Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ THEO NQ TW4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Văn Đỉnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:06' 07-11-2012
  Dung lượng: 51.0 KB
  Số lượt tải: 1073
  Số lượt thích: 0 người
  Tỉnh uỷ :Bình Phước Mẩu 4-NXNCT/TU
  Thị uỷ: Bình Long ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Đảng bộ:Phường An Lộc
  Chi bộ: khu phố phú cường An Lộc ,ngày 05 tháng 11 năm 2012


  PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN
   (Thực hiện Quy định số 76/QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị)
   
  Họ và tên đảng viên: Nguyễn Lương Thắng.
  Sinh hoạt tại Chi bộ Trường THCS An Lộc, thuộc Đảng bộ phường Hưng Chiến - thị uỷ Bình Long-tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ cơ quan: Trường Tiểu học An Phú – Phường Hưng Chiến thị xã Bình Long
  Cư trú tại: Tổ 10 khu phố Phú Trung –phường An Lộc –thị xã Bình Long.
  Chi ủy chi bộ: Khu phố Phú Trung có nhận xét như sau:
  1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp( khu phố ) thế nào ?(mức độ tinh thần ..)
  ......................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào ?
  ......................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  3.Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú như thế nào ?
  ......................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương như thế nào ? 
  ......................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có) :
  ......................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................

  Xác nhận của Đảng ủy phường (xã, thị trấn)
  Ngày ....tháng 11 năm 2012
  T/M BAN CHI ỦY

  

  (ký, ghi rõ họ tên)
  

  Tỉnh uỷ :Bình Phước ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Thị uỷ: Bình Long
  Đảng bộ:Phường ………….
  Chi bộ: khu phố ………….. Phú Đức, ngày 05 tháng 11 năm 2012

  PHIẾU GÓP Ý KIẾN
  Nhận xét, góp ý của Chi bộ nơi đảng viên cư trú
  (phục vụ kiểm điểm theo tinh thần NQ.TW4)
                                             
  -Kính gửi: Đảng uỷ phường Phú Đức.
  -Chi uỷ Chi bộ : Khu phố Phú Nghĩa, thuộc Đảng bộ phường Phú Đức – thị xã Bình Long có ý kiến nhận xét, góp ý phục vụ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI). Của đảng viên nơi cư trú xin góp ý đối với:
  -Đồng chí: Huỳnh Văn Đỉnh .
  -Chức vụ: Ủy viên chi bộ trường THCS An Lộc – phường Hưng Chiến – thị xã Bình Long
  -Cư trú tại : Tổ 03, khu phố Phú Nghĩa –phường Phú Đức –thị xã Bình Long
  Về những nội dung sau:
  1/ Tinh thần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
  - Gương mẫu của cán bộ trong những nội dung trên:
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
  - Sự gương mẫu của cán bộ đối với gia đình và của gia đình cán bộ đối với quần chúng nhân dân nơi cư trú:
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
  - Tác động ảnh hưởng của cán bộ đối với Tổ dân phố, Chi bộ nơi cư trú:
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………
  - Thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm:
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2/ Chấp hành chính sách pháp luật.
  - Gương mẫu trong chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tổ dân phố, Chi bộ nơi cư trú:
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  - Tham gia các phong trào của địa phương:
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3/ Giữ gìn đoàn kết ở nơi cư trú.
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4/ Tham gia sinh hoạt Chi bộ nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.
  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Trên đây là ý kiến nhận xét, góp ý của Chi uỷ Chi bộ nơi đảng viên cư trú phục vụ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
   
  XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ
  T/M CHI UỶ CHI BỘ
  BÍ THƯ

  
  
   
  Gửi ý kiến