Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  PPCT Địa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hải Đăng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:39' 02-10-2012
  Dung lượng: 98.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THẠCH HÀ
  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI MÔN ĐỊA LÝ THCS
  a. Lớp 6

  STT
  Bài
  Trang
  Nội dung điều chỉnh
  Bộ hướng dẫn thực hiện
  Định hướng của Phòng
  
  1
  Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
  9
  Mục 1. Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy
  Mục 2. Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
  Khái niệm bản đồ dòng 9, 10 từ trên xuống trang 11
  Không dạy


  Không dạy


  Chuyển sang dạy ở bài 3
  Luyện tập về hệ thống kinh vĩ tuyến

  Như hướng dẫn của Bộ
  
  2
  Bài 6. Thực hành. Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
  20
  Cả bài
  Không dạy
  Thực hành xác định toạ độ và phương hướng trên bản đồ- Hướng dẫn ôn tập
  
  3
  Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
  21
  Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  4
  Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
  25
  Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  5
  Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
  34
  Câu 3
  Không yêu cầu HS làm
  
  
  6
  Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
  55
  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  7
  Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất
  58
  Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  8
  Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
  65
  Câu 2 và 3
  Không yêu cầu HS làm
  
  
   b. Lớp 7
  STT
  Bài
  Trang
  Nội dung điều chỉnh
  Hướng dẫn thực hiện
  Định hướng của Phòng
  
  1
  Bài 1. Dân số
  3
  Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?"
  Không dạy
  
  
  2
  Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
  13
  Câu 1
  Không yêu cầu HS làm
  
  
  3
  Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
  15
  Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  4
  Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
  26
  Cả bài
  Không dạy
  Hoạt động SXNN ở đới nóng
  
  5
  Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
  30
  Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  6
  Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
  39
  Câu 2 và 3
  Không yêu cầu HS làm
  
  
  7
  Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
  59
  Câu 2
  Câu 3
  Không yêu cầu HS làm
  Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.
  
  
  8
  Bài 24. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
  77
  Cả bài
  Không dạy
  Nhận biết đặc điểm các môi trường tự nhiên qua phân tích biểu đồ khí hậu và ảnh hưởng Địa lý
  
  9
  Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi
  89
  Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử
  Không dạy
  
  
  10
  Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
  131
  Mục 1. Sơ lược lịch sử
  Không dạy
  
  
  
  c. Lớp 8
  STT
  Bài
  Trang
  Nội dung điều chỉnh
  Hướng dẫn thực hiện
  Định hướng của Phòng
  
  1
  Bài 2. Khí hậu châu Á
  7
  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  2
  Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
  16
  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét
  
  
  3
  Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á
  21
  Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á
  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
  Không dạy

  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  4
  Bài 13. Tình hình phát triển
   
  Gửi ý kiến