Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  English 8 Unit 9 a first aid course

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Minh Tan
  Ngày gửi: 11h:37' 07-11-2012
  Dung lượng: 106.5 KB
  Số lượt tải: 287
  Số lượt thích: 0 người
  Week: P.D:
  Period: T.D:
  Unit 9 : A FIRST - AID COURSE
  Lesson 1: GETTING STARTED, LISTEN AND READ
  Aim: By the end the lesson, students will be able to offer a suggestion, a promis and reply; students can also write a thank-you note.
  I. Objectives
  - By the end the lesson, students will be able to know what they would do in the situations which require first-aid.
  II. Language content:
  - Grammar: past simple tense, future simple tense
  - Vocabulary: first-aid, ambulance, emergency, hurt, concious, pressure, wound, promise, awake.
  III. Techniques:
  - Pairwork, groupwork
  - Question - Answers
  IV. Teaching aids:
  - Gap-filling
  - Cassette tape
  - Real objects, pictures page 8
  V. Procedures:
  Classroom procedure:
  Checking previous lesson:
  New lesson:
  Activities
  Content
  
  1. Warm up (5’) Brainstorming
  To motivate Ss before starting the new lesson.
  - Asking Ss to tell about the things are often used for first-aid.
  - Getting feedback

  - Giving situation and having Ss to discuss and write down what they would do in these situations.
  - Calling some group to give their answers.
  - Getting feedback

  * Presentation:
  - Introducing the lesson by asking guiding questions
  - Have you ever seen an accident?
  Yes/No
  - What will you do when you see injured person?
  Today we are going to learn what we would do in emergency . Fisrt, I want to teach you some new words
  Teaching vovabulary

  - Ss listen to the tape.
  @ Listen to the tape and answer:
  1. Who are talking?
  2. Where are they?
  3. What happened?
  - Getting feedback
  * Practice:
  - Having Ss repeat after the tape
  - Asking them to practice in pairs .
  - Calling some pairs to perform
  - Asking Ss to read the dialogue again and select the topics covered in the dialogue.
  - Getting feedback
  - Asking comprehension questions


  * Consolidation:
  - Asking Ss to work in groups to summarize the dialogue by completing the passage
  
  I. Getting started:
  New words:
  bandage (v,n) băng bó
  an ice bag
  alcohol / / (n) rượu, cồn
  towel, handkerchief
  (tiger) balm ointment: dầu cù là
  medicated oil: dầu gió
  * Possible answers:
  - A girl has a burn on her arm – I’ll use cold water/ice to ease (làm dịu bớt) the pain.
  - A boy has a bad cut on his leg – I’ll use a towel to cover the wound, hold it tight, then I’ll take him to the hospital/ clinic.
  - A girl has a nose bleed – I’ll use a handkerchief to stop the bleeding, tell her to lie down, and get her an ice bag, put it on her forehead.
  -a boy has a bee sting- Use medicated oil
  II. Listen and read:
  * New words:
  - an ambulance (n)
  - hurt (v) làm bị thương
  (n) vết thương
  - an emergency (n) trường hợp khẩn cấp
  - conscious (adj) ≠ unconscious (adj)
  - pressure (n) áp lực
  - hold it tight: giữ chặt, buộc chặt
  - to bleed (v) chảy máu, đổ máu
  bleed-bled-bled
  wound (n) vết thương (injure / / v.t. làm hại, làm tổn thương)
  lane (n) hẻm, đường nhỏ
  promise (v,n) hứa, lời hứa
  awake (v) thức
  fall –fell –fallen (v)
  hit –hit –hit (v)

  1. Practice in pairs:


  2. Select the topics: a,b,c,e,f
  . Who’s hurt? A student at QuangTrung school.
  . What happened with her ? She fell off her and hit her head on the road.
  . What does the nurse ask Lan to do ? try to stop the bleeding and keep her awake.
  There was an emergency at Lan’s school. A student (1) …………..off her bike and hit her head on the road . She was (2)… ……… but the (3) ……………. was (4) …………. badly. Lan telephoned BachMai hospital and asked the nurse to send an (5)……………….to QuangTrung school . Lan was asked to keep the students (6)…………………while waiting for the ambulance.
  (1) fell (4) bleeding
  (2) conscious (5) ambulance
  (3) cut (6)
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng