Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề ktra Anh 7 HKI (13)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Thành
  Ngày gửi: 23h:10' 17-12-2012
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 135
  Số lượt thích: 0 người
  I. Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác so với những từ còn lại:
  A rehearse B hour C household D horrible
  A receive B score C scout D comics
  A great B beautiful C teacher D means
  A party B lovely C my D empty
  A teanager B together C guess D girl
  II. Chia động từ trong ngoặc:
  I`d like ( buy) __________________ some stamps for overseas mial.
  We ( rehearse) __________________ a play at the moment.
  I (go) __________________ to the movies tonight. _________you (go) _________ with me?
  My brother ( go) _________ to the youth club every weekend. He enjoys ( play) _________ sports very much.
  How long _________it ( take) _________ you to go to school, Lan?- About 30 minutes.
  III. Sắp xếp các từ bị xáo trộn để tạo thành câu hoàn chỉnh:
  noisy / the bell /yard / very/ rings / until / is / the.
  (
  best / Lien / the / in / class / my / is / student.
  (
  fewer / Long / Mr / Mr / Tuan / hours / than /works.
  (
  going / what / tonight / out / about / me / with/?
  (
  saturday / thursday / on / we / history / have / and.
  (
  IV. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi:
  1. I get to work in 20 minutes
  ( It takes
  2. How much this dictionary?
  ( How much does
  3. Let’s have some coffee!
  ( Shall we
  4. The girl is very beautiful.
  ( What
  5. Where do you live?
  ( What
  V. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
  Edward is a Geography teacher in a secondary school. He is living in a flat in Seattle. Every day, he gets up at 6 o` clock and drinks a cup of coffee. He has lecture (bài giảng) at 7 o`clock. He goes home at 5.00pm, but sometimes he has some beer with his friends at goes for a short walk in the park. In the evening he usually eats in a restaurant because he doesn’t like cooking, he goes to bed at 11 o’ clock.
  What does Edward do?
  (
  Is he living in a house or a flat?
  (
  What does he have for breakfast?
  (
  What time does he have lecture?
  (
  Why does he usually eat in a restaurant ?
  (
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng