Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra giáo viên giỏi 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tô Minh Đức
  Ngày gửi: 21h:39' 08-10-2012
  Dung lượng: 105.0 KB
  Số lượt tải: 287
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN SÔNG MÃ
  PHÒNG GD&ĐT
  HTGVG 43812
  Ngày................tháng 8 năm2012
  
  BÀI KIỂM TRA
  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HÈ
  NĂM HỌC 2012-2013

  Họ và tên:…………………………………………………

  Đang công tác tại trường:……………………………………

  Chức vụ:………………………………………………………
  Điểm
  
  
  Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  (Lựa chọn và khoanh vào đáp án đúng, mỗi câu có 1 đáp án đúng nhất, không dùng bút xóa)

  Câu 1:
  Tham dự Hội thi giáo viên giỏi tiểu học cấp Tỉnh giáo viên cần đạt điều kiện nào sau đây ?
  
  a)
  Đạt 02 lần liên tiếp giáo viên giỏi cấp trường và 01 lần giáo viên giỏi cấp huyện.
  
  b)
  Đạt 03 lần liên tiếp giáo viên giỏi cấp trường và 01 lần giáo viên giỏi cấp huyện.
  
  c)
  Đạt 04 lần liên tiếp giáo viên giỏi cấp trường và 02 lần liên tiếp giáo viên giỏi cấp huyện.
  
  d)
  Cả a, b và c.
  
  
  Câu 2:
  Điều kiện để giáo viên tham gia dự thi phải được xếp loại như thế nào trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ?
  
  a)
  Loại tốt.
  c) Loại khá
  
  b)
  Loại suất sắc.
  d) Loại trung bình.
  
  
  Câu 3:
  Báo cáo kết quả Hội thi về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Nội dung báo cáo gồm những gì ?
  
  a)
  - Đề bài thi kiểm tra năng lực sử dụng trong Hội thi;
  - Tên bài thi giảng và người thực hiện bài thi;
  - Nội dung và đánh giá kết quả Hội thi;
  - Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi;
  - Danh sách khen thưởng cá nhân và đồng đội đạt giải của Hội thi.
  
  b)
  - Nội dung và đánh giá kết quả Hội thi;
  - Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi;
  - Danh sách khen thưởng cá nhân và đồng đội đạt giải của Hội thi.
  
  c)
  - Nội dung và đánh giá kết quả Hội thi;
  - Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi;
  - Danh sách khen thưởng cá nhân và đồng đội đạt giải của Hội thi.
  - Kế hoạch giảng dạy của giáo viên.
  
  d)
  Cả b và c
  
  
  Câu 4:
  Tham dự Hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học huyện Sông Mã năm học 2012-2013 là những giáo viên nào sau đây ?
  
  a)
  Là giáo viên tiểu học đang giảng dạy tại các trường tiểu học, PTCS của huyện Sông Mã. Đạt những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường và có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.
  
  b)
  Là giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non đang giảng dạy tại các trường của huyện Sông Mã có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.
  
  c)
  Là giáo viên tiểu học đang giảng dạy tại các trường tiểu học, PTCS. Đạt những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường và có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.
  
  d)
  Là giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non, giáo viên THCS đang giảng dạy tại các trường của huyện Sông Mã có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.
  
  
  Câu 5:
  Hội thi theo các quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện cần thông báo kế hoạch tổ chức đến giáo viên ít nhất là bao nhiêu thời gian trước thời điểm diễn ra Hội thi ?
  
  a)
  Một tuần.
  c) Một học kỳ.
  
  b)
  Một tháng.
  d) Một năm học.
  
  
  Câu 6:
  Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi dùng để làm gì ?
  
  a)
  Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên
  
  b)
  Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.
  
  c)
  Cả a và b đúng.
  
  d)
  Chỉ để xếp loại giáo viên.
  
  
  Câu 7:
  Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện là ai ?
  
  a)
  - Hội thi cấp trường: là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn được uỷ quyền
   
  Gửi ý kiến