Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BT Chủ đề 6: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG !

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:44' 25-08-2012
Dung lượng: 71.7 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người
BT Chủ đề 6: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH (H(BC), biết AB = 9cm, AC = 12 cm. Gọi M, K lần lượt là trung điểm của AB, AC.
a) Chứng minh rằng: ( AMK đồng dạng với ( ABC.
b) Tính độ dài đoạn thẳng BC, AH.
c) Qua K kẻ KQ // AB (Q(BC). Chứng minh rằng 
Bài 2: Cho  và đường trung tuyến BM. Trên BM lấy điểm D sao cho . Tia AD cắt BC tại K, cắt tia Bx tại E ( Bx// AC ).
a)Tìm tỉ số  b)Chứng minh: 
c)Tìm tỉ số diện tích hai tam giác ABK và ABC.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16cm, BC = 12cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD.
a) Chứng minh: (AHB / (BCD.
b) Tính độ dài đoạn thẳng BD, AH và BH.
c) Chứng minh: (ABD ∽ (HAD suy ra AD2 = DH.DB
d) Kẻ tia phân giác của góc BAD cắt BD tại M. Tính AM.
Bài 4: Cho tam giác ABC có AB = 2cm; AC = 4cm. Qua B dựng đường thẳng cắt đoạn thẳng AC tại D sao cho, D và C nằm cùng ở nửa mặt phẳng bờ AB và 
Chứng minh: (ABD đồng dạng với (ACB.
Tính AD, DC.
Gọi AH, AE lần lượt là đường cao của (ABC và (ABD. Chứng tỏ 
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm, AC = 8cm. Vẽ đường cao AH.
a) Tính BC.
b) Chứng minh: AB2 = BH. BC. Tính BH, HC.
c) Vẽ phân giác AD của góc A (D( BC). Chứng minh H nằm giữa B và D.
Bài 6: Cho tam giác ABC, có Â = 900, BD là trung tuyến sao cho AD = 6cm, BD = 10cm . Kẻ DM, DK lần lượt là đường phân giác của góc ADB và góc BDC (MAB, KBC).
a) Tính MA.
b) Chứng minh: MK // AC.
c) Tính diện tích của tam giác ABC và tứ giác AMKC.
Bài 7: Cho hình thang cân ABCD có AB// CD (AB < CD ), đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Kẻ đường cao BH.
Chứng minh: tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng.
Cho BC = 6cm, DC = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng HC và HD.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác của góc A
(). Kẻ đường cao AH ().
a) Tính  b) Chứng minh rằng: /suy ra 
Bài 9: Nếu tam giác ABC có MN//BC,  theo định lý Talet ta có:
   
Bài 10: Cho các đoạn thẳng AB = 8cm; CD = 6cm; MN = 12cm; PQ = x cm. Tìm x để AB và CD tỉ lệ với MN và PQ.
A. x = 0,9cm B. x = 18cm C. x = 9cm D. x = 1,8cm
Bài 11: Cho   theo tỉ số đồng dạng k thì tỉ số  là:
A. 3k B. k2 C. k D. k
Bài 12: Cho hình vẽ. Kết luận nào sau đây là sai ?
A . (RQP ∽ (RNM B . (MNR∽ (PHR
C . (PQR ∽ (HPR D. (QPR ∽ (QHP
Bài 13: Đánh dấu chéo( X) vào ô tương ứng với câu đúng hoặc sai:
TT
Câu
Đúng
Sai

1
Hai tam giác cân có một cặp góc ở đỉnh bằng nhau thì đồng dạng2
Nếu (ABC đồng dạng với (A’B’C’ theo tỉ số  thì (A’B’C’ đồng dạng với (ABC theo tỉ số k.


 
Gửi ý kiến
print