Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Báo cáo tự KTPCGDMN trẻ 5 tuổi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự làm
  Người gửi: Nông Thị Tiên
  Ngày gửi: 20h:57' 22-09-2012
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 93
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ
  TRƯỜNG MẦM NON TÂN THỊNH

  Số: 02/BC-MN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tân Thịnh, ngày 3 tháng 10 năm 2011
  
  
  BÁO CÁO
  Về tình hình thực hiện và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi năm 2011


  Thực hiện văn bản số 193/PGD&ĐT, ngày 22/9/2011 của Phòng Giáo dục, về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận PCGD mầm non năm 2011.
  Trường Mầm non Tân Thịnh đã tự kiểm tra về thực trạng các điều kiện của nhà trường và báo cáo như sau:
  1. Tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
  1.1. Tổng số điểm trường (kể cả điểm trường chính) 3 điểm trường
  1.2. Phòng học:
  Tổng số phòng học: 7 phòng trong dó phòng kiên cố đạt chuẩn 4 phòng (điểm trường chính)
  Tỷ lệ phòng học/lớp: 0,6, thiếu 4 phòng
  So với kế hoạch còn thiêu 8 phòng kiên cố (trong đó phòng học cho trẻ 5 tuổi thiếu 2 phòng).
  * Các điểm trường còn thiếu, chưa có phòng học kiên cố:
  - Điểm An Thịnh: 4 phòng (1 phòng cho trẻ 5 tuổi), hiện đang xây 1 phòng kiên cố.
  - Điểm Phúc thượng: 4 Phòng học (1 phòng cho trẻ 5 tuổi)
  Các phòng chức năng chưa có
  1.3. Đồ dùng thiết bị dạy học, đồ chơi và học liệu dùng cho giáo viên và cho trẻ:
  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu theo thông tư 02/2010/TT-BGDĐT, ngày 11/2/2010, để thực hiện chương trình giáo dục mầm non hiện có không bộ ( trong đó thiếu cho lớp MG 5 tuổi là 3 bộ)/ 72 cháu/3 giáo viên; lớp MG 4-5 tuổi là 1 bộ/24 cháu/1 giáo viên; Lớp MG 3-4 tuổi 3 bộ/ 59 cháu/ 3 giáo viên; Nhóm trẻ 25-36 tháng 5 bộ/56 cháu/ 5 giáo viên.
  2. Tình hình đội ngũ giáo viên:
  Tổng số cán bộ giáo viên: 15 người
  Trong đó: cán bộ quản lý: 2 người
  Giáo viên đứng lớp: 13 người ( 5 quốc lập, 8 dân lập)
  Trình độ chuyên môn:
  Cao đẳng MN: 2 người
  Trung cấp MN: 13 người (cán bộ quản lý 2 người)
  Giáo viên dạy trẻ 5 tuổi: 3 người, Cao đẳng MN: 1 người, Trung cấp MN: 1 người.
  3. Trẻ mầm non được hưởng các chế độ, chính sách theo Quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của chính phủ về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.
  Tổng số trẻ toàn trường: 211 cháu
  Trẻ nhà trẻ: 56 cháu
  Trẻ mẫu giáo: 155 cháu, ( Trẻ 5 tuổi 50 cháu)
  Số trẻ thuộc diện con cháu hộ nghèo: 86 cháu ( trong đó trẻ 5 tuổi: 30 cháu)
  Số trẻ thuộc diện con cháu hộ cận nghèo 19 cháu (trong đó trẻ 5 tuổi 7 cháu)
  Hiện tại nhà trường đã lập danh sách và có số liệu cụ thể, nhà trường chỉ có các cháu thuộc 2 đối tượng nêu trên. Tại thời điểm nhà trường tự kiểm tra thì các cháu chưa được hưởng các chế độ theo quy định trên.
  4. Các biện pháp nhà trường đã tổ chức thực hiện để đạt phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi:
  4.1 Tham mưu với UBND xã thành lập ban chỉ đạo phổ cập trẻ MN 5 tuổi, xây dựng kế hoạch thực hiện, mở hội nghị triển khai đề án, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã.
  4,2. Duy trì trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100%, vận động phụ huynh phối hợp với nhà trường tạo mọi điều kiện để trẻ ăn bán trú tại trường đạt 40% trẻ 5 tuổi ăn bán trú tại trường.
  4.3. 100% các nhóm lớp trong trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và được học 2 buổi / ngày. Duy trì đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi nhận biết được 29 chữ cái, 10 chữ số, đạt chuẩn kiến thức kỹ năng trước khi vào lớp 1.
  4.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy trẻ 5 tuổi đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá từ 80% trở lên.
  4.5. Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng