Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ke hoạch giang day ca nam mon tin hoc khoi 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Huy
Ngày gửi: 08h:16' 01-09-2012
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
"Kế hoạch giảng dạy cả năm Môn: Tin học lớp 4
năm học: 2012 - 2013"

Tuần 1 Tiết 1 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 1: Những gì em đã biết
Tiết 2 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tuần 2 Tiết 3 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 2: Khám phá máy tính
Tiết 4 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu
Tuần 3 Tiết 5 Chương 1: Khám phá máy tính Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu (tiếp)
Tiết 6 Ôn tập chương 1
Tuần 4 Tiết 7 Bài kiểm tra số 1
Tiết 8 Chương 2: Em tập vẽ Bài 1: Những gì em đã biết
Tuần 5 Tiết 9 Chương 2: Em tập vẽ Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tiết 10 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông"
Tuần 6 Tiết 11 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông (tiếp)"
Tiết 12 Chương 2: Em tập vẽ Bài 3: Sao chép hình
Tuần 7 Tiết 13 Chương 2: Em tập vẽ Bài 3: Sao chép hình (tiếp)
Tiết 14 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn"
Tuần 8 Tiết 15 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn (tiếp)"
Tiết 16 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì"
Tuần 9 Tiết 17 Chương 2: Em tập vẽ "Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì (tiếp)"
Tiết 18 Chương 2: Em tập vẽ Bài 6: Thực hành tổng hợp
Tuần 10 Tiết 19 Chương 2: Em tập vẽ Bài 6: Thực hành tổng hợp (tiếp)
Tiết 20 Bài kiểm tra số 2
Tuần 11 Tiết 21 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?
Tiết 22 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? (tiếp)
Tuần 12 Tiết 23 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 2: Gõ từ đơn giản
Tiết 24 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 2: Gõ từ đơn giản (tiếp)
Tuần 13 Tiết 25 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 3: Sử dụng phím Shift
Tiết 26 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 3: Sử dụng phím Shift (Tiếp)
Tuần 14 Tiết 27 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 4: Ôn luyện gõ
Tiết 28 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón Bài 4: Ôn luyện gõ (tiếp)
Tuần 15 Tiết 29 Bài kiểm tra số 3
Tiết 30 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4
Tuần 16 Tiết 31 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 (tiếp)
Tiết 32 Ôn tập HK I
Tuần 17 Tiết 33 Ôn tập HK I
Tiết 34 Kiểm tra HK I
Tuần 18 Tiết 35 Kiểm tra HK I
Tiết 36 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới
Tuần 19 Tiết 37 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới (tiếp)
Tiết 38 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf
Tuần 20 Tiết 39 Chương 4: Học và chơi cùng máy tính Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf (tiếp)
Tiết 40 Ôn tập chương 4
Tuần 21 Tiết 41 Bài kiểm tra số 4
Tiết 42 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 1: Những gì em đã biết
Tuần 22 Tiết 43 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tiết 44 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 2: Căn lề
Tuần 23 Tiết 45 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 2: Căn lề (tiếp)
Tiết 46 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
Tuần 24 Tiết 47 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ (tiếp)
Tiết 48 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
Tuần 25 Tiết 49 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ (tiếp)
Tiết 50 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 5: Sao chép văn bản
Tuần 26 Tiết 51 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 5: Sao chép văn bản (tiếp)
Tiết 52 Chương 5: Em tập soạn thảo "Bài 6: Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng"
Tuần 27 Tiết 53 Chương 5: Em tập soạn thảo "Bài 6: Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng (tiếp)"
Tiết 54 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 7: Thực hành tổng hơp
Tuần 28 Tiết 55 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 7: Thực hành tổng hơp (tiếp)
Tiết 56 Bài kiểm tra số 5
Tuần 29 Tiết 57 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Tiết 58 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo (tiếp)
Tuần 30 Tiết 59 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
Tiết 60 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo (tiếp)
Tuần 31 Tiết 61 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Tiết 62 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp (tiếp)
Tuần 32 Tiết 63 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 4: Ôn tập
Tiết 64 Chương 6: Thế giới Logo của em Bài 4: Ôn tập (tiếp)
Tuần 33 Tiết 65 Bài kiểm tra số 6
Tiết 66 Ôn tập chương 1 + 2
Tuần 34 Tiết 67 Ôn tập chương 3 +4
Tiết 68 Ôn tập chương 5 + 6
Tuần 35 Tiết 69 Ôn tập
Tiết 70 Thi HK II
Tuần 36 Tiết 71 Thi HK II
Tiết 72 Thi HK II
 
Gửi ý kiến