Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Mẫu quyết định thành lập các đội nhóm CLB

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự làm
  Người gửi: Văn Minh Đức
  Ngày gửi: 22h:13' 18-10-2012
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 148
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD BUÔN ĐÔN
  TRƯỜNG TH ………
  Số: …./ QĐ-HT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  ……, ngày … tháng … năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH
  CỦA HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………..
  (V/v thành lập Đội (Hoặc nhóm)……………….).

  HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

  -Căn cứ vào ……………………
  -Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng, năng lực học tập và công tác của học sinh và cán bộ giáo viên.
  -Theo đề nghị của Liên đội trường Tiểu học …………..

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Nay thành lập Đội (Hoặc nhóm)…………………năm học 2012 - 2013, gồm … giáo viên và …. em học sinh có tên sau: (có danh sách kèm theo).
  Điều 2: Đội (nhóm) có trách nhiệm:
  Đưa phần nhiệm vụ của đội (Nhóm) đó vào.
  Điều 3: Bộ phận Tài vụ, Liên đội, các GV và các em HS có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  HIỆU TRƯỜNG
  Nơi nhận:
  -Như điều 1,3
  -Lưu VT, LĐ

  …………..   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng