  Read
  4
  
  
  
  write
  
  
  
  
  Language focus
  
  
  Unit 3: At Home
  
  Getting started + Listen & read
  5
  
  
  
  Speak
  
  
  
  
  Listen
  
  
  
  
  Read
  6
  
  
  
  Write
  
  
  
  
  Language Focus
  
  
  
  
  Ôn tập Kiểm Tra 1t
  7
  
  Test 1
  
  Test 1
  7
  
  
  
  Getting started + Listen & read
  
  
  Unit 4 :
  Our Past

  
  Speak & Listen
  8
  
  
  
  Read
  
  
  
  
  Test correction
  
  
  
  
  Write
  9
  
  
  
  Language Focus
  
  
  Unit 5: Study Habits

  
  Getting started + Listen & read
  
  
  
  
  Speak
  10
  
  
  
  Listen + Language Focus 1,2
  
  
  
  
  Read
  (phần này dạy 2t)
  
  
  
  
  
  11
  
  
  
  Write
  
  
  
  
  Language Focus 3,4 (test 15’)
  
  
  Unit 6:
  The young Pioneer club
  
  Getting started + Listen & read
  12
  
  
  
  Read (không dạy phần read trong SGK. Có file đính kèm)
  
  
  
  
  Speak
  
  
  
  
  Listen + Language Focus 1
  13
  
  
  
  Write
  
  
  
  
  Language Focus 2,3,4…
  
  
  review
  
  Ôn tập Kiểm Tra 1t
  14
  
  Test 2
  
  Test 45’
  
  
  

  Unit 7 : My Neighbors

  
  Getting started + Listen & read
  14
  
  
  
  Speak
  15
  
  
  
   Listen
  
  
  
  
  Test correction
  
  
  
  
  Read
  16
  
  
  
  Write
  
  
  
  
  Language Focus
  
  
  Unit 8: Country life and city life

  
  Getting started + Listen & read
  17
  
  
  
  Speak & Listen
  
  
  
  
  Read ( test 15’)
  
  
  
  
  Write
  18
  
  
  
  Language Focus
  
  
  Review

  
  
  Ôn tập kiểm tra HKI
  
  
  
  
  
  19
  
  
  
  
  
  
  Exam
  57
  Test for the first term
  
  
  
  Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

  
  Unit 9: A First aids course
  
  Getting started + Listen & read
  20
  
  
  
  Speak
  
  
  
  
  Listen + L. focus 1
  
  
  
  
  Read
  21
  
  
  
  Write
  
  
  
  
  Language Focus 2.3.4
  
  
  Unit 10: Recycling

  
  Getting started + Listen & read
  22
  
  
  
  Speak & Listen
  
  
  
  
  Read
  
  
  
  
  Write
  23
  
  
  
  Language Focus 1.2
  
  
  
  
  Language Focus 3.4
  
  
  Unit 11 Traveling around VietNam
  
  Getting started + Listen & read
  24
  
  
  
  Speak
  
  
  
  
  Listen (test 15’)
  
  
  
  
  Read
  25
  
  
  
  Write
  
  
  
  
  Language Focus
  
  
  review
  
  Ôn tập Kiểm tra 1t
  26
  
  Test 3
  
  Test 45’
  
  
  Unit 12: A Vacation abroad

  
  Getting started + Listen & read
  
  
  
  
  Speak + L.focus 1
  27
  
  
  
  Listen
  
  
  
  
  Read
  
  
  
  
  Test correction
  28
  
  
  
  Write
  
  
  
  
  Language Focus
  
  
  Unit 13: Festivals
  
  Getting started + Listen & read
  29
  
  
  
  Speak ( test 15’)
  
  
  
  
  Listen + Language Focus 1
  
  
  
  
  Read
  30
  
  
  
  Write
  30
  
  
  
  Language Focus: 2,3,4
  
  
  Unit 14: Wonders of the World
  
  Getting started + Listen & read
  31
  
  
  
  Speak & Listen
  
  
  
  
  Read
  
  
  
  
  Write
  32
  
  
  
  Language Focus 1.3
  
  
   
  Gửi ý kiến