Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

DS GV THI PET - KĨ NĂNG NÓI - 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ham Thuan Bac district
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 18h:14' 04-10-2012
Dung lượng: 369.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người


DANH SAÙCH THÍ SINH THI SPEAKING PET - TỈNH BÌNH THUẬN
Ngaøy thi: 12/10/2012
MORNING (7:30 - 11:30)
STT HOÏ VAØ TEÂN SBD NGAØY SINH CAÁP ÑOÄ ĐIEÅM DANH ĐỊA CHỈ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHUÙ
1 NGUYEN THI THU NGA 5239 24/04/1978 PET
2 NGUYEN VU QUYNH SAM 5240 25/10/1973 PET
3 UNG THI KIM THOA 5241 26/08/1977 PET
4 LE KIM YEN 5242 17/07/1982 PET
5 TRINH THI HA 5243 07/10/1983 PET
6 NGUYEN THI THU HOA 5244 05/11/1980 PET
7 HUYNH THI HIEN 5245 01/12/1981 PET
8 NGUYEN THI HONG HANH 5246 14/12/1980 PET
9 LE QUOC BAO 5247 05/07/1984 PET
10 NGUYEN THI QUYNH ANH 5248 17/06/1978 PET
11 KHUC THI KIM TRINH 5249 18/07/1972 PET
12 NGUYEN HOANG BAO 5250 01/01/1983 PET
13 NGUYEN HOANG TRIEU 5251 06/01/1984 PET
14 NGUYEN THI PHUONG 5252 15/04/1978 PET
15 VO THI KIM ANH 5253 03/03/1985 PET
16 TRUONG THI MY KIEU 5254 12/06/1985 PET
17 NGUYEN THI MEN 5255 09/10/1964 PET
18 TRAN THI MY LINH 5256 11/07/1979 PET
19 NGUYEN THI THU HUONG 5257 20/06/1980 PET
20 NGUYEN QUOC NAM 5258 09/04/1980 PET
21 BUI THI HUYEN PHUONG 5259 14/04/1967 PET
22 TRUONG MANH VU 5260 15/07/1981 PET
23 NINH THI THOM 5261 19/09/1974 PET
24 TRAN THI LUYEN 5262 07/09/1980 PET
25 CHAU THI MINH PHUONG 5263 15/06/1983 PET
26 HUYNH THI KIM THANH 5264 04/02/1972 PET
27 NGUYEN THI KIM DUNG 5265 13/03/1979 PET
28 NGUYEN HUU PHUC 5266 20/12/1972 PET
29 TRAN VAN THANH 5267 16/03/1979 PET
30 LE NGUYEN DAN PHUONG 5268 27/07/1972 PET
31 DO THI MY NGA 5269 30/07/1967 PET
32 NGUYEN THI HONG HAU 5270 16/09/1986 PET
33 NGUYEN THI YEN NHI 5271 06/05/1976 PET
34 DO THI HOANG OANH 5272 02/07/1984 PET
AFTERNOON (13:30 - 17:30)
1 HOANG THI ANH NGOC 5273 27/08/1978 PET
2 VO VAN THANH 5274 19/08/1968 PET
3 DANG THI THU HIEN 5275 11/04/1981 PET
4 VO THI PHUONG KHANH 5276 31/03/1978 PET
5 NGUYEN NGOC HUONG 5277 02/05/1976 PET
6 TRAN THI THUY VAN 5278 03/02/1978 PET
7 LE THI THIEN THUONG 5279 15/01/1985 PET
8 VU THI THU HIEN 5280 04/03/1978 PET
9 NGUYEN DUC AN 5281 11/04/1977 PET
10 DO MAI THAO 5282 01/09/1980 PET
11 NGUYEN DUC SINH 5283 21/01/1978 PET
12 DANG HOAI MINH SON 5284 02/06/1977 PET
13 NGUYEN THI HA 5285 11/10/1979 PET
14 BUI ANH TUAN 5286 24/10/1976 PET
15 TRAN THI PHUONG 5287 11/01/1977 PET
16 HAI THI THUY TAM 5288 01/08/1983 PET
17 NGUYEN THI NHO 5289 20/12/1986 PET
18 NGUYEN THI BICH DIEP 5290 17/01/1978 PET
19 LE HUYNH BICH THUAN 5291 28/08/1986 PET
20 TANG THI NGOC TRUONG 5292 04/08/1984 PET
21 MAI THI HOA 5293 06/03/1984 PET
22 PHAM THI KIM NGA 5294 15/09/1988 PET
23 NGUYEN THI TIEN 5295 01/01/1985 PET
24 DO THANH DUNG 5296 21/01/1983 PET
25 TO THI THO 5297 07/10/1977 PET
26 LE THI KIM SANG 5298 10/09/1980 PET
27 DUONG THI THUONG 5299 18/05/1984 PET
28 NGO THI THANH THUY 5300 20/04/1982 PET
29 NGO CONG DU 5301 24/08/1979 PET
30 DO THI HUE 5302 16/09/1983 PET
31 NGO THI HIEU 5303 19/03/1984 PET
32 PHAN THI MINH HAI 5304 02/02/1980 PET
33 NGUYEN THI XUAN HUONG 5305 05/01/1979 PET

TOÅNG COÄNG: 67 THÍ SINH
 
Gửi ý kiến