Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giao an Anh 7 tap 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quyền
  Ngày gửi: 19h:57' 23-08-2012
  Dung lượng: 44.6 KB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 15: GOING OUT

  Periods
  Objectives
  Language contents
  Techniques
  
  
  1
  A1


  Give Ss some advice on video games, introduce the topic “Video games” and their effect.
  Developing listening skill.
  * Grammar: modal verbs (review)
  * Vocabulary on video games

  - Questions - answers
  - Brainstorm.
  - pair work

  
  2
  A2, A3
  Present vocabulary (in context)
  Positive and negative aspects on Video games. Developing reading skill.
  * Grammar: Modal verbs + present simple tense (review)
  * Vocabulary on the affect of video games.
  - Brainstorm.
  - Pair work
  
  3
  B1, B2
  Talking about likes and dislikes.
  Developing listening and reading skills.

  * Grammar: question with the auxiliary verb: do
  * Vocabulary: on the life in the big city and in the countryside.
  Questions – answers
  Role play

  
  4
  B3

  Talking about past activities and hobbies.
  Developing listening and reading comprehension
  * Grammar:
  Like/ prefer+ to V; like + gerund. Present and past tense.
  - Vocabulary: socialize.
  Questions – answers
  Role play

  
  5
  B4
  Talking about the usefulness of videos.
  Talking about the some students’ activities.
  Developing listening and writing skills.
  * Grammar:
  The past simple tense (review)
  * Vocabulary: words relating to the affect of video games.
  - Gap filling
  - Matching

  
  

  I. OBJECTIVE:
  - Giving advice and reply about playing video games.
  - Developing listening and speaking skills.
  II. LANGUAGE CONTENTS:
  * Grammar: Modal verbs
  * Vocabulary: amusement, video game, addictive, arcade
  III. TECHNIQUES:
  - Role play
  - Questions and answers
  IV. TEACHING AIDS:
  Teacher: Book (English 7), pictures, cassette player and tape.
  Students: Book (English 7), notebook, exercise book.
  V. PROCEDURES:
  The previous lesson: No need because of the 45-minute test.
  The new lesson: A. Video games (A1)

  Sections
  Steps
  Techniques and contents
  
  Sections
  A1
  Consolidation


  Homework
  Warm up
  Presentation
  Pre-listening


  While-listening  T: What can you see in the picture?
  Sts: answer
  T: Introduces he word “amusement center”
  T: Are there any amusement centers in your neighborhood/ town/ village?
  Sts: Yes, there are
  T: Do you often go to an amusement center?
  Sts: play games
  Now listen to the tape: Lan and Ba are talking about video games.
  T: opens the tape
  Sts: listen (books closed_
  T: Explains some new words
  T asks to repeat the new words
  Sts: repeat (class, individuals)
  - Students listen and repeat after the tape (class split half to play 2 roles) (Twice with books opened)
  - Pair work (Practicing the dialogue in pairs and answering the questions, page 147)
  T’s correction and further questions:
  In the dialogue, Lan wants Nam not to spend so much time to play video games. What sentence does she say?
  Sts: Don’t spent too much of your time in the arcade.
  T: What sentences does Nam reply?
  Sts: Don’t worry. I won’t
  T: Asks some pairs to play role (making similar conversations, using students read activities)
  - Write the correct answers at home.
  - Prepare A2.
  
  
  VI. Drawing experience:

  I. OBJECTIVE:
  - Talking about video games and their harms.
  - Developing reading skill.
  II. LANGUAGE CONTENTS:
  * Grammar: Modal verbs + present simple tense (Review)
  * Vocabulary: inventor, dizzy, outdoors, social, skill.
  III. TECHNIQUES:
  - Brainstorm – Pair work.
  IV. TEACHING AIDS:
  Teacher: Book (English 7), pictures, cassette player and tape.
  Students: Book (English 7), notebook, exercise book.
  V. PROCEDURES:
  The previous lesson:
  Ss answer the following questions:
  Where is nam going?
  What is he going to do?
  How often does he go?
  Does he spend a lot of money?
  How long does he usually stay?
  Why must Nam be careful?
  What will Nam do later?
  The new lesson: A. Video games (A2, 3)

  Sections
  Steps
  Techniques and contents
  
  A2,
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng