Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Công
  Ngày gửi: 14h:16' 25-08-2012
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 53
  Số lượt thích: 0 người
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
  ÁP DỤNG TỪ NĂM 2008-2009
  LỚP 7
  Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
  Học kỳ I: 19 tuần (72 tiết)
  Học kỳ II: 18 tuần (68 tiết)

  Cả năm: 140 tiết
  Đại số: 70 tiết
  Hình học: 70 tiết
  
  Học kỳ I:
  19 tuần: 72 tiết
  40 tiết
  14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
  4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết
  1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
  32 tiết
  14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết
  4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết
  1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
  
  Học kỳ II:
  18 tuần: 68 tiết
  30 tiết
  13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
  4 tuần tiếp x 1 tiết = 4 tiết
  1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
  38 tiết
  13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
  4 tuần tiếp x 3 tiết = 12 tiết
  1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết
  
  
  ĐẠI SỐ (70 TIẾT)

  Chương
  HỌC KỲ I (40 tiết)
  Tiết
  
  
  $1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
  $2. Cộng ,trừ số hữu tỉ
  $3.Nhân ,chia số hữu tỉ
  Luyện tập cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
  Thực hành: Sử dụng máy tính casio
  $4.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cọng trừ nhân chia số thập phân- Luyện tập
  $5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
  $6. Lũy thừa của một số hữu tỉ(tiếp theo)
  Luyện tập$5,6
  $7. Tỉ lệ thức- Luyện tập
  $8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  Luyện tập
  $9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô han tuần hoàn
  $10. Làm tròn số
  Luyện tập $9,10
  $11.Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
  $12. Số thực
  Thực hành: Sử dụng máy tính casio
  Ôn tập chương 1
  Kiểm tra chương 1
  $1. Đại lượng tỉ lệ thuận
  $2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thận- Luyện tập
  $3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
  $4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch- Luyện tập
  $5. Hàm số
  Luyện tập
  $6. Mặt phẳng tọa độ
  Luyện tập
  $7. Đồ thị hàm số y=ax(a0)- Luyện tập
  Kiểm tra chương 2
  Ôn tập học kỳ 1
  Kiểm tra học kỳ 1 (cả đại số và hình học)
  Trả bài kiểm tra học ky 1( phần đại số)

  1
  2
  3
  4
  5
  6,7

  8
  9
  10
  11,12
  13
  14
  15

  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24,25

  26
  27,28

  29
  30
  31
  32
  33,34
  35
  36,37
  38,39
  40
  
   HỌC KỲ II (30 TIẾT)  III) THỐNG KÊ (10TIẾT)


  IV) BIỂU THỨC ĐẠI SỐ( 20 TIẾT)
  $1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
  $2. Bảng “ tần số” các giá trị của dấu hiệu
  Luyện tập $1,2
  $3. Biểu đồ
  Luyện tập
  $4. Số trung bình cộng - Luyện tập
  Thực hành : Sử dụng máy tính casio
  Ôn tập chương III
  Kiểm tra chương III
  $1. Khái niệm biểu thức đại số
  $2. Giá trị của một biểu thức đại số
  $3. Đơn thức
  $4> Đơn thức đồng dạng
  Luyện tập $1,2,3,4
  $5. Đa thức
  $6. Cộng trừ đa thức - Luyện tập
  $7. Đa thức một biến
  $8. Cộng trừ đa thức một biến- Luyện tập
  $9. Nghiệm của đa thức một biến- Luyện tập
  Ôn tập chương IV
  Kiểm tra chương IV
  Ôn tappj cuối năm
  Kiểm tra học kỳ II(cả đại số và hình học)
  Trả bài kiểm tra cuối năm

  41
  42
  43
  44
  45
  46,47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57,58
  59
  60,61
  62,63
  64,65
  66
  67
  68,69
  70

  
    Ngày soạn: 23/
   
  Gửi ý kiến