Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  anh văn 8- Tuần 9- tiết 26,27

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thủy
  Ngày gửi: 11h:14' 22-10-2012
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người
  Week :9 Date of P: 22/10/2012
  Period :26 Date of T: 24/10/2012
  UNIT 4: OUR PAST
  Lesson 5: Language focus
  I/ OBJECTIVES:
  By the end of the lesson, students will be able to revise the past simple tense, used to and
  prepositions of time.
  II/ PREPARATIONS.
  Textbook, pictures, laptop.
  III/ PROCEDURES.

  Teacher’s activities
  Students’ activities
  
  1/ warm – up.(6’)
  - Have Ss write the past form of the verbs.
  + run => ran
  + fly => flew
  + take => took
  + go => went
  + have => had
  + do => did
  + be => was / were
  + ride => rode
  + eat => ate
  + sit => sat
  + come => came
  - Call Ss go to the board and write the answer
  - Correct if necessary

  2/ Exercises. (30’)
  a/ Exercise 1 .
  - Revise Ss of the past simple tense
  Form: S + V (ed, column2)
  S + did + not + V
  Did + s + V ….?
  Complete the dialogue. Use the past simple.
  - Have students work in pairs.
  - Let students give feedback
  - Make corrections
  a/ Lan: Did you eat rice for lunch?
  Nga: No. I ate noodles.
  b/ Ba: How did you gey to school?
  Nam: I gotto school by bicycle.
  c/ Minh : Where were you yesterday evening?
  Hoa I was at home
  c/ Chi: Which subject did you have yesterday?
  Ba: I had math
  b/ Exercise 2 .
  - Have Ss match
  A
  B
  
  in
  on
  at
  between
  after / before
  a.Monday, July 2
  b. 6 pm
  c. 7 am and 8 am
  d. November 1997
  e. 3pm
  
  - Have Ss read the answers
  - Correct
  1 + d
  2 + a
  3 + b
  4 + c
  5 + e
  - Ask students to do the exercise 3 / 44
  -Have students give feedback
  - Make corrections
  a. on , b. in , c. between , d. at - after , e. before.
  d. Exercise 3.
  - Revise “Used to”
  Ex: She used to live on a farm
  Form: S + used to + V…..
  - Have ss look at the pictures and answer some questions
  1. Who are in the picture?
  2. What are they doing?
  3. Talk about each picture.

  

  
  - Ask students to do the exercise in pairs.
  - Let students give feedback
  - Correct if necessary
  (1) used to have
  (2) used to be
  (3) used to live
  3/ Consolidation. (8’)
  - Have Ss work in pairs to do exercises
  * Use prepositions of time to complete the sentences.
  1/ I usually go to school ………….. six o’clock.
  2/ He will be back ……………. 4.15 and 4.30.
  3/ We have Math …………… Monday.
  4/ Mai was born …………. February.
  * Supply the correct form of the verbs in the blankets.
  1/ I (play) …………soccer with my friends yesterday.
  2/ We (go) …………… to Ha Noi 3 years ago.
  3/ Ba used to (get) ……… up late when he was young
  - Call Ss to write the answers on the board
  - Make corrections
  1. at 2. between 3. on 4. in
  1. played 2. went 3. get
  4/ Homework. (1’)
  - Revise the lesson
  - Do the exercises 1,2,7 / p. 27 & 29 (workbook)
  - Prepare unit 5 “Getting …. listen and read”
  
  - Work in pairs  - Individual work
  - Correct
  .


  - Listen to T
  - Pair works.
  - Give feedback
  - Take notes

  - Pair works.


  - Read in front of class
  - Take notes

  - Work in pairs
  - Give feedback
  - Take notes


  - Listen and take notes


  - Answer the questions

  - Pair works.
  - Give
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng