Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  giao an tieng anh 6 thi diem sgk

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Nhật Duy
  Ngày gửi: 21h:36' 27-08-2012
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 242
  Số lượt thích: 0 người
  Week 1
  Pre: Aug 27, 2012
  Teaching: Aug 28, 2012
  Period 1
  Unit 1: My new school
  Lesson 1: Getting started
  I- Objectives
  1. Vocabulary: School things and activities
  2. Pronunciation: Sound / ∂u / and /(/
  3. Grammar: The present simple and the present continuous
  Verb: study, have, do, play + Noun
  4. Communication:
  Talk about and describing a school
  Talking about abd describing a school
  5. Skills: Train four skills
  II- Teaching procedures
  Teacher’s activities
  Sts’ activities
  
  1. Warm up
  ? How do you feel on the first day of the new school?
  ? Do you have many friends in this school?
  2. Old lesson
  - Asks sts to introduce something about themselves


  3. New lesson
  * Activity 1
  - Writes the word “A special day” on the board and asks sts why it is a speacial day.
  - Introduces the pictures and the situation and asks sts to guess how they feel on the first day of the new school year

  - Asks sts to look at the dialogue and listen to the conversation
  - Asks sts to read the dialogue
  - Asks sts to do part a ( T may ask sts to tell which sentences they base on for information)


  - Asks sts to find out the expressions in the conversation and explain their meaning  - Asks sts to use the expressions to make small dialogues  *Activity 2
  - Introduces the poem and asks sts to listen to it
  - Asks one st to read aloud
  - Asks sts to write a poem about their partner
  - Asks some sts to read their poems
  *Activity 3
  - Introduces the pictures of the school things and asks sts to give the name of them
  - Asks sts to listen and check
  - Asks sts to write down in their books
  *Activity 4
  Asks sts to make a list of the school things they have in their classroom (Sts draw a picture of each if possible)
  4. Sum up
  - Introduces some pictures of school things and asks sts to put sentences with them
  5. Homework
  - Write the new words
  - Write 10 sentences with the school things you have
  Ex: I have 20 notebooks
  
  I feel happy and excited / worried...
  Yes, I have / No, I haven’t


  - Introduce themselves
  Ex: Hello, My name is Lan. I am 11 years old. I come from Ha Nam. Iam glad to be here with you.


  - Give the reasons
  + It is the first day of the new school year.
  + Have many new friends
  + Have many new teachers
  + Everything is new and strange
  ..............................................................

  - Guess how the students feel
  + Happy + Excited
  + Hurried + Ready

  - Look and listen at the same time
  - Read the dialogue in pairs
  - Read the dialogue again and decide which sentence is T/ F
  1. T 2. T 3. F
  4. T 5.

  1. Oh dear: express surprise
  2. You’ll see: You will find out
  3. Come in: invite sb into the house
  4. Sure: To say “Yes”

  - Work in pair to make small dialogues
  Ex1:
  A: Oh dear. I forgot mu caculator
  B: That’s OK, you can borrow mine.
  A: Thank you!
  Ex2:
  Lan: Is anyone at home?
  Hoa: Yes, who’s that?
  Lan: It’s me, Lan
  Hoa: Oh, Lan. Long time to see. Come in, please.
  Lan: Thank you.

  - Listen and read the poem


  - Write a short poem about their friends
  - Read their poems

  - Look at the school things, then decide what they are.
  - Listen and check the answer
  1. pencil sharperner 2. compass
  3. schoolbag 4. rubber
  5. caculator 6. pencil case
  7. notebook 8. bicycle
  9. ruler 10. textbook

  - Make a list of the school things then write some pictures of them
  Ex:
   


  There is a board in my classroom
  There are two ceiling fans in my classroom


  Write down homework
  
  Drawing experiences
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Week 1
  Pre: Aug 27, 2012
  Teaching: Aug 28, 2012
  Period 2
  Unit 1: My new school
  Lesson 2: a closer look 1
  I- Objectives
  1. Vocabulary: School things and activities
  2. Pronunciation: Sound / ∂u / and /(/
  3. Grammar: The present simple and the present continuous
  Avatar

  được mấy dòng

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng